ပဋိပကၡဖုံုး ျပည္သူခ်င္းအမုန္းမွ ႏိုင္ငံ့အ႐ံႈးဆီသို႔ မျဖစ္ေရး

May 9, 2017

ပဋိပကၡဖုံုး ျပည္သူခ်င္းအမုန္းမွ ႏိုင္ငံ့အ႐ံႈးဆီသို႔ မျဖစ္ေရး

          ဤေဆာင္းပါးသည္ ျမန္မာနိုင္ငံ၏ မဆလ၊ နအဖ၊ န၀တ၊ ဦးသိန္းစိန္အစိုးရ လက္ထက္အထိ အစိုးရအဆက္ဆက္ "အသီးအရြက္ ကိုယ္က်ဳိးေမွ်ာ္၊ ေရေသာက္ျမစ္ေတြ ေဖာ္ေဆာင္ရၿပီး ပဋိပကၡေရေလာင္းေနသည့္ “အေျခအေနအေနေတြ ေနာက္ဆက္တြဲႏွင့္ လက္ရွိကာလ အန္အယ္လ္ဒီအစိုးရေခတ္ ၾကံဳေတြ႔ေနရသည့္ တိုင္းျပည္ႏွင့္ ျပည္သူမ်ား ထိခိုက္နစ္နာရမႈတို႔ကို ပံု-စာမ်ားႏွင့္  စာဖတ္ပရိတ္သတ္ ျမင္သာေအာင္မီးေမာင္းထိုးျပရင္း "မုန္းစကိုတိုေစ ခ်စ္စကိုရွည္ေစ" ဆိုသည့္ ဆို႐ုိးအတိုင္း ျပည္သူအခ်င္းခ်င္း ေမတၱာထားကာ ပဋိပကၡေရွာင္ ႏိုင္ငံ့အက်ဳိးေဆာင္ေစဖို႔ ရည္ရြယ္ေဖာ္ျပျခင္းျဖစ္သည္။ ပဋိပကၡေတြ ဖံုးေနစဥ္ကာလ         ယခင္ေခတ္အဆက္ဆက္ မဆလ၊ န၀တ၊ နအဖ၊ ဦးသိန္းစိန္အစိုးရလက္ထက္တိုင္ အစိုးရအက်ပ္အတည္းျဖစ္ေလတိုင္း ဘာသာေရး၊ လူမ်ဳိးေရး၊ ႏိုင္ငံေရး ပဋိပကၡမ်ား ထူးဆန္းစြာ ေပၚေပါက္လာေလ့ရွိခဲ့သည္။ အေသးအဖြဲ ပဋိပကၡမွ အဓိက႐ုဏ္းႀကီးမ်ားအထိ ျဖစ္ခဲ႔ေသာ သမိုင္းသက္ေသသာဓကမ်ားအရ ၂ မ်ဳိးေသာ ပဋိပကၡဟု ယူဆႏိုင္သည္။ ၁) အစိုးရအာဏာစက္တည္ေရးႏွင့္ အက်ပ္အတည္းေျဖရွင္းေရးတို႔အတြက္ ထြက္ေပါက္ရွာ အာ႐ုံလြဲေစဖို႔ ရည္ရြယ္ ဖန္တီးျခင္းျဖစ္ႏိုင္သည့္ အေျခအေန၊ (သို႔တည္းမဟုတ္) ၂) ျပည္သူလူထု၏ အေျခအေနခံစားမႈမွ ျဖစ္ေပၚလာေသာအေျခအေန ဟူ၍ပင္။ ဥပမာ- ၁၉၆၂ ေက်ာင္းသားအေရးေတာ္ပံု၊ တ႐ုတ္-ဗမာအေရးအခင္း၊ ၈၈၈၈ ေက်ာင္းသား အေရးေတာ္ပံု၊ ၂၀၀၇ ေရႊ၀ါေရာင္ေတာ္လွန္ေရး၊ လက္နက္ကိုင္တိုက္ပြဲမ်ား၊ ျမန္မာျပည္အနွံ႔ ႀကိမ္ဖန္မ်ားစြာေသာ ဘာသာေရး၊ လူမ်ဳိးေရးအသြင္ေဆာင္သည့္ ပဋိပကအဓိက႐ုဏ္းမ်ား ျဖစ္ေပၚခဲ႔သည္။ တေခတ္ခ်င္းစီ၏ အေျခအေနကို အတိုခ်ံဳးသံုးသပ္ရပါလွ်င္... ၁) ေနဝင္း မဆလ ေခတ္ (၁၉၆၂-၁၉၈၈) အက်ဳိးေမွ်ာ္ကိုး ။ အာဏာပါ၀ါ ရွည္ခိုင္မာေရး P1အမုန္းမ်ဳိးေစ့ ။ ။ အာဏာရွင္ေနဝင္း တေယာက္ မိမိအာဏာပါ၀ါ ေရရွည္ခိုင္မာေစဖို႔ Divide-and-Rule Policy ကိုသံုး "ျပည္သူေတြအၾကား အမုန္း"ဆိုတဲ့ မ်ဳိးေစကို စခ်ခဲ့သည္။ ေရေသာက္ျမစ္ ၃ သြယ္ ။ တိုင္းရင္းသားမ်ား မစည္းလံုးေရး၊ ဘာသာမတူ လူမ်ားစု၊ လူနည္းစုေတြအၾကား "ကုလား ေ၀ါဟာရ" တြင္တြင္သံုးရင္း အနာဂတ္မွာ သင္းကြဲ ျဖစ္လာၾကေရး၊ တြန္းလွန္မည့္ နိုင္ငံေရးသမားမ်ားအား ႏွိပ္ကြပ္ထားေရး စသည့္ ေရေသာက္ျမစ္ ၃သြယ္ ေပၚေပါက္လာခဲ့သည္။ ပဋိပကၡေလာင္စာေရ ။ ။ ႏိုင္ငံေရးအက်ပ္အတည္း အာဏာထိပါးမႈ တစံုတရာ ေပၚေပါက္လာတိုင္း ပဋိပကၡအဓိက႐ုဏ္း စသည့္ ေလာင္စာေရကို အလ်ဥ္းသင့္သလို ေလာင္းရင္း ၂၇ ႏွစ္တာကာလတစ္ခုကို ျဖတ္သန္းခဲ့သည္မွာ သမိုင္းသက္ေသပင္။ ၂) န၀တ၊ နအဖ ေခတ္ (၁၉၉၀-၂၀၁၀) အက်ဳိးေမွ်ာ္ကိုး ။ နိုင္ငံေရးအက်ပ္အတည္းေျဖရွင္းေရး၊ ျပည္ပႏိုင္ငံႀကီးမ်ား၏ ဖိအားေပးမႈကို အာ႐ုံလႊဲေရး၊ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံမွ လာေရာက္လုပ္ကိုင္သည့္ Project ႀကီးမ်ား ေအာင္ျမင္စြာ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရး၊ အာဏာစက္ တည္ေရး။   အမုန္းမ်ဳိးေစ့ ။ အာဏာရွင္ ေန၀င္း တစ္ေယာက္ မိမိအာဏာပါ၀ါ ေရရွည္ခိုင္မာေစဖို႔ Divide-and-Rule Policy ကိုသံုး "ျပည္သူေတြအၾကား အမုန္း"ဆိုတဲ့ မ်ိဴးေစ့ကို စခ်ခဲ့သည္။P2 ေရေသာက္ျမစ္ အသြယ္သြယ္ ။ တိုင္းရင္းသားမစည္းလံုးမႈ ရွည္ၾကာေရး၊ ဘာသာမတူ လူမ်ားစု၊ လူနည္းစုေတြအၾကား အမုန္းတရားအေျခခံသည့္ အိမ္ရွင္၊ ဧည့္သည္အသြင္ သင္းကြဲလာၾကေရး၊ လူနည္းစုဘာသာ၀င္မ်ားအား နည္းမ်ိဴးစံုသံုး