မဲလ္ဘုန္း

November 20, 2018

အၾကမ္းဖက္တုိက္ခုိက္ရန္ ႀကံစည္မႈျဖင့္ လူ ၃ ဦးကို ၾသစေၾတးလ်ရဲတပ္ဖြဲ႔ ဖမ္းဆီး

မဲလ္ဘုန္းၿမိဳ႕မွာ တုိက္ခုိက္ဖုိ႔ ႀကံစည္မႈနဲ႔ လူ ၃ ဦးကို ဖမး္ဆီးခဲ့တယ္လို႔ ၾသစေၾတးလ် ရဲတပ္ဖြဲ႔က ႏုိဝင္ဘာ ၂၀ ရက္ေန႔မွာ ေျပာၾကားလိုက္ပါတယ္။ ဒီဖမ္းဆီးမႈကို လူတဦး ေသဆံုးခဲ့ရတဲ့ အၾကမး္ဖက္မႈျဖစ္ၿပီး သီတငး္ႏွစ္ပတ္အတြငး္ ျပဳလုပ္ခဲ့တာပါ။ ၾသစေၾတးလ် ဖက္ဒရယ္နဲ႔ ျပည္နယ္ရဲတပ္ဖြဲ႔၊ ၾသစေၾတးလ် လံုၿခံဳေရးဆိုင္ရာ ေထာက္လွမး္ေရးအဖြဲ႔နဲ႔ တျခားေအဂ်င္စီေတြ ပူးေပါင္းၿပီး အၾကမး္ဖက္မႈ တုိက္ဖ်က္ေရးအသြင္ ဖမ္းဆီးခဲ့တာလညး္ ျဖစ္ပါတယ္။ တုိက္ခုိက္မႈျပဳလုပ္မယ့္ ဆီမီးေအာ္တိုမက္တစ္ ေသနတ္တလက္ကို ေတြ႔ရိွၿပီးေနာက္ အသက္ ၃၀၊ ၂၆ ႏွစ္နဲ႔ ၂၁ ႏွစ္အရြယ္ လူ ၃ ဦးကို ဖမး္ဆီးခဲ့တာပါ။ ၃ ဦးစလံုးဟာ ၾသစေၾတးလ်ႏုိင္ငံသားေတြျဖစ္ၿပီး သူတို႔ရဲ႕ ႏုိင္ငံကူးလက္မွတ္ေတြကို ဒီႏွစ္အေစာပိုင္းကမွ ပယ္ဖ်က္ခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။ သူတို႔ဟာ တုိက္ခိုက္မယ့္ေနရာကို မဆံုးျဖတ္ရေသးေပမယ့္ မၾကာခင္မွာပဲ တုိက္ခုိက္မႈ ျပဳလုပ္မယ္လုိ႔ ရဲတပ္ဖြဲ႔က ယံုၾကည္ထားပါတယ္။ အခုဖမး္ဆီးမႈေတြေၾကာင့္ အဲဒီအဖြဲ႔ရဲ႕ ၿခိမး္ေျခာက္မႈ ပ်က္ျပယ္သြားတယ္လို႔ ယံုၾကည္ေၾကာင္း ရဲတပ္ဖြဲ႔က ေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။
2 years Ago
Up