ရခိုင္အေရးကို ဘာသာေရးဖိႏွိပ္မႈအျဖစ္ မမွန္မကန္ ပုံေဖာ္ေနဟု ျမန္မာ၀န္ႀကီးေျပာ

ျမန္မာႏိုင္ငံကို ဆန္႔က်င္တိုက္ခိုက္ေနၾကတဲ့ သတင္းမီဒီယာေတြက  ရခိုင္ျပည္နယ္ ေျမာက္ပိုင္းအေရးကိစၥကို ဘာသာေရးဖိႏွိပ္မႈ ျပႆနာအျဖစ္ မမွန္မကန္ ပုံေဖာ္ေနၾကတယ္လို႔  ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဦးေက်ာ္တင္က ေျပာပါတယ္။ ဆြစ္ဇာလန္ႏိုင္ငံ၊ ဂ်ီနီဗာၿမိဳ႕မွာ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၂၇ ရက္က က်င္းပတဲ့ ကုလသမဂၢ လူ႔အခြင့္အေရးေကာင္စီရဲ႕ အႀကိမ္ (၄၀) ေျမာက္ ပုံမွန္အစည္းအေဝးမွာ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ေရး ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဦးေက်ာ္တင္က ေျပာၾကားခဲ့တာပါ။ ရခိုင္ျပည္နယ္အေရး ရွင္းလင္းရာမွာ  ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးက “ျမန္မာႏိုင္ငံဟာ သိမ္ေမြ႕တဲ့ ဒီမိုကေရစီကူးေျပာင္းေရး ႀကိဳးပမ္းေဆာင္႐ြက္ရာမွာ စိန္ေခၚမႈမ်ားစြာနဲ႔ ႀကဳံေတြ႕ေနရဆဲျဖစ္လို႔ ႏိုင္ငံတကာရဲ႕ ဆက္လက္ ကူညီပံ့ပိုးမႈကို လိုအပ္ေနခ်ိန္မွာ ကမာၻက ရခိုင္ျပည္နယ္အေရးကိစၥကို အဆိုးျမင္ရႈေထာင့္ကသာ အျမင္က်ဥ္းေျမာင္းစြာ အာ႐ုံစိုက္ေနတယ္”လို႔ေျပာပါတယ္။ ျမန္မာႏိုင္ငံကို ဦးတည္ဆန္႔က်င္တိုက္ခိုက္ေနၾကတဲ့ သတင္းမီဒီယာေတြက က်ယ္ျပန္႔ေသာ လႈပ္ရွားမႈေတြနဲ႔ ရခိုင္ျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္း အေရးကိစၥကို ဘာသာေရးဖိႏွိပ္မႈ ျပႆနာအျဖစ္ မမွန္မကန္ ပုံေဖာ္ေနၾကတယ္၊ ဒါဟာဘာသာေရး ဖိႏွိပ္ခ်ဳပ္ခ်ယ္မႈ မဟုတ္သလို ကိုးကြယ္ယုံၾကည္မႈကြဲျပားသူမ်ားအၾကား ပဋိပကၡလည္း မဟုတ္ဘူး၊ အမွန္မွာ ကိုလိုနီေခတ္ကတည္းက စခဲ့တဲ့  တရားမဝင္ နယ္စပ္ျဖတ္ေက်ာ္ ေ႐ႊ႕ေျပာင္းသြားလာမႈ၊ ဆင္းရဲ မြဲေတမႈ၊ တရားဥပေဒစိုးမိုးမႈ ေလ်ာ့နည္းၿပီး အမ်ိဳးသားလုံၿခဳံေရးကိစၥတို႔ ပါဝင္ပတ္သက္ေနတဲ့ ႏိုင္ငံေရးနဲ႔ စီးပြားေရးျပႆနာသာျဖစ္တယ္လို႔ ေျပာပါတယ္။ လူ႔အခြင့္အေရး ကာကြယ္ျမႇင့္တင္ရာမွာ ထိပ္တိုက္ေတြ႕ ျပစ္တင္ရႈတ္ခ်တာအစား ေဆြးေႏြးမႈ၊ အျပဳသေဘာေဆာင္ ထိေတြ႕ဆက္ဆံမႈနဲ႔ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္မႈေတြကတဆင့္ ေအာင္ျမင္ေအာင္ ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္တယ္၊ ေကာင္စီက တာ၀န္ေပးထားသူေတြအေနနဲ႔ လြတ္လပ္မႈ၊ ဘက္မလိုက္မႈ၊ ဂုဏ္သိကၡာေစာင့္ထိန္းမႈတို႔ကို တိက်စြာလိုက္နာဖို႔နဲ႔ ေျပာဆိုေရးသား အစီရင္ခံခ်က္ေတြအတြက္  တာဝန္ယူမႈရွိဖို႔လည္း ျမန္မာကိုယ္စားလွယ္က တုိက္တြန္းပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ တပ္မေတာ္အေနနဲ႔ စစ္ေရးလႈပ္ရွားမႈေတြကို ေလးလၾကာရပ္ဆိုင္းေပးထားတဲ့ အေၾကာင္းနဲ႔ ရခိုင္ျပည္နယ္ ေျမာက္ပိုင္းမွာ  ေအေအအဖြဲ႔က စတင္တိုက္ခိုက္ရာ ကေန လက္နက္ကိုင္ပဋိပကၡ အေျခအေနကို ပိုမိုရႈပ္ေထြးလာေနတယ္လို႔ လည္း ေျပာပါတယ္။ တဖက္ႏိုင္ငံကိုထြက္ေျပးစြန္႔ခြာသြားသူေတြနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီးလည္း ျမန္မာနဲ႔ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္တို႔အၾကား သေဘာတူညီခ်က္ေတြနဲ႔ အညီ ဆႏၵအေလ်ာက္၊ ေဘးကင္းလုံၿခဳံ ဂုဏ္သိကၡာရွိစြာနဲ႔ ျပန္လာႏိုင္မယ့္ စိစစ္အတည္ျပဳၿပီးသူေတြကို လက္ခံဖို႔ အဆင္သင့္ရွိတယ္လို႔ ျမန္မာဘက္က ေျပာပါတယ္။ လူ႔အခြင့္အေရးေကာင္စီအခ်က္အလက္ရွာအဖြဲ႔ရဲ႕ အစီရင္ခံစာနဲ႔ ပတ္သက္လို႔လည္း အာဆာအၾကမ္းဖက္အဖြဲ႔က်ဴးလြန္ခဲ့တဲ့ အၾကမ္းဖက္မႈေတြအေပၚ စုံစမ္းစစ္ေဆးမႈ မပါရွိတာ မြတ္စလင္ေနရပ္စြန္႔ခြာသူေတြရဲ႕ ေျပာၾကားခ်က္ေတြကိုသာ အျပည့္အဝ လက္ခံထားတာ၊ ဒါနဲ႔ဆန္႔က်င္တဲ့ သက္ေသအခ်က္အလက္ေတြကို ျငင္းပယ္ထားတာ၊ အာဆာအၾကမ္းဖက္အဖြဲ႔ က်ဴးလြန္တဲ့ အစုအၿပဳံလိုက္ သတ္ျဖတ္မႈေတြကို လ်စ္လ်ဴရႈထား တာေတြရွိေနတယ္လို႔ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးက ေ၀ဖန္ေထာက္ျပခဲ့ၿပီး အစီရင္ခံစာကို ကန္႔ကြက္ခဲ့ပါတယ္။ ျမန္မာ့လူ႔အခြင့္အေရးကိစၥနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ႏိုင္ငံတကာ တရားစီရင္ေရးစနစ္သို႔ ေရာက္ရွိေစမယ့္ဘယ္လို ႀကိဳးပမ္းေဆာင္႐ြက္မႈမ်ိဳးကိုမဆို အခိုင္အမာပယ္ခ်ေၾကာင္းနဲ႔ လြတ္လပ္တဲ့စုံစမ္းစစ္ေဆးေရးယႏၲရား (IIM) ဖြဲ႔စည္းေရးနဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ ကုလသမဂၢ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ကိုလည္း ျမန္မာႏိုင္ငံက ပယ္ခ်တယ္လုိ႔ ၀န္ႀကီးက ေျပာပါတယ္။ “အေမရိကန္ေဒၚလာ (၂၆) သန္းေက်ာ္ ဘတ္ဂ်က္ သုံးစြဲခြင့္ျပဳထားၿပီး၊ လက္ေထာက္အတြင္းေရးမႉးခ်ဳပ္အဆင့္ ဦးေဆာင္တဲ့ ဝန္ထမ္း (၆၂) ဦး ခန္႔အပ္ကာ ယင္းယႏၲရာနဲ႔ ႏိုင္ငံတႏိုင္ငံကို ေစာင့္ၾကည့္တာဟာ ကုလသမဂၢရဲ႕ ရွားပါးရင္းျမစ္ေတြကို ျဖဳန္းတီးျခင္းသာ ျဖစ္တယ္” အာဏာရပါတီအေနနဲ႔  ၂၀၀၈ ဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒမွာ ပါရွိတဲ့ ဒီမိုကေရစီနဲ႔ မကိုက္တဲ့ ျပ႒ာန္းခ်က္ေတြကို ျပင္ဆင္ႏိုင္ဖို႔  ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္မွာ ပူးေပါင္းေကာ္မတီကို ဖြဲ႔စည္းကာ စတင္ ေဆာင္႐ြက္ေနတယ္လုိ႔လည္း ျမန္မာ၀န္ႀကီးက ေျပာသြားပါတယ္။

Independent media are under attack by the Myanmar junta. DVB continues reporting the facts, but needs support for the safety of our journalists. You help with any donation. Thank you.

Donate
More News
Up