ႏွိပ္ကြပ္ေရး၊ တြန္းလွန္ရန္ ႀကိဳးစားသည့္ ႏိုင္ငံေရးသမားမ်ားအား ဖိႏွိပ္ေျခမႈန္းေရး၊ ႏိုင္ငံ၏ အေရးပါအခန္းက႑ မ်ားအား တပ္မေတာ္မွ ေရရွည္ပါဝင္ပတ္သက္ႏိုင္မည့္ အေျခခံဥပေဒ ျဖစ္ေပၚလာေရး။   ပဋိပကၡေလာင္စာေရ ။ ။ မိမိတို႔ အက်ဳိးေမွ်ာ္ကိုးကိစၥမ်ားအား ထိပါးလာတိုင္း ပဋိပကၡ၊ အဓိက႐ုဏ္း စသည့္ ေလာင္စာေရကို အလ်ဥ္းသင့္သလို ေလာင္းရင္း ၂၀ ႏွစ္တာ ကာလတခုကို ျဖတ္သန္းခဲ့သည္မွာလည္း သမိုင္းသက္ေသပင္။ ၃) ဦးသိန္းစိန္ စစ္တစ္ပိုင္းအစိုးရ ေခတ္ (၂၀၁၀ မွ မတ္လ၊၂၀၁၆) အက်ိဴးေမွ်ာ္ကိုး ။ နိုင္ငံေရး အက်ပ္အတည္းေျဖရွင္းေရး၊ ျပည္ပႏိုင္ငံႀကီးမ်ား၏ ဖိအားေပးမႈကို အာ႐ုံလႊဲေရး၊ တ႐ုိတ္နိုင္ငံႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေနသည့္ Project မ်ား ေအာင္ျမင္စြာ ေရရွည္လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ေရး၊ ေျခဥ ၂၀၀၈ ကို အေျခခံသည့္ တပ္မေတာ္ အခန္းက႑ အစဥ္အေရးပါေစေရး။ P3ေရေသာက္ျမစ္ အသြယ္သြယ္ ။ တိုင္းရင္းသားစည္းလံုးမႈကို ေရမႈတ္တစ္ဖက္ မီးစာ တဖက္ အထိုက္အေလွ်ာက္ႀကိဳးစားေရး၊ ဘာသာမတူ လူမ်ားစု၊ လူနည္းစုေတြအၾကား အမုန္းတရားအေျခခံသည္႔ အိမ္ရွင္-ဧည့္သည္အသြင္ ဆက္လက္၀ါဒျဖန္႔ သင္းကြဲေန ၾကေရး၊ လူနည္းစုဘာသာဝင္မ်ားအား နည္းမ်ိဴးစံုသံုး ႏွိပ္ကြပ္ထားေရး၊ ႏိုင္ငံေရးသမား မ်ားနွင့္ သတင္းမီဒီယာလြတ္လပ္ခြင့္အား မေလွ်ာ့မတင္းထားေရး၊ ေျခဥ ၂၀၀၈ အစဥ္ခိုင္မာေနေစေရး။ ပဋိပကၡေလာင္စာေရ ။ ။ အစိုးရ၏ အက်ိဴးေမွ်ာ္ကိုးကိစၥမ်ားမွ တစံုတရာထိပါးမႈ အေျခအေနျဖစ္ေပၚလာတိုင္း တိုက္တိုက္ဆိုင္ဆိုင္ အမ်ဳိးသားေရးဝါဒီ၊ ၉၆၉၊ မဘသ၊ အစြန္းေရာက္မ်ဳိးခ်စ္ စသည့္အုပ္စုမ်ား အလၽွဳိလၽွဳိေပၚထြက္လာကာ ေနာက္ဆက္တြဲ ပဋိပကၡ အဓိက႐ုဏ္းမ်ား ျဖစ္ေပၚလာျခင္း၊ လက္နက္ကိုင္တိုက္ပြဲမ်ား