စက္တင္ဘာလ ၁၄ ရက္ေန႔ ေငြလဲႏႈန္းႏွင့္ ေရႊေစ်း

January 25, 2017

ဇန္နဝါရီလ ၂၅ ရက္ေန႔ ေငြလဲႏႈန္းႏွင့္ ေရႊေစ်း

ဇန္နဝါရီလ ၂၅ ရက္ေန႔အတြက္ ေငြလဲလွယ္ႏႈန္းထားေတြကေတာ့ အေမရိကန္ ၁ ေဒၚလာကို ၁၃၅၀ က်ပ္၊ ၁ ယူ႐ုိေငြကို ၁၄၄၈ ဒသမ ၃ က်ပ္၊ စင္ကာပူ ၁ ေဒၚလာကို ၉၅၀ ဒသမ ၃ က်ပ္၊ မေလးရွား ၁ ရင္းဂစ္ကို ၃၀၄ ဒသမ ၃၃ က်ပ္၊ ထိုင္း ၁ ဘတ္ကို ၃၈ ဒသမ ၃၀ က်ပ္ အသီးသီး ေစ်းေပါက္ပါတယ္။ (ကိုးကား – ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ဗဟိုဘဏ္) ျပည္တြင္းေရႊေစ်းကြက္မွာ အကယ္ဒမီေရႊေစ်း တက်ပ္သားကို ဝယ္ေစ်း ၈၇၄၁၀၀ က်ပ္ျဖစ္ၿပီး ေရာင္းေစ်းကေတာ့ ၈၇၄၃၀၀ က်ပ္ ျဖစ္ပါတယ္။ ကမာၻ႔ေရႊေစ်းကြက္မွာေတာ့ ၁ ေအာင္စကို ၁၂၀၅ ဒသမ ၅၀ ေဒၚလာ ေစ်းေပါက္ပါတယ္။
4 years Ago

September 14, 2016

စက္တင္ဘာလ ၁၄ ရက္ေန႔ ေငြလဲႏႈန္းႏွင့္ ေရႊေစ်း

စက္တင္ဘာလ ၁၄ ရက္ေန႔အတြက္ ေငြလဲလွယ္ႏႈန္းထားေတြကေတာ့ အေမရိကန္ ၁ ေဒၚလာကို ၁၂၁၅ က်ပ္၊ ၁ ယူ႐ုိေငြကို ၁၃၆၅ ဒသမ ၅ က်ပ္၊ စင္ကာပူ ၁ ေဒၚလာကို ၈၉၀ ဒသမ ၃၄ က်ပ္၊ မေလးရွား ၁ ရင္းဂစ္ကို ၂၉၄ ဒသမ ၂၁ က်ပ္၊ ထိုင္း ၁ ဘတ္ကိုု ၃၄ ဒသမ ၈၂ က်ပ္ အသီးသီး ေစ်းေပါက္ပါတယ္။ (ကိုးကား – ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ဗဟိုဘဏ္) ျပည္တြင္းေရႊေစ်းကြက္မွာ အကယ္ဒမီေရႊေစ်း တက်ပ္သားကို ၀ယ္ေစ်း ၈၆၅၃၀၀ က်ပ္ျဖစ္ၿပီး ေရာင္းေစ်းကေတာ့ ၈၆၅၅၀၀ က်ပ္ ျဖစ္ပါတယ္။ ကမာၻ႔ေရႊေစ်းကြက္မွာေတာ့ ၁ ေအာင္စကို ၁၃၁၉ ဒသမ ၅၀ ေဒၚလာ ေစ်းေပါက္ပါတယ္။
5 years Ago
Up