ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရျပည္နယ္ျဖစ္ေရး ေထာက္ခံၾကရန္ UWSA ပန္ၾကား

၀ျပည္ေသြးစည္းညီညႊတ္ေရးတပ္မေတာ္ UWSA ဌာနခ်ဳပ္မွာ ဒီေန႔စတင္တဲ့ တိုင္းရင္း သားလက္နက္ကိုင္ေတာ္လွန္ေရး အဖြဲ႔ ၁၂ ဖြဲ႔ ထိပ္သီးေဆြးေႏြးပဲြမွာ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရး ကိစၥညိႇႏႈိင္းမႈအျပင္ ၀ ေဒသကို ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရ ျပည္နယ္အျဖစ္ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရက အသိအမွတ္ျပဳေရးကို ေထာက္ခံေပးဖို႔ UWSA ေခါင္းေဆာင္ ဦးေပါက္ယိုခ်မ္းက ပန္ၾကားေတာင္းဆိုပါတယ္။ အိမ္ရွင္UWSA ရဲ႔ စစ္ေသနာပတိခ်ဳပ္ ဦးေပါက္ယိုခ်မ္းက  ဒီထိပ္သီးအစည္းအေ၀းဟာ လက္ရွိျပည္တြင္းေရးၿငိမ္းခ်မ္းေရးကုိ ျမန္ျမန္အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏိုင္ဖို႔ ရည္ရြယ္က်င္းပတာ လို႔ အဖြင့္အမွာစကားမွာ ေျပာပါတယ္။ တႏိုင္ငံလုံးၿငိမ္းခ်မ္းေရးကိစၥျပသနာေတြကို ညိႇႏႈိင္းေဆြးေႏြးၿပီး အျမင္သေဘာထားတခု ရယူဖို႔နဲ႔ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရနဲ႔ ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပဲြက်င္းပဖို႔နဲ႔ ေနာက္ဆုံးမွာ တႏိုင္ငံလုံးအတိုင္းအတာနဲ႔ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးစာခ်ဳပ္တခု ေရးထိုးႏိုင္ဖို႔ျဖစ္တယ္လို႔ ေျပာပါတယ္။ အစိုးရကိုယ္စားလွယ္ေတြနဲ႔ အန္စီစီတီအၾကား ရရွိအေကာင္အထည္ေဖာ္ၾကတဲ့ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္မွာေတာ့ တႏိုင္ငံလုံးအပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးကို အရင္လက္မွတ္ထိုး၊ ဒီေနာက္မွ ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပဲြေတြကို တက္လွမ္းဖို႔ သေဘာတူထားၾကပါတယ္။ မတ္လကုန္ပိုင္းက ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတဦးသိန္းစိန္ေရွ႕ေမွာက္မွာ သေဘာတူလက္မွတ္ထိုးခဲ့ၾကတဲ့ တႏုိင္ငံလုံးပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈရပ္စဲေရးသေဘာတူညီခ်က္ (မူၾကမ္း) Singal Text နဲ႔ပတ္သက္လို႔ သူက  “တႏိုင္ငံလုံးစစ္ရပ္စဲေရးအေကာင္အထည္ေဖာ္ရာမွာ မ်ားျပားလွတဲ့ မေသခ်ာ မေရရာမႈေတြနဲ႔ တိုက္ပြဲေတြရွိေနဆဲျဖစ္ၿပီး စစ္ပြဲမရပ္စဲႏိုင္သမွ်ကာလပတ္လုံး တႏိုင္ငံလုံးအပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးစာခ်ဳပ္ဟာ စကၠဴေပၚက စာသားေတြသာျဖစ္တယ္” လို႔   ေျပာဆိုပါတယ္။ ျမန္မာျပည္မွာ ေခတ္အဆက္ဆက္ အစိုးရေတြဟာ လူနည္းစုတုိင္းသားေတြရဲ႕ သိကၡာနဲ႔ ဂုဏ္သေရကို အေလးထားျခင္းမရွိ၊ ႏိုင္ငံေတာ္တရားဥပေဒရဲ႕ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈမရွိခဲ့ဘဲ ကာလရွည္ၾကာစြာ ႏွိမ္နင္းျခင္း ခြဲျခားဆက္ဆံျခင္းရွိေနတယ္လို႔ သူက ျပစ္တင္ေ၀ဖန္ပါတယ္။ UWSA က ျပည္ေထာင္စုအစိုးရထံ တင္ျပထားတဲ့ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရျပည္နယ္အဆင့္သတ္မွတ္ေပးဖို႔ကိစၥကို   ေထာက္ခံေပးၾကဖို႔လည္း ဦးေပါက္ယူခ်မ္းက ေတာင္းဆိုေျပာၾကားပါတယ္။ ဦးေပါက္ယူခ်မ္းဟာ ၀ျပည္နယ္ေသြးစည္းညီညြတ္ေရးပါတီအတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္။ ၀ျပည္နယ္ေသြးစည္းညီညြတ္ေရးတပ္မေတာ္စစ္ေသနာပတိခ်ဳပ္၊ ၀ျပည္နယ္ျပည္သူ႔အစိုးရဥကၠဌ ျဖစ္ပါတယ္။ ၀ေဒသဟာ ၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံ ဥပေဒ အရ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရတိုင္းျဖစ္ခဲ့ ပါတယ္။ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္ ဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ အခန္း ၂ ႏို္င္ငံေတာ္ ဖြဲ႔စည္းတည္ေဆာက္ပုံ အပုိဒ္ ၅၆ (စ) မွာ ရွမ္းျပည္နယ္ရွိ ဟိုပန္ၿမိဳ႕နယ္၊ မုိင္းေမာၿမိဳ႕နယ္၊ ပန္၀ိုင္ၿမိဳ႕နယ္၊ နားဖန္းၿမိဳ႕နယ္၊ မက္မန္းၿမိဳ႕နယ္နဲ႔ ပန္ဆန္း(ပန္းခမ္း)ၿမိဳ႕နယ္ ေျခာက္ၿမိဳ႕နယ္တို႔ကို ခရိုင္ႏွစ္ခရိုင္ဖြဲ႔ၿပီး ‘၀’ကိုယ္ပိုင္ အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရတိုင္း အျဖစ္ သတ္မွတ္ခဲ့ပါတယ္။ ၂၀၀၈ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒအရ နိုင္ငံေတာ္ကို ျပည္နယ္(၇)ခု၊ တိုင္းေဒသၾကီး(၇)ခုနဲ႔ ျပည္ေထာင္စုနယ္ေျမမ်ားနဲ႔ ပိုင္းျခားသတ္မွတ္ထားၿပီး၊ ျပည္ေထာင္စုနယ္ေျမအျဖစ္ ေနျပည္ေတာ္ကို သတ္မွတ္ထားပါတယ္။ ဧရိယာ စတုရန္းကီလိုမီတာ တစ္ေသာင္းခုႏွစ္ေထာင္ခန္႕ရွိတဲ့ ၀ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရတိုင္းဟာ တရုတ္ႏိုင္ငံနဲ႔ နယ္စပ္ျခင္း ရွည္လ်ားစြာထိေတြ႔ထိေနၿပီး လူဦးေရ  ေျခာက္သိန္းခန္႔ ေနထိုင္သလို  အင္အားသုံးေသာင္းခန္႔ရွိတဲ့ လက္နက္ကိုင္တပ္ဖြဲ႔ရွိပါတယ္။   တရုတ္ဘာသာ စကားကို ရုံးသုံးသာသာစကားျဖစ္သလို တရုတ္ေငြေၾကးကိုသုံးစြဲေနပါတယ္။ ဒီမနက္ အစည္းအေ၀းကုိ ေရာက္ေနတဲ့ သတင္းေထာက္တဦးက  အဖြင့္အမွာအစကားအျပီးမွာ ေဆြးေႏြးပြဲကို စတင္ရာမွာ ကခ်င္လြတ္လပ္ေရးအဖြဲ႔က စတင္ေဆြးေႏြးတယ္လို႔ ရွင္းျပပါတယ္။ “ထူးျခားခ်က္ကေတာ့ မနက္က ဦးေပါက္ (ဦးေပါက္ယူခ်မ္း) က စကားေျပာတယ္ အဖြင့္ေပါ့။  ပုံမွန္ပါပဲ။ သူတို႔ ႏႈတ္ဆက္တယ္။ ဒီကေန႔ အဖြဲ႔ ၆ ဖြဲ႔က ေဆြးေႏြးၾကတယ္” လို႔ ေျပာပါတယ္။ ထိပ္သီးေဆြးေႏြးပြဲကို  ရွမ္းျပည္တပ္မေတာ္ေတာင္ပိုင္းအဖြဲ႔ (RCSS/SSA)၊ ကခ်င္လြတ္လပ္ေရး အဖြဲ႔(KIA/KIO)၊  KNU ကရင္အမ်ိဳးသားအစည္းအရံုး၊ တအာင္းလြတ္ေျမာက္ေရးတပ္မေတာ္(PSLF)၊ ရခိုင္တပ္မေတာ္(AA)၊ ရွမ္းျပည္တပ္မေတာ္ေျမာက္ပိုင္း (SSPP/SSA)၊ NDAA မိုင္းလား တပ္ဖြဲ႔၊ NMSP မြန္ျပည္သစ္ပါတီ(NMSP)၊  ၀တပ္ဖြဲ႔(UWSA)၊  PNLO ပအို၀္းအမ်ိဳးသား လြတ္ေျမာက္ေရးအဖြဲ႔ (PNLO)၊ ကိုးကန္႔တပ္ဖြဲ႔(MNDAA)၊  ကရင္နီအမ်ိဳး သားတိုးတက္ေရးပါတီ (KNPP)တို႔ တက္ေရာက္ပါတယ္။ ဒီေဆြးေႏြးပဲြမွာ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္။ လက္ရွိႏိုင္ငံေရးအေျခ အေန။  တိုက္ပြဲျပင္းထန္တဲ့ ကိုးကန္႔ေဒသအပါအ၀င္  တိုက္ပြဲအေျခအ ေနေတြအျပင္ ၀ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရျပည္နယ္ကိစၥကိုလည္း ထည့္သြင္း ေဆြးေႏြးၾကဖြယ္ရွိပါတယ္။ ထိပ္သီးေဆြးေႏြးပြဲကို  ေမ ၆ ရက္ေန႔ထိ က်င္းပမွာျဖစ္ၿပီး ေမလ ၃ ရက္ေန႔မွာ တရက္တာ ရပ္နားမယ္လို႔ သိရပါတယ္။

Independent media are under attack by the Myanmar junta. DVB continues reporting the facts, but needs support for the safety of our journalists. You help with any donation. Thank you.

Donate
More News
Up