နာဂလူမ်ိဳးတို႔၏ ႐ိုးရာ ေျမယာပိုင္ဆိုင္မႈ စနစ္ကို အသိအမွတ္ျပဳရန္ ေတာင္းဆို

February 27, 2019

နာဂလူမ်ိဳးတို႔၏ ႐ိုးရာ ေျမယာပိုင္ဆိုင္မႈ စနစ္ကို အသိအမွတ္ျပဳရန္ ေတာင္းဆို

နာဂလူမ်ိဳးေတြရဲ႕ ပိုင္နက္ ေျမယာနဲ႔ သဘာဝ သယံဇာတေတြကို ေခတ္အဆက္ဆက္ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္လာခဲ့တဲ့ စနစ္ကို အစိုးရက အသိအမွတ္ျပဳေပးဖို႔နဲ႔ ကိုယ္ပိုင္ေျမယာနဲ႔ သဘာဝ သယံဇာတေတြကို စီမံခန္႔ခြဲခြင့္ရရွိဖို႔ ဌာေနလူမ်ိဳးေတြက သုေတသနစာတမ္း မိတ္ဆက္ပြဲနဲ႔ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲျပဳလုပ္ ေတာင္းဆိုလိုက္ပါတယ္။ ဓေလ့ထံုးတမ္းကို အသိအမွတ္ျပဳတယ္ဆိုတာဟာ ဌာေနတိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးေတြရဲ႕ စားဝတ္ေနေရးနဲ႔ ယဥ္ေက်းမႈအတြက္ အေရးႀကီး႐ံုသာမက ပတ္ဝန္းက်င္ကာကြယ္ေရးနဲ႔ ျမန္မာျပည္တြင္း ေရရွည္တည္တံ့တဲ့ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္အတြက္ အေရးႀကီးတဲ့ အေျခခံအုတ္ျမစ္ျဖစ္တယ္လို႔ ဆြမၼရြာသူႀကီးက သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲမွာ ေျပာပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ နာဂဆိုရွယ္လစ္ေကာင္စီအေနနဲ႔ကလည္း နာဂလူမ်ိဳးေတြရဲ႕ ဓေလ့ထံုးတမ္းနဲ႔မညီတဲ့ လုပ္ေဆာင္မႈေတြကို ျမန္မာနဲ႔ အိႏၵိယႏွစ္ႏိုင္ငံလံုးနဲ႔ ေဆြးေႏြးကာ နာဂလူမ်ိဳးေတြရဲ႕ ဓေလ့ထံုးတမ္းေတြကို ျမႇင့္တင္ကာကြယ္ေပးဖို႔လည္း အစိုးရကို တိုက္တြန္း ပါတယ္။
2 years Ago
Up