ကယန္းယဥ္ေက်းမႈဌာေနသို႔

December 29, 2017

ကယန္းယဥ္ေက်းမႈဌာေနသို႔ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ သြားေရာက္ေလ့လာ

ကယားျပည္နယ္ လြိဳင္ေကာ္ၿမိဳ႕ကုိ ေရာက္ရွိေနတဲ့ ႏိုင္ငံေတာ္အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ဟာ ေဒါဆန္းဘြန္းရြာရွိ ကယန္းယဥ္ေက်းမႈဌာေနကုိ သြားေရာက္ေလ့လာခဲ့ပါတယ္။
3 years Ago
Up