ဧၿပီ ၂၆ ရက္ မုိးေလ၀သ ခန္႔မွန္းခ်က္ (ေဒါက္တာထြန္းလြင္)

ေဒါက္တာ ထြန္းလြင္

ဧျပီ ၂၅ ရက္ေန႔ မနက္ ၇း၃၀ နာရီအခ်ိန္္ ဖမ္းယူရရွိထားတဲ့ တိမ္ပံုအရ ကပၸလီ ပင္လယ္ျပင္နဲ႔ ဘဂၤလားပင္လယ္ေအာ္ေတာင္ပိုင္းမွာ တိမ္အသင့္အတင့္မွ တိမ္ထူထပ္ေနၿပီး က်န္ဘဂၤလားပင္လယ္ေအာ္မွာေတာ့ တိမ္အနည္းငယ္ျဖစ္ထြန္းေနပါတယ္။

[caption id="attachment_16687" align="alignright" width="300"]ေဒါက္တာ ထြန္းလြင္ ေဒါက္တာ ထြန္းလြင္[/caption]

ျမန္မာႏုုိင္ငံေပၚမွာကေတာ့ အေရွ႕ပိုင္းနဲ႔ ေတာင္္ ပိုင္းေဒသေတြမွာ တိမ္အသင့္အ တင့္္ ျဖစ္ထြန္းေနၿပီး က်န္ေဒသေတြမွာ တိမ္အနည္း ငယ္ျဖစ္ထြန္းေနပါတယ္။

ဧၿပီ ၂၆ ရက္ေန႔

ျမန္မာ့ပင္လယ္ျပင္ အေျခအေနခန္႔ မွန္းခ်က္ ျမန္မာ့ကမ္းရုိ တန္းတေလွ်ာက္နဲ႔ ကမ္းလြန္ပင္လယ္ျပင္မွာ လိႈင္းအနည္းငယ္သာရွိႏုိင္ပါတယ္။ ရခိုင္ကမ္းရိုးတန္းတေလွ်ာက္၊ ျမစ္၀ကၽြန္းေပၚကမ္းရိုးတန္းတေလွ်ာက္မွာ လိႈင္းအျမင့္ ၂ ေပကေန ၃ ေပေလာက္ရွိႏုိင္ၿပီး က်န္ကမ္းလြန္ပင္လယ္ျပင္မွာ လိႈင္းအျမင့္ ၁ ေပေလာက္ရွိႏုိင္ပါတယ္။

အပူရွိန္ျမင့္တက္ႏုိင္မႈကေတာ့ ခရမ္းလြန္ေရာင္ျခည္ ျမင့္တက္မႈေတြဟာ အရင္ေန႔ေတြထက္ အနည္းငယ္က်ဆင္းႏုိင္ေပမယ့္ လြန္ကဲအဆင့္ျဖစ္တဲ့ အညႊန္းကိန္းတန္ဖုိး ၁၁ ေအာက္ မေရာက္ႏုိင္ေသးဘူးလုိ႔ ခန္႔မွန္းထားပါတယ္။

ခရမ္းလြန္ေရာင္ျခည္ျမင့္တက္မႈေတြဟာ ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕မွာ ခရမ္းလြန္ေရာင္ျခည္ အညႊန္းကိန္း အျမင့္ဆံုးျဖစ္ၿပီး အညႊန္းကိန္းတန္ဖိုး ၁၄.၁ အထိျမင့္တက္ႏုိင္ပါတယ္။ ျမစ္ႀကီးနားမွာကေတာ့ ခရမ္းလြန္ေရာင္ျခည္အနည္းဆံုးျဖစ္ၿပီး ၁၁.၃ အထိရိွႏုိင္ပါတယ္။ က်န္ၿမိဳ႕ေတြမွာေတာ့ အညႊန္းကိန္းတန္ဖုိး ၁၂ ကေန ၁၃ ေက်ာ္ ျမင့္တက္ႏုိင္ပါတယ္။

ခရမ္းလြန္ေရာင္ျခည္ ျမင့္တက္မႈေတြဟာ လြန္ကဲအဆင့္ကေန ဆက္လက္က်ဆင္းျခင္း မရွိႏုိင္ေသးတဲ့အတြက္ မနက္ ၁၁ နာရီကေန ေန႔လယ္ ၂ နာရီအတြင္း ေနပူထဲကို တတ္ႏုိင္သေလာက္ မသြားလာၾကဖုိ႔ တုိက္တြန္းလိုက္ရပါတယ္။

ေန႔အပူခ်ိန္ခန္႔မွန္းခ်က္ကေတာ့ ကခ်င္ျပည္နယ္၊ ခ်င္းျပည္နယ္၊ ရွမ္းျပည္နယ္ေဒသေတြမွာ ေန႔အပူခ်ိန္ ၃၂ ဒီဂရီစင္တီဂရိတ္ကေန ၃၅ ဒီဂရီစင္တီဂရိတ္ခန္႔ ရွိႏုိင္ပါတယ္။ က်န္ျပည္နယ္နဲ႔ တုိင္းေတြမွာ ၃၆ ဒီဂရီစင္တီဂရိတ္ကေန ၄၄ ဒီဂရီစင္တီဂရိတ္ ခန္႔ရွိႏုိင္ပါတယ္။