ေပၚေပါက္လာေစျခင္း စသည္ တို႔ကို ျမန္မာျပည္သူမ်ား ခါးစည္းခံ ျဖတ္သန္းခဲ့ရသည္မွာလည္း သမိုင္းသက္ေသပင္။ အခါးသီး ။ ။ သာသနာအေရာင္စြန္းခံရသဖြယ္ နိုင္ငံတကာမွ ႐ႈျမင္၊ တရားဥပေဒစိုးမိုးမႈ အားနည္း         ေခတ္သံုးေခတ္ ျဖတ္သန္းခဲ့မႈ ပံုရိပ္ေတြကို ျပန္လည္ၿခံဳငံုသံုးသပ္ရလွ်င္ အက်ဳိး ေမွ်ာ္ကိုးမႈ ပိုမ်ားလာျခင္း၊ ပဋိပကၡေလာင္စာေရ တိုးလာျခင္းတို႔ေၾကာင့္ ေရေသာက္ျမစ္ ပိုႀကီးထြားလာသည္သာမက အခါးသီးမ်ား ပိုမိုသီးလာျခင္းတို႔ကိုပါ စာဖတ္ပရိသတ္တို႔ ပံုေဖာ္ႏိုင္ေပလိမ့္သည္။  ယခုလို ႏွစ္ ၅၀ ေက်ာ္ၾကာ ျပည္တြင္းအေျခအေနတခုလံုး တျဖည္းျဖည္း ယိုယြင္းလာသည့္ အေနအထားေရာက္ေနခ်ိန္ အန္အယ္လ္ဒီ ဦးေဆာင္သည့္ အစိုးရ တက္လာေသာအခါ….. ၄) ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ဦးေဆာင္ေသာ ျပည္သူ႔အစိုးရ ေခတ္ (ဧၿပီ/၂၀၁၆-လက္ရွိ) ၂၀၁၅ နို၀င္ဘာ ေရြးေကာက္ပြဲ ရလဒ္အရ ျပည္သူလူထုက ေရြးခ်ယ္တင္ေျမႇာက္ေသာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ဦးေဆာင္သည့္ အန္အယ္လ္ဒီအစိုးရမွ ၀၁ ဧၿပီလ ၂၀၁၆ ရက္ေန႔မွ တရား၀င္အစိုးရ ျဖစ္လာခဲ့သည္။   P4အက်ိဴးေမွ်ာ္ကိုး ။ ။ ေခတ္အဆက္ဆက္ ပံု(၁-၂-၃)ပါ အရွိန္မ်ားေၾကာင့္ အခါးသီးမ်ားပင္ ပိုမိုလာသည့္ လက္ရွိ ၁ ႏွစ္တာေသာ ကာလအတြင္း တိုင္းျပည္၏ ဘက္ေပါင္းစံု ဒီမိုကေရစီ နည္းက်က် တိုးတက္ေရး အက်ဳိးေမွ်ာ္ကိုးထားေသာ အန္အယ္လ္ဒီအစိုးရအတြက္ ႀကီးမားေသာ ေျပာင္းလဲမႈမ်ဳိး ျပဳလုပ္ရန္မွာ လြန္စြာခက္ခဲလွေပေသးသည္။ ပဋိပကၡရပ္ ေရေသာက္ျမစ္ျဖတ္ ။ ။ တနည္းတည္းေသာ ေျဖရွင္းနိုင္မႈမွ တိုင္းရင္းသား ျပည္သူတရပ္လံုး ဘာသာလူမ်ဳိးေပါင္းစံု ဥမကြဲသိုက္မပ်က္ ညီညီညြတ္ညြတ္ ဝါးစည္း မေျပဘဲနဲ႔ ပဋိပကၡေလာင္စာေရကို သုတ္၊ ေရေသာက္ျမစ္ႀကီးမ်ားကို