လက္နက္ကိုင္ ၅ ဖြဲ႔ကို မတရားအသင္းမွပယ္ဖ်က္

October 14, 2015

အန္စီေအလက္မွတ္ထုိးမည့္ လက္နက္ကိုင္ ၅ ဖြဲ႔ကို မတရားအသင္းမွပယ္ဖ်က္

တႏိုင္ငံလံုးပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈရပ္စဲေရးစာခ်ဳပ္ (အန္စီေအ)မွာ ပါ၀င္လက္မွတ္ေရးထိုးမယ့္ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္အဖဲြ႕ (၅)ဖြဲ႕ကို  မတရားအသင္းနဲ႔ အၾကမ္းဖက္သူေတြအျဖစ္ကေန ပယ္ဖ်က္ေၾကာင္း အစိုးရကေအာက္တိုဘာ ၁၃ ရက္ေန႔မွာ ေၾကညာလိုက္ပါတယ္။ ကရင္အမ်ဳးိသားအစည္းအရံုး ကရင္အမ်ဳိးသားလြတ္ေျမာက္ေရးတပ္မေတာ္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေကာင္စီ ( KNU/KNLA-PC )၊ ဒီမိုကေရစီအက်ဴိးျပဳကရင္တပ္မေတာ္ (DKBA) ၊ ခ်င္းအမ်ဳိးသားတပ္ဦး (CNF)၊ ပအို၀း္အမ်ဳးိသားလြတ္ေျမာက္ေရးအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ ( PNLO )နဲ႔ ရခုိင္ျပည္လြတ္ေျမာက္ေရးပါတီ (ALP)အဖြဲ႔ ၅ ဖြဲ႕ဟာ မတရားအသင္းအျဖစ္ကလည္းေကာင္း အၾကမ္းဖက္သူမ်ားအျဖစ္က လည္းေကာင္း အက်ံုးမ၀င္ေတာ့ဘူးလိို႔  အစိုးရ သတင္းထုတ္ျပန္ေရး အဖြဲ႕ရဲ႕ ေၾကညာခ်က္မွာ ေဖာ္ျပပါတယ္။ ၿပီးခဲ့တဲ့ေအာက္တိုဘာ ၁၂ ကေတာ့ ကရင္အမ်ဳိးသားအစည္းအရံုး(ေကအန္ယူ)၊ ျမန္မာႏုိင္ငံလံုး ဆိုင္ရာေက်ာင္းသားမ်ား ဒီမိုကရက္တစ္တပ္ဦး (ေအဘီအက္စ္ဒီအက္ဖ္) နဲ႔ ရွမ္းျပည္ျပန္လည္ ထူေထာင္ေရးေကာင္စီ/ ရွမ္းျပည္တပ္မေတာ္ေတာင္ပိုင္းအဖြဲ႔ ၃ ဖြဲ႕ကို  မတရားအသင္း အျဖစ္ကေန  ပယ္ဖ်က္ေၾကာင္း ျပည္ထဲေရး၀န္ႀကီးက အမိန္႔ထုတ္ ျပန္ခဲ့ၿပီးျဖစ္ပါတယ္။ မတရားသင္းကေန ပယ္ဖ်က္ေပးလုိက္တဲ့ အဆိုပါလက္နက္ကိုင္ ၈ ဖြဲ႔ဟာ မနက္ျဖန္ ေအာက္တိုဘာ ၁၅ ရက္ေန႔ အစိုးရနဲ႔  တႏိုင္ငံလံုး ပစ္ခတ္တိုက္ခုိက္မႈရပ္စဲေရး သေဘာတူစာခ်ဳပ္ (အန္စီေအ)ကို ပါ၀င္ လက္မွတ္ထိုးဖို႔ ရွိေနတာျဖစ္ပါတယ္။
6 years Ago
Up