ရခိုင္လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒

May 11, 2019

ေျမာက္ဦးကို ခ်မ္းသာေပးရန္ လက္နက္ကိုင္မ်ားကို ရခိုင္လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒

တပ္မေတာ္နဲ႔ ရကၡိဳင့္တပ္ေအေအတို႔အၾကား တိုက္ပြဲေတြျဖစ္ပြားတဲ့အခါ ကမၻာ့ယဥ္ေက်းမႈ အေမြအႏွစ္စာရင္း ယူနက္စကိုဝင္ႏိုင္ေရး ႀကိဳးပမ္းေနၾကတဲ့ ေရွးေဟာင္းယဥ္ေက်းမႈနယ္ေျမ ရခိုင္ျပည္နယ္ ေျမာက္ဦးၿမိဳ႕ကို ခ်မ္းသာေပးၾကဖို႔ ရခိုင္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ ဥကၠ႒ ဦးစံေက်ာ္လွက ေမတၱာရပ္ခံလိုက္ပါတယ္။ ေျမာက္ဦးၿမိဳ႕ဟာ ရခိုင္ျပည္နယ္ရဲ႕ အသည္းႏွလုံးျဖစ္သလို ရခိုင္သမိုင္းတေလွ်ာက္ ရခိုင္လူမ်ိဳးေတြ ေနထိုင္ခဲ့ပုံကို ေဖာ္ျပေနတဲ့ ယဥ္ေက်းမႈအေမြအႏွစ္ျဖစ္တယ္လုိ႔ ဆိုပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ ဒီယဥ္ေက်းမႈဇုန္ကို သက္ဆိုင္သူအားလုံးက ကာကြယ္ဖို႔လိုအပ္ေၾကာင္း၊ လက္ရွိျဖစ္ပြားေနတဲ့ ႏွစ္ဖက္ စစ္ပြဲေတြဟာ ဘယ္သူေတြ ဘာပဲေျပာေျပာ ညီအစ္ကိုခ်င္းျဖစ္ၾကတဲ့ ျပႆနာသာျဖစ္ေၾကာင္း၊ ဗမာ-ရခိုင္လူမ်ိဳးေရးျပႆနာ မဟုတ္ေၾကာင္း ေျပာပါတယ္။ အဲဒါေၾကာင့္ ဒီျပႆနာဟာ ဘာေၾကာင့္ျဖစ္ရလဲဆိုတာကို နားလည္သိရွိဖို႔လိုေၾကာင္း၊ နားလည္မႈလြဲမွားေနရင္ ျပႆနာကို ေျဖရွင္းရာမွာလည္း လြဲမွားတတ္ေၾကာင္း၊ အဲဒီလို သိရွိမွာသာလွ်င္ ျပႆနာကို အေျဖရွာေျဖရွင္းလို႔ရမွာျဖစ္ေၾကာင္း အႀကံဳျပဳခဲ့ပါတယ္။
2 years Ago
Up