မုိးအဆက္မျပတ္ ရြာသြန္းမႈေၾကာင့္ ေကာလင္းေရေဘး ကူညီေရး အခက္ႀကံဳ (ဓာတ္ပုံ)

August 1, 2015

မုိးအဆက္မျပတ္ ရြာသြန္းမႈေၾကာင့္ ေကာလင္း ေရေဘးကူညီေရး အခက္ႀကံဳ (ဓာတ္ပုံ)

ေကာလင္းၿမိဳ႕နယ္ ေရေဘးသင့္ေဒသေတြမွာ သြားေရာက္ကူညီတဲ့ လူမႈကူညီေရးအသင္းေတြေတြဟာ မိုးအဆက္မျပတ္ရြာသြန္းေနမႈေၾကာင့္ သြားလာေရး ခက္ခဲေနပါတယ္။  
6 years Ago
Up