ေျပာင္းလဲေနသည့္ ယေန႔ သီးႏွံေဈးႏႈန္းမ်ား ဒီဗြီဘီ မတ္ပဲ ရန္ကုန္ဘုရင့္ေနာင္ကုန္စည္ဒုိင္မွာ မတ္ပဲကပိႆာ ၆၀ ၀င္တအိတ္ကို ၆၂၇၀၀ ေပါက္ေစ်းရွိၿပီး ၄၀၀ က်ပ္ ေစ်းတက္လာပါတယ္။ မႏၱေလးကုန္စည္ဒုိင္မွာမတ္ပဲ တအိတ္ကို ၆၆၀၀၀ မွ ၆၈၀၀၀ ေပါက္ေစ်းရျပီး ၂၀၀၀ က်ပ္ ေစ်းက်ဆင္းသြားပါတယ္။ ရန္ကုန္ႏွင့္မႏၱေလးကုန္စည္ဒုိင္မွာ ၅၃၀၀ က်ပ္ ေစ်းကြာျခားမႈရွိပါတယ္။ ပဲစင္းငုံနီ မေကြးကုန္စည္ဒုိင္မွာ ပဲစင္းငုံနီ(သစ္)ကပိႆာ ၆၀ ၀င္တအိတ္ကို ၇၇၁၀၀ ေပါက္ေစ်း ရွိပါတယ္။ ေအာင္လံကုန္စည္ဒုိင္မွာ ပဲစင္းငုံနီတအိတ္ကို ၇၅၆၀၀ မွ ၇၆၈၀၀ ေပါက္ေစ်းရွိၿပီး ၆၀၀ က်ပ္ ေစ်းတက္လာပါတယ္။ မေကြးႏွင့္ေအာင္လံကုန္စည္ဒုိင္မွာ ၃၀၀ က်ပ္ ေစ်းကြာျခားမႈရွိပါတယ္။ ပဲႀကီး မႏၱေလးကုန္စည္ဒုိင္မွာ ပဲႀကီးက ၅၅.၂၅ ပိႆာ၀င္ တအိတ္ကို ၈၅၀၀၀ မွ ၁၀၀၀၀၀ ေပါက္ေစ်းရွိၿပီး ၅၀၀၀ က်ပ္ ေစ်းက်ဆင္းသြားပါတယ္။ ေအာင္လံကုန္စည္ဒုိင္မွာ ပဲႀကီးတအိတ္ကို ၈၄၀၀၀ မွ ၁၀၀၅၀၀ ေပါက္ေစ်းရွိပါတယ္။ မႏၱေလးနဲ႔ ေအာင္လံကုန္စည္ဒုိင္မွာ ၅၀၀ က်ပ္ ေစ်းကြာျခားမႈ ရွိပါတယ္။ ႏွမ္းနက္(စမုံ) မႏၱေလးကုန္စည္ဒုိင္မွာ ႏွမ္းနက္စမုံက ၄၅ ပိႆာ၀င္တအိတ္ကို ၂၅၀၀၀၀ မွ ၂၇၀၀၀၀ ေပါက္ေစ်းရွိၿပီး ၃၀၀၀ က်ပ္ ေစ်းတက္လာပါတယ္။ မေကြးကုန္စည္ဒုိင္မွာ ႏွမ္းနက္စမုံ တအိတ္ကို ၂၅၅၀၀၀ မွ ၂၆၀၀၀၀ ေပါက္ေစ်းရွိပါတယ္။ မႏၱေလးနဲ႔ မေကြးကုန္စည္ဒုိင္မွာ ၁၀၀၀၀ က်ပ္ ေစ်းကြာျခားမႈရွိပါတယ္။ စားအုန္းဆီ မႏၱေလးကုန္စည္ဒုိင္မွာ စားအုန္းဆီတပိႆာကုိ ၁၆၄၀ မွ ၁၆၅၀ ေပါက္ေစ်းရွိၿပီး ၁၀ က်ပ္ ေစ်းတက္လာပါတယ္။ ျမင္းၿခံကုန္စည္ဒုိင္မွာစားအုန္းဆီတပိႆာကုိ ၁၇၀၀ ေပါက္ေစ်းရွိၿပီး ၃၀ က်ပ္ ေစ်းက်ဆင္းသြားပါတယ္။ မႏၱေလးနဲ႔ ျမင္းၿခံကုန္စည္ဒုိင္မွာ ၅၀ က်ပ္ ေစ်းကြာျခားမႈရွိပါတယ္။ ၾကက္သြန္နီ ပခုကၠဴကုန္စည္ဒုိင္မွာ ၾကက္သြန္နီတပိႆာကုိ ၁၀၀ မွ ၅၅၀ ေပါက္ေစ်းရွိၿပီး ၁၀၀ က်ပ္ ေစ်းက်ဆင္းသြားပါတယ္။ ျမင္းၿခံကုန္စည္ဒုိင္မွာၾကက္သြန္နီတပိႆာကုိ ၁၀၀ မွ ၅၃၅ ေပါက္ေစ်းရွိၿပီး ၁၅ က်ပ္ ေစ်းက်ဆင္းသြားပါတယ္။ ပခုကၠဴနဲ႔ ျမင္းၿခံ ကုန္စည္ဒုိင္မွာ ၁၅ က်ပ္ ေစ်းကြာျခားမႈ ရွိပါတယ္။ ေဖာ္ျပထားတဲ့ သီးႏွံေတြထဲက မတ္ပဲကေတာ့ ဒီတစ္ပတ္မွာ ေစ်းတက္လာခဲ့ပါတယ္။ ၿပီးခဲ့တဲ့ အပတ္နဲ႕ႏိႈင္းယွဥ္လိုက္ရင္ေတာ့ တအိတ္ကို ၅၀၀ က်ပ္ေလာက္ ေစ်းတက္လာခဲ့ပါတယ္။ လက္ရွိမွာေတာ့ ပဲအေရာင္းအ၀ယ္က ပံုမွန္ျဖစ္ေနျပီး ေစ်းကလည္း အတက္အက်မမ်ားတာကိုလည္းေတြ႕ရပါတယ္။ ၿပီးခဲ့တဲ့ အပတ္ကေတာ့ အိႏိၵယမွာျပဳလုပ္တဲ့ စီးပြားေရးဖုိရမ္မွာ ျမန္မာအစိုးရက မတ္ပဲကို တန္ခ်ိန္ ေလးသိန္း ၀ယ္ယူေပးဖုိ႔ အိႏိၵယကို ေတာင္းဆိုခဲ့တယ္လို႔သိရပါတယ္။ ေနာက္သီးႏွံတခုကေတာ့ စားအုန္းဆီေစ်းျဖစ္ပါတယ္။ စားအုန္းဆီကေတာ့ ဒီတပတ္မွာ ေစ်းက်ဆင္းသြားခဲ့ပါတယ္။ ျပည္ပကေနအဓိ ကတင္ပို႔ေနတာ ျဖစ္တဲ့အတြက္ေၾကာင့္ ေငြေစ်းက်ဆင္းတာနဲ႔အမွ် စားအုန္းဆီက က်ဆင္းသြားတာ ေတြ႔ရပါတယ္။ ဆီကုန္သည္အသင္းမွာလည္း စားအုန္းဆီ အရင္းေစ်းက တပိႆာကို ၆၅ က်ပ္ေလာက္က်ဆင္းသြားခဲ့ၿပီး နယ္ကုန္စည္ဒိုင္ေတြမွာလည္း တပိႆာကို ၆၀ ေလာက္ေစ်းက်ဆင္းသြားပါတယ္။ ေဖာ္ျပထားတဲ့ သီးႏွံေဈးႏႈန္းေတြက အခ်ိန္နဲ႔အမွွ် ေျပာင္းလဲႏုိင္ပါတယ္။ သတင္း – AMIA