ႏုတ္မွသာ ျမန္မာျပည္ႀကီး တိုးတက္မည္ကို သတိျပဳဖို႔ လိုပါသည္။ အခ်ိဴသီး ။ ။ သို႔မွသာ စစ္မွန္သည့္ Federal Democracy၊ တိုက္ပြဲေတြရပ္ၿပီး အမ်ိဴးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္မႈ၊ ရာဇ၀တ္မႈ ေလ်ာ့နည္းၿပီး တရားဥပေဒစိုးမိုးနိုင္မႈ စသည့္ ဒီမိုကေရစီ အသီးအပြင့္မ်ားကို ေမွ်ာ္ကိုးခံစားနိုင္ေပလိမ့္မည္။         ဆိုေတာ့ကာ စာေရးသူထပ္ေလာင္းအၾကံျပဳလိုတာက ပဋိပကၡေလာင္စာေရ ဆိုသည္ အခ်ိန္အတိုင္းအတာတခုတြင္ ေျခာက္ေသြ႔ပ်က္ျပယ္သြားစျမဲမို႔ မ်က္ျဖဴဆိုက္ေလ၊ ဆရာႀကိဳက္ေလ ျဖစ္ေစမည့္ ေလာင္စာဘဝေတာ့ အျဖစ္မခံပါႏွင့္။ ကံ၊ကံ၏ အက်ဳိးကို ေၾကာက္ၾကပါ။ အာရွက်ားဘဝမွ အာရွဖားဘဝသို႔ ေျပာင္းလဲခံခဲ့ရေသာ ျမန္မာျပည္ႀကီးႏွင့္ ျပည္သူေတြ၏ဘဝကို သနားေသာအားျဖင့္ ေကာင္းေသာအက်ဳိး ေမွ်ာ္ကိုး ပဋိပကၡရပ္ ေရေသာက္ျမစ္ျဖတ္ရင္း အခ်ိဴသီးေတြ အနာဂတ္မွာ ေဝဆာႏိုင္ဖို႔ အားသြန္ခြန္စိုက္ ႀကိဳးစားၾကပါစို႔.....လို႔။။ ေလာင္စာေရဘဝကို ေရွာင္ရွားႏိုင္ဖိ္ု႔ ေအာက္ပါ "ေလာင္စာေရ"ကဗ်ာေလးကိုလည္း သီကံုးေပးလိုက္ပါသည္။ "ေလာင္စာေရ" အဓိက႐ုဏ္း ဖန္တီးေရး၊ အထိတ္တလန္႔ မၿငိမ္သက္ ျဖစ္ေစေရးတို႔သည္ အာဏာတည္ေရး၊ အက်ပ္အတည္း ေျဖရွင္းေရးတို႔အတြက္ေတာ့ ေလာင္စာေရ..ေပါ့။ ဘာသာျခား ႏွိပ္ကြပ္ေရး၊ အာဏာရွင္ႀကိဳက္ ထင္ရာစိုင္းေရးတို႔သည္ မ်က္ကန္းမ်ဳိးခ်စ္တို႔ ဝမ္းစာအေရး၊ လူပိန္းႀကိဳက္ လုပ္ေဆာင္ေရးတို႔အတြက္ေတာ့ ေလာင္စာေရ...ေပါ႔။ ျပည္တြင္း မၿငိမ္းခ်မ္းေရး၊ တိုင္းရင္းသားစည္းလံုးမႈ မရွိေရးတို႔သည္ ဖက္ဒရယ္ဒီမိုကေရစီႏွင့္ အလွမ္းေဝး၊ ျပည္သူ႔ဘဝ ဆုတ္ယုတ္ၿမဲ ျဖစ္ေရးတို႔အတြက္ေတာ့ ေလာင္စာေရ...ေပါ႔။ ေဒါက္တာ သိန္းမိုးဝင္း ၀၇-ေမလ-၂၀၁၇ The University of New South Wales (UNSW)
4 years Ago
Up