စာရင္းစစ္ခ်ဳပ္အစီရင္ခံစာတြင္ မွားတြက္ခ်က္သည့္ဝန္ထမ္းမ်ားကို အေရးယူရန္ေတာင္းဆို

October 1, 2018

စာရင္းစစ္ခ်ဳပ္အစီရင္ခံစာတြင္ မွားတြက္ခ်က္သည့္ဝန္ထမ္းမ်ားကို အေရးယူရန္ေတာင္းဆို

စာရင္းစစ္ခ်ဳပ္အစီရင္ခံစာမွာ ဘ႑ာေငြ ေလ်ာ့သြင္းတာ၊ စာရင္းမွားတာနဲ႔ တြက္ခ်က္မႈ မွားယြင္းတဲ့ ဝန္ထမ္းေတြကို ဥပေဒနဲ႔အေရးယူဖို႔ တိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေတြ က ေတာင္းဆိုလိုက္ပါတယ္။ ေအာက္တိုဘာ ၁ ရက္က က်င္းပတဲ့ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္မွာ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး စာရင္းစစ္ခ်ဳပ္ရဲ့ ၂၀၁၆-၁၇ ဘ႑ာႏွစ္စစ္ေဆးေတြရွိခ်က္အစီရင္ခံစာ အေပၚ ျပည့္သူ႔ေငြစာရင္းေကာ္မတီရဲ့ ေလ့လာေတြ႔ရွိခ်က္ အစီရင္ခံစာအေပၚ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ေတြက အႀကံျပဳေဆြးေႏြးခဲ့တာပါ။ ႏိုင္ငံ့ ေငြစာရင္းကို ဌာနကေငြေတြ ေပးသြင္းမႈေလ်ာ့နည္းတာ၊ မွားသြင္းတာနဲ႔ တြက္ခ်က္မႈ မ်ားယြင္းတာေတြအတြက္ တာဝန္ရွိဝန္ထမ္းေတြကို ထိထိေရာက္ အေရးယူဖို႔လဲ အၾကံျပဳၾက ပါတယ္။ ႏိုင္ငံ့ဘ႑ာကို ေလ်ာ့နည္းေပးသြင္းတာဟာ အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈကို ဦးတည္ေနတယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။ ဒါ့အျပင္  ရန္ကုန္ၿမိဳ႕လယ္က ပန္းျခံေတြ ငွားရမ္းခ ေလ်ာ့နည္းေနတာေတြ၊ စီမံကိန္း မၿပီးစီးတဲ့လုပ္ငန္းေတြကေန ဒဏ္ေၾကးမရတာေတြအေပၚ တိတိက်က်ကိုင္တြယ္ဖို႔လည္း တိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးေက်ာ္ေဇယ်က ေထာက္ျပသြားပါတယ္။ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး စာရင္းစစ္ခ်ဳပ္ရဲ့ ၂၀၁၆-၁၇ ဘ႑ာႏွစ္စစ္ေဆးေတြ႔ရွိခ်က္ အစီရင္ခံစာအေပၚ ေအာက္တိုဘာလ ၁ ရက္ေန႔ လႊတ္ေတာ္မွာ ကိုယ္စားလွယ္ ၇ ဦးက ေဆြးေႏြးအၾကံျပဳခဲ့ပါတယ္။ စာရင္းစစ္ခ်ဳပ္ အစီရင္ခံစာကို ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး စာရင္းစစ္ခ်ဳပ္က ရန္ကုန္တုိင္း ေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္မွာ စက္တင္ဘာလ ၁၄ရက္ေန ့က ရွင္းလင္းတင္ျပခဲ့ပါတယ္။ အခုုႏွစ္ အစိုးရတင္တဲ့ ဘက္ဂ်က္ဟာ အရင္ႏွစ္ထက္ကိုု အမွားအယြင္းေတြ လုုိ အပ္ခ်က္ေတြ ရွိေနတယ္လုုိ႔လည္း လြတ္ေတာ္ကိုုယ္စားလွယ္ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားက ေျပာဆိုုေနၾကပါတယ္။
3 years Ago
Up