မတ္ပဲ ရန္ကုန္ဘုရင့္ေနာင္ကုန္စည္ဒုိင္မွာ မတ္ပဲကပိႆာ ၆၀ ၀င္တအိတ္ကို ၆၂၇၀၀ ေပါက္ေစ်းရွိၿပီး ၄၀၀ က်ပ္ ေစ်းတက္လာပါတယ္။ မႏၱေလးကုန္စည္ဒုိင္မွာမတ္ပဲ တအိတ္ကို ၆၆၀၀၀ မွ ၆၈၀၀၀ ေပါက္ေစ်းရျပီး ၂၀၀၀ က်ပ္ ေစ်းက်ဆင္းသြားပါတယ္။ ရန္ကုန္ႏွင့္မႏၱေလးကုန္စည္ဒုိင္မွာ ၅၃၀၀ က်ပ္ ေစ်းကြာျခားမႈရွိပါတယ္။ ပဲစင္းငုံနီ မေကြးကုန္စည္ဒုိင္မွာ ပဲစင္းငုံနီ(သစ္)ကပိႆာ ၆၀ ၀င္တအိတ္ကို ၇၇၁၀၀ ေပါက္ေစ်း ရွိပါတယ္။ ေအာင္လံကုန္စည္ဒုိင္မွာ ပဲစင္းငုံနီတအိတ္ကို ၇၅၆၀၀ မွ ၇၆၈၀၀ ေပါက္ေစ်းရွိၿပီး ၆၀၀ က်ပ္ ေစ်းတက္လာပါတယ္။ မေကြးႏွင့္ေအာင္လံကုန္စည္ဒုိင္မွာ ၃၀၀ က်ပ္ ေစ်းကြာျခားမႈရွိပါတယ္။ ပဲႀကီး မႏၱေလးကုန္စည္ဒုိင္မွာ ပဲႀကီးက ၅၅.၂၅ ပိႆာ၀င္ တအိတ္ကို ၈၅၀၀၀ မွ ၁၀၀၀၀၀ ေပါက္ေစ်းရွိၿပီး ၅၀၀၀ က်ပ္ ေစ်းက်ဆင္းသြားပါတယ္။ ေအာင္လံကုန္စည္ဒုိင္မွာ ပဲႀကီးတအိတ္ကို ၈၄၀၀၀ မွ ၁၀၀၅၀၀ ေပါက္ေစ်းရွိပါတယ္။ မႏၱေလးနဲ႔ ေအာင္လံကုန္စည္ဒုိင္မွာ ၅၀၀ က်ပ္ ေစ်းကြာျခားမႈ ရွိပါတယ္။ ႏွမ္းနက္(စမုံ) မႏၱေလးကုန္စည္ဒုိင္မွာ ႏွမ္းနက္စမုံက ၄၅ ပိႆာ၀င္တအိတ္ကို ၂၅၀၀၀၀ မွ ၂၇၀၀၀၀ ေပါက္ေစ်းရွိၿပီး ၃၀၀၀ က်ပ္ ေစ်းတက္လာပါတယ္။ မေကြးကုန္စည္ဒုိင္မွာ ႏွမ္းနက္စမုံ တအိတ္ကို ၂၅၅၀၀၀ မွ ၂၆၀၀၀၀ ေပါက္ေစ်းရွိပါတယ္။ မႏၱေလးနဲ႔ မေကြးကုန္စည္ဒုိင္မွာ ၁၀၀၀၀ က်ပ္ ေစ်းကြာျခားမႈရွိပါတယ္။ စားအုန္းဆီ မႏၱေလးကုန္စည္ဒုိင္မွာ စားအုန္းဆီတပိႆာကုိ ၁၆၄၀ မွ ၁၆၅၀ ေပါက္ေစ်းရွိၿပီး ၁၀ က်ပ္ ေစ်းတက္လာပါတယ္။ ျမင္းၿခံကုန္စည္ဒုိင္မွာစားအုန္းဆီတပိႆာကုိ ၁၇၀၀ ေပါက္ေစ်းရွိၿပီး ၃၀ က်ပ္ ေစ်းက်ဆင္းသြားပါတယ္။ မႏၱေလးနဲ႔ ျမင္းၿခံကုန္စည္ဒုိင္မွာ ၅၀ က်ပ္ ေစ်းကြာျခားမႈရွိပါတယ္။ ၾကက္သြန္နီ ပခုကၠဴကုန္စည္ဒုိင္မွာ ၾကက္သြန္နီတပိႆာကုိ ၁၀၀ မွ ၅၅၀ ေပါက္ေစ်းရွိၿပီး ၁၀၀ က်ပ္ ေစ်းက်ဆင္းသြားပါတယ္။ ျမင္းၿခံကုန္စည္ဒုိင္မွာၾကက္သြန္နီတပိႆာကုိ ၁၀၀ မွ ၅၃၅ ေပါက္ေစ်းရွိၿပီး ၁၅ က်ပ္ ေစ်းက်ဆင္းသြားပါတယ္။ ပခုကၠဴနဲ႔ ျမင္းၿခံ ကုန္စည္ဒုိင္မွာ ၁၅ က်ပ္ ေစ်းကြာျခားမႈ ရွိပါတယ္။ ေဖာ္ျပထားတဲ့  သီးႏွံေတြထဲက မတ္ပဲကေတာ့ ဒီတစ္ပတ္မွာ ေစ်းတက္လာခဲ့ပါတယ္။ ၿပီးခဲ့တဲ့ အပတ္နဲ႕ႏိႈင္းယွဥ္လိုက္ရင္ေတာ့ တအိတ္ကို ၅၀၀ က်ပ္ေလာက္ ေစ်းတက္လာခဲ့ပါတယ္။ လက္ရွိမွာေတာ့ ပဲအေရာင္းအ၀ယ္က ပံုမွန္ျဖစ္ေနျပီး ေစ်းကလည္း အတက္အက်မမ်ားတာကိုလည္းေတြ႕ရပါတယ္။ ၿပီးခဲ့တဲ့ အပတ္ကေတာ့ အိႏိၵယမွာျပဳလုပ္တဲ့ စီးပြားေရးဖုိရမ္မွာ ျမန္မာအစိုးရက မတ္ပဲကို တန္ခ်ိန္ ေလးသိန္း ၀ယ္ယူေပးဖုိ႔ အိႏိၵယကို ေတာင္းဆိုခဲ့တယ္လို႔သိရပါတယ္။ ေနာက္သီးႏွံတခုကေတာ့ စားအုန္းဆီေစ်းျဖစ္ပါတယ္။ စားအုန္းဆီကေတာ့ ဒီတပတ္မွာ ေစ်းက်ဆင္းသြားခဲ့ပါတယ္။ ျပည္ပကေနအဓိ ကတင္ပို႔ေနတာ ျဖစ္တဲ့အတြက္ေၾကာင့္ ေငြေစ်းက်ဆင္းတာနဲ႔အမွ် စားအုန္းဆီက က်ဆင္းသြားတာ ေတြ႔ရပါတယ္။ ဆီကုန္သည္အသင္းမွာလည္း စားအုန္းဆီ အရင္းေစ်းက တပိႆာကို ၆၅ က်ပ္ေလာက္က်ဆင္းသြားခဲ့ၿပီး နယ္ကုန္စည္ဒိုင္ေတြမွာလည္း တပိႆာကို ၆၀ ေလာက္ေစ်းက်ဆင္းသြားပါတယ္။   ေဖာ္ျပထားတဲ့ သီးႏွံေဈးႏႈန္းေတြက အခ်ိန္နဲ႔အမွွ် ေျပာင္းလဲႏုိင္ပါတယ္။ သတင္း – AMIA

Independent media are under attack by the Myanmar junta. DVB continues reporting the facts, but needs support for the safety of our journalists. You help with any donation. Thank you.

Donate
More News
Up