မိုုးတိမ္ေတာင္ျဖစ္ေပၚႏုိင္မႈကေတာ့ မေကြးတုိင္းေတာင္ပိုင္း၊ မႏၱေလးတုိင္းေတာင္ပုိင္း၊ ရွမ္းျပည္နယ္ေတာင္ပိုင္း၊ ကယားျပည္နယ္၊ ပဲခူးတုိင္း၊ ဧရာ၀တီတုိင္းေျမာက္ပိုင္း၊ ရန္ကုန္တုိင္းတုိ႔မွာ ၂၅ ရာခုိင္ႏႈန္းကေန ၃၅ ရာခုိင္ႏႈန္းေလာက္ ေသခ်ာမႈရွိႏုိင္ပါတယ္။ က်န္ျပည္နယ္နဲ႔တုိင္းမွာ မိုုးတိမ္ေတာင္ ျဖစ္ေပၚႏုိင္မႈ မရွိႏုိင္ဘူးလိုု႔ ခန္႔မွန္းထားပါတယ္။

မိုးရြာသြန္းႏိုင္မႈ ခန္႔မွန္းခ်က္ကေတာ့ ကခ်င္ျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္း၊ ရွမ္းျပည္နယ္ေတာင္ ပုိင္း၊ ကယားျပည္နယ္၊ မႏၱေလးတုိင္းေတာင္ပိုင္း၊ ပဲခူးတုိင္း၊ ရန္ကုန္တုိင္း၊ ဧရာ၀တီတုိင္း ေျမာက္ပိုင္းတုိ႔မွာ ၃၀ ရာခုိင္ႏႈန္းကေန ၅၀ ရာခုိင္ႏႈန္းေလာက္ရွိႏုိင္ပါတယ္။ က်န္ျပည္နယ္နဲ႔တုိင္းေတြမွာေတာ့ အမ်ားအားျဖင့္ သာယာႏုိင္ပါတယ္။

မိုးေရခ်ိန္ခန္႔မွန္းခ်က္ကေတာ့ ကခ်င္ျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္းစြန္း၊ မႏၱေလးတုိင္းေတာင္ပိုင္း၊ မေကြးတုိင္းေတာင္ပိုင္း၊ ရွမ္းျပည္နယ္ေတာင္ပိုင္း၊ ကယားျပည္နယ္၊ ပဲခူးတုိင္း၊ ရန္ကုန္တုိင္း၊ ဧရာ၀တီတုိင္း၊ ကရင္ျပည္နယ္၊ မြန္ျပည္နယ္၊ တနလၤာရီတိုင္း ၂၄ နာရီအတြင္း မုိးေရခ်ိန္ ၂ မီလီမီတာမွ ၁၀ မီလီမီတာေလာက္ မိုးရြာႏုိင္တယ္လို႔ ခန္႔မွန္းထားပါတယ္။

ၿမိဳ႕ေတာ္ႀကီးေတြခန္႔မွန္းခ်က္ကေတာ့ ေနျပည္ေတာ္နဲ႔အနီးတ၀ုုိက္မွာ  အျမင့္ဆုံးအပူခ်ိန္ ၃၈ ဒီဂရီစင္တီ ဂရိတ္၊ အနိမ့္ဆံုးအပူခ်ိန္ ၂၇ ဒီဂရီစင္တီဂရိတ္ေလာက္ရွိႏိုင္ပါတယ္။ ေနရာကြက္ၾကား မုိးရြာနိင္ပါတယ္။

ရန္ကုန္နဲ႔ အနီးတ၀ုုိက္မွာ အျမင့္ဆုံးအပူခ်ိန္ ၃၅ ဒီဂရီစင္တီဂရိတ္၊ အနိမ့္ဆံုးအပူခ်ိန္ ၂၅ ဒီဂရီစင္တီဂရိတ္ေလာက္ ရွိႏုိင္ပါတယ္။ အမ်ားအားျဖင့္ သာယာႏုိင္ပါတယ္။

မႏၱေလးၿမိဳ႕နဲ႔ အနီးတ၀ုိက္မွာ အျမင့္ဆုံးအပူခ်ိန္ ၄၂ ဒီဂရီစင္တီဂရိတ္၊ အနိမ့္ဆံုးအပူခ်ိန္ ၃၀ ဒီဂရီစင္တီဂရိတ္ေလာက္ ရွိႏုိင္ပါတယ္။ တိမ္အနည္းငယ္ျဖစ္ထြန္းႏုိင္ပါတယ္။

Independent media are under attack by the Myanmar junta. DVB continues reporting the facts, but needs support for the safety of our journalists. You help with any donation. Thank you.

Donate
More News
Up