စစ္ကိုင္းတုိင္းတြင္ ျမစိမ္းေရာင္ေက်းရြာအျဖစ္ ေက်းရြာ ၈၂ ရြာတိုးၿပီး ေထာက္ပံ့မည္

February 21, 2019

စစ္ကိုင္းတုိင္းတြင္ ျမစိမ္းေရာင္ေက်းရြာအျဖစ္ ေက်းရြာ ၈၂ ရြာတိုးၿပီး ေထာက္ပံ့မည္

၂၀၁၈-၁၉ ဘ႑ာႏွစ္အတြင္း အရင္းမေပ်ာက္ေခ်းေငြအျဖစ္ ျမစိမ္းေရာင္စီမံကိန္းအတြက္ ေက်းရြာ ၈၂ ရြာကိုေရြးခ်ယ္ကာ ထပ္တိုးၿပီး တရြာကို က်ပ္သိန္း ၃၀၀ ႏႈန္းနဲ႔ က်ပ္သိန္းေပါင္း ၂၄၆၀၀ ကို ကူညီေထာက္ပံ့ေပးသြားဖို႔ လ်ာထား ေဆာင္ရြက္ေနတယ္လို႔ တုိင္းေဒသႀကီး ေက်းလက္ေဒသ ဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးဦးစီးဌာနက သိရပါတယ္။ ျမစိမ္းေရာင္စီမံကိန္းဝင္ေက်းရြာအတြက္ အနည္းဆံုး အိမ္ေျခ ၈၀ ရွိရမွာျဖစ္ၿပီး ေကာ္မတီဝင္ေတြရဲ႕သေဘာဆႏၵနဲ႔ အတုိးႏႈန္း ငါးမူးကေန တက်ပ္ခဲြအတြင္းအဆင္ေျပသလို ေငြထုတ္ေခ်းႏိုင္တယ္လို႔ဆုိပါတယ္။ စစ္ကိုင္းတိုင္း ေက်းလက္ေဒသဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးဦးစီးဌာနက ညႊန္ၾကားေရးမႉး ဦးဝင္းေက်ာ္မ်ိဳးက“ခႏၱီးခ႐ိုင္၊ နာဂေဒသမွာေတာ့ မေအာင္ျမင္တာေတြရွိတယ္။ စီမံကိန္းရဲ႕ ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖစ္တဲ့ ဆင္းရဲတဲ့ေက်းရြာမွန္ေပမယ့္ အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းေကာင္းတဲ့ရြာမ်ိဳး မရွိဘူး။ ေတာင္ေပၚ ေဒသလည္းျဖစ္တယ္။ စိုက္ပ်ိဳးေရး၊ ေမြးျမဴေရးမွာလည္း မေကာင္းဘူး။ ဆိုလိုတာက ဝင္ေငြ အခြင့္အလမ္းေကာင္းတာမရွိတဲ့အတြက္ ေခ်းတဲ့ေငြ ျပန္မဆပ္ႏုိင္တာေတြ ရွိခဲ့တယ္”လို႔ ေျပာပါတယ္။ ခႏၱီးၿမိဳ႕နယ္မွာ ၂၄ ရြာ၊ ေလရွီးၿမိဳ႕နယ္မွာ ၂ ရြာ၊ နန္းယြန္းၿမိဳ႕နယ္မွာ ၁၀ ရြာနဲ႔ လဟယ္ၿမိဳ႕နယ္မွာ ၂ ရြာ စုစုေပါင္းေက်းရြာ ၃၈ ရြာမွာ ျမစိမ္းေရာင္စီမံကိန္း မေအာင္ျမင္တဲ့အတြက္ ေခ်းေငြအရင္းျပန္ရေရး ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ကာ အတိုးကိုလည္း ေက်းရြာေကာ္မတီေတြန႔ဲ ဆက္လက္ညိႇႏိႈင္းေကာက္ခံေနတယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။ အေၾကာင္းအမ်ိဳးမ်ိဳးေၾကာင့္ ေခ်းေငြျပန္ဆပ္ဖို႔ ပ်က္ကြက္တဲ့ ေက်းရြာသားေတြျဖစ္ျဖစ္၊ ေကာ္မတီဝင္ေတြျဖစ္ျဖစ္ အေရးယူတရားစဲြဆို ႏုိင္ေအာင္လည္း တိုင္းေရွ႕ေနခ်ဳပ္႐ံုးကို အႀကံဉာဏ္ ေတာင္းခံထားၿပီးျဖစ္ကာ ဥပေဒနဲ႔အညီ ဆက္လက္ လုပ္ေဆာင္သြားမယ္လို႔လည္းဆိုပါတယ္။ စစ္ကိုင္းတိုင္းအတြင္းမွာ ရြာေပါင္း ၆၀၀၀ေက်ာ္ရွိပါတယ္။ အရင္းမေပ်ာက္ေခ်းေငြေတြကို တႏွစ္ၿပီးတႏွစ္ ရြာေတြတိုးတိုးၿပီးေတာ့ ကူညီေပးႏိုင္ေအာင္ေဆာင္ရြက္ေနတာပါ။ ေက်းရြာ ေက္ာမတီေတြက အလ်ဥ္းသင့္သလို ေငြေခ်းတဲ့ကာလကို သတ္မွတ္ ေခ်းၾကပါတယ္။ ဌာနကိုေတာ့ တစ္ႏွစ္ကို တႀကိမ္စာရင္းရွင္းရတယ္လို႔ဆိုပါတယ္။ ရရွိလာတဲ့အတိုးေတြက က်ပ္သိန္း၁၀၀ေက်ာ္ရင္ ေက်းရြာလူထုရဲ႕သေဘာဆႏၵအရ ၅၀ ရာခိုင္ႏႈန္းကို ေက်းလက္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးေတြမွာ သံုးစဲြခြင့္ျပဳထားပါတယ္။ စစ္ကိုင္းတိုင္းအတြင္းမွာ ျမစိမ္းေရာင္စီမံကိန္းကို ၂၀၁၄-၁၅ ဘ႑ာႏွစ္က ရြာေပါင္း ၁၆၃ ရြာ၊ ယူနစ္ ၁၄၄ ခုနဲ႔စတင္ခဲ့တာျဖစ္ၿပီး လက္ရွိမွာ ေက်းရြာေပါင္း ၉၈၀၊ ယူနစ္ေပါင္း ၈၈၃ ယူနစ္ရွိၿပီလို႔ သိရပါတယ္။
2 years Ago
Up