ကေလးသူငယ္ အၾကမ္းဖက္မႈမျဖစ္ေရး အစိုးရႏွင့္ပူးေပါင္းကာကြယ္ေပးရန္ တိုက္တြန္း

July 18, 2019

ကေလးသူငယ္ အၾကမ္းဖက္မႈမျဖစ္ေရး အစိုးရႏွင့္ပူးေပါင္းကာကြယ္ေပးရန္ တိုက္တြန္း

ကေလးသူငယ္နဲ႔ပတ္သက္တဲ့ အခြင့္အေရးေတြရလာေအာင္နဲ႔ စိတ္ပုိင္းဆိုင္ရာ ရုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ အၾကမ္းဖက္မႈေတြ မျဖစ္ေအာင္ အတတ္ႏိုင္ဆုံးအစိုးရနဲ႔ ပူးေပါင္းကာကြယ္ေပးၾကဖို႔ ကရင္ျပည္နယ္လူမႈေရး၀န္ႀကီး ဦးေစာဘိုဘိုေ၀ေမာင္က တိုက္တြန္းလိုက္ပါတယ္။ ကရင္ျပည္နယ္၊ ဘားအံၿမိဳ႕၊ ဇဲြကပင္ခန္းမမွာျပဳလုပ္တဲ့ ကေလးသူငယ္ကာကြယ္   ‌ေစာင့္ေရွာက္ေရး၊ ေရွးဦးအရြယ္ ကေလးသူငယ္ျပဳစုပ်ဳိးေထာင္ေရးနဲ႔ ဖြ႔ံၿဖိဳးတိုးတက္ေရးဆိုင္ရာ ဥပေဒ၊ နည္းဥပေဒ ရွင္းလင္းျခင္းနဲ႔ GBV အသိပညာေပးအခမ္းအနားမွာ အခုလို တိုက္တြန္းလိုက္တာပါ။ ျပ႒ာန္းထားတဲ့ ဥပေဒေတြကို ျပည္သူလူထု က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔သိရွိဖို႔၊ ပုဂၢလိကနဲ႔ ကိုယ့္အားကုိယ္ကုိး မူႀကိဳေက်ာင္းေတြအေနနဲ႔ ကေလးသူငယ္ဖြ႔ံၿဖိဳးေရးေတြကို ႏိုင္ငံေတာ္ရဲ႕ မူ၀ါဒေတြနဲ႔အညီ ၀ိုင္း၀န္းၿပီး ေဆာင္ရြက္တဲ့ေနရာမွာ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းနဲ႔အညီ လုပ္ကိုင္ႏိုင္ဖို႔၊ ႏိုင္ငံေတာ္က ခ်မွတ္ထားတဲ့ ကေလးသူငယ္ဖြ႔ံၿဖိဳးေရးဆိုင္ရာ မူ၀ါဒေတြနဲ႔အညီ ကေလးသူငယ္ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးေတြ စနစ္တက် လုပ္ႏိုင္ဖို႔ ရည္ရြယ္ၿပီးျပဳလုပ္တာပါ။ ကရင္ျပည္နယ္လူမႈေရး၀န္ႀကီး ဦးေစာဘိုဘိုေ၀ေမာင္က “ကေလးသူငယ္နဲ႔ပတ္သက္တဲ့ အခြင့္အေရး ရလာေအာင္နဲ႔ လက္ရွိျဖစ္ေနတဲ့ ကေလးသူငယ္ေတြရဲ႕စိတ္ပုိင္းဆိုင္ရာ ရုပ္ပိုင္း ဆိုင္ရာ အၾကမ္းဖက္မႈေတြ မျဖစ္ေအာင္လို႔ အတတ္ႏိုင္ဆုံး အစိုးရနဲ႔ ပူးေပါင္းကာကြယ္ေပးၾကပါ။ လိိုအပ္တာရွိေျပာပါ။ အစြမ္းကုန္ကူညီမယ္” လို႔ ေျပာပါတယ္။ ကရင္ျပည္နယ္၊ လူမႈ၀န္ထမ္းဦးစီးဌာန၊ ညႊန္ၾကားေရးမႉး ဦးေဇာ္မင္းက “ျပ႒ာန္းထားတဲ့ ဥပေဒေတြ၊ နည္းဥပေဒေတြ ခ်ျပရွင္းလင္းတာေတြ ေဆာင္ရြက္ေနတယ္။ လုိက္နာမႈမရွိဘူး ဆိုရင္ေတာ့ ဥပေဒနဲ႔အညီ တည္ေထာင္ခြင့္ျပဳမိန္႔ ထုတ္ေပးတာ၊ ရပ္ဆိုင္းတာ၊ ေက်ာင္းကို ပိတ္သိမ္းတာေတြကုိ ျပည္နယ္အဆင့္ ႀကီးၾကပ္မႈေကာ္မတီရဲ႕ လမ္းညႊန္ခ်က္နဲ႔ ေဆာင္ရြက္သြားမယ္” လို႔ ေျပာပါတယ္။ ၁၉၉၁ ခုႏွစ္က ျမန္မာႏိုင္ငံအေနနဲ႔ ကေလးသူငယ္အခြင့္အေရးမ်ားဆိုင္ရာ ကုလသမဂၢ ကြန္ဗင္းရွင္းမွာ လက္မွတ္ေရးထိုးၿပီး ၁၉၉၃ ခုႏွစ္မွာ ကေလးသူငယ္ဥပေဒကို ျပ႒ာန္းႏိုင္ခဲ့သလို ၂၀၀၁ ခုႏွစ္မွာ နည္းဥပေဒကို ျပ႒ာန္းႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။ ကရင္ျပည္နယ္လူမႈ၀န္ထမ္းရုံးကို တိုင္ၾကားလာတဲ့ သက္ငယ္မုဒိမ္းမႈ ၁၂ မႈရွိၿပီး ၈ မႈအတြက္ ေထာက္ပံ့မႈေတြ ေဆာင္ရြက္ေပးၿပီးျဖစ္သလို က်န္အမႈေတြကို အမႈရင္ဆိုင္ႏိုင္ဖို႔ သက္ဆိုင္ရာ အဖဲြ႔အစည္းေတြနဲ႔ ခ်ိတ္ဆက္ေဆာင္ရြက္ေပးထားပါတယ္။ ကရင္ျပည္နယ္အတြင္း လူမႈ၀န္ထမ္းဦးစီးဌာနပိုင္ မူလတန္းႀကိဳေက်ာင္း ၈ ေက်ာင္း၊ ေထာက္ပံ့ေၾကးရမူႀကိဳေက်ာင္း ၄၄ ေက်ာင္း၊ ကိုယ့္အားကိုယ္ကိုး မူလတန္းႀကိဳေက်ာင္း ၁၂၄ ေက်ာင္း၊ တည္ေထာင္ခြင့္ျပဳမိန္႔ ေလွ်ာက္ထားဆဲေက်ာင္း ၃၀ ေက်ာ္ ရွိပါတယ္။ ရဲမင္းေခါင္
2 years Ago
Up