လမ္းႏွင့္ေက်ာင္းမ်ား

March 8, 2019

လမ္းႏွင့္ေက်ာင္းမ်ား ေဆာက္လုပ္ေရး ဂ်ပန္က ကန္ေဒၚလာ ၅ သိန္းခြဲေက်ာ္ေထာက္ပံ့

ရန္ကုန္၊ ကယားႏွင့္ရွမ္းတုိ႔မွာ လမ္းနဲ႔ ေက်ာင္းေတြ ေဆာက္လုပ္ေရးအတြက္ ဂ်ပန္အစုိးက အေမရိကန္ေဒၚလာ  ၅ သိန္းခြဲေက်ာ္ေထာက္ပံ့မယ္လုိ႔ သိရပါတယ္။ ဂ်ပန္ႏုိင္ငံအစိုးရရဲ႕ အေသးစားစီမံကိန္းေထာက္ပ့ံေရးအစီအစဥ္အရ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး၊ ကယားျပည္နယ္နဲ႔ ရွမ္းျပည္နယ္မွာ  လမ္းတလမ္းနဲ႔ စာသင္ေက်ာင္း ၃ ေက်ာင္း ေဆာက္လုပ္ဖုိ႔အတြက္ လႉဒါန္းတာပါ။ မတ္ ၆ ရက္ေန႔က ျမန္မာႏိုင္ငံဆုိင္ရာ ဂ်ပန္သံ႐ုံး သံမႉး Ms. Tomoko YOSHIHIRO နဲ႔ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး၊ ကယားျပည္နယ္နဲ႔ ရွမ္းျပည္နယ္တို႔မွ ေဆာက္လုပ္ေရးေကာ္မတီဥကၠ႒ တုိ႔ စီမံကိန္းေလးခုအတြက္ အေထာက္အပံ့ေပးေရး သေဘာတူစာခ်ဳပ္ လက္မွတ္ေရးထုိးခဲ့ၾကတယ္လုိ႔ ျမန္မာႏုိင္ငံဆုိင္ရာ ဂ်ပန္သံ႐ုံးက ထုတ္ျပန္ထားပါတယ္။ အဆိုပါ သေဘာတူ စာခ်ဳပ္ေတြအရ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံအစိုးရဟာ အေသးစားစီမံကိန္းမ်ား ေထာက္ပံ့ေရး အစီအစဥ္အရ စုစုေပါင္း အေမရိကန္ေဒၚလာ ၅၅၅,၆၂၃ ကို ေထာက္ပံ့ေပးသြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး၊ ထန္းတပင္ၿမိဳ႕နယ္၊ ပက္အင္းကေလးေက်းရြာနဲ႔ ေက်ာင္းကုန္းေက်းရြာခ်င္းဆက္လမ္း အဆင့္ျမႇင့္တင္ေရးအတြက္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၂ဝ၁,၉၉၄၊ ကယားျပည္နယ္၊ ဒီးေမာ့ဆိုၿမိဳ႕နယ္၊ လိုဘာခိုေက်းရြာ အေျခခံပညာအထက္တန္းေက်ာင္း (ခြဲ) ေဆာက္လုပ္ေရးအတြက္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁၁၁,၂၆၄၊ လိြဳင္ေကာ္ၿမိဳ႕နယ္ ကုန္းသာေက်းရြာ အေျခခံပညာအထက္တန္းေက်ာင္း ေဆာက္လုပ္ေရးအတြက္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၉၈,၆၂၅ နဲ႔ ရွမ္းျပည္နယ္၊ ဖယ္ခုံၿမိဳ႕နယ္၊ လအိေက်းရြာ အေျခခံပညာအထက္တန္းေက်ာင္း ေဆာက္လုပ္ေရးအတြက္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁၄၃,၇၄ဝ တို႔ျဖစ္ပါတယ္။ ကယားျပည္နယ္ ဒီးေမာဆိုၿမိဳ႕နယ္ လိုဘာခိုေက်းရြာ အေျခခံပညာအ ထက္တန္းေက်ာင္း (ခြဲ) မွာ စာသင္ေဆာင္ ၃ ေဆာင္ရွိေပမယ့္ စာသင္ေဆာင္ ၁ နဲ႔ ၂ ဟာ ေဆာက္လုပ္ခဲ့တာ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ၾကာျမင့္ေနၿပီျဖစ္တာေၾကာင့္ ဆိုးရြားစြာ ယိုယြင္းပ်က္စီးေနပါတယ္။ အဆိုပါအခက္အခဲကုိ ေျဖရွင္းဖုိ႔ ဂ်ပန္အစိုးရက စာသင္ခန္း ၆ ခန္းနဲ႔ ေက်ာင္းသုံးပရိေဘာဂ အျပည့္အစုံပါဝင္တဲ့ ႏွစ္ထပ္သံကူကြန္ကရစ္ေက်ာင္း ေဆာင္တေဆာင္ ေဆာက္လုပ္ဖုိ႔အတြက္ ရန္ပုံေငြေထာက္ပံ့ေပးမွာျဖစ္ၿပီး အဆုိပါေက်ာင္းမွာ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသား ၃ဝ၆ ဦး ပညာသင္ၾကားေနၾကတာပါ။ ဂ်ပန္အစိုးရဟာ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ အေသးစားစီမံကိန္းေတြ ေထာက္ပံ့ေရးအစီအစဥ္နဲ႔ ၁၉၉၃ ခုကစၿပီး စီမံကိန္းေပါင္း ၈၉၆ ခုကို ေထာက္ပံ့ေပးခဲ့ၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပပါတယ္။ ပညာေရးေထာက္ပံ့ေရးစီမံကိန္းေပါင္း ၄၆ဝ ခု၊ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ အဆင့္ျမႇင့္တင္ေရး စီမံကိန္းေပါင္း ၂ဝဝ နဲ႔ လူမႈဖူလံုေရးနဲ႔ပတ္ဝန္းက်င္စီမံကိန္းေပါင္း ၁၄ဝ၊ အေျခခံအေဆာက္အအံုစီမံကိန္းေပါင္း ၆၁ ခုနဲ႔  အျခားအမ်ိဳးမ်ိဳးေသာ စီမံကိန္းေပါင္း ၃၅ ခုတို႔ကို ေထာက္ပ့ံခဲ့ေၾကာင္းလည္း ျမန္မာႏုိင္ငံဆုိင္ရာ ဂ်ပန္သံ႐ုံးက ထုတ္ျပန္ထားထားပါတယ္။
2 years Ago
Up