တိုင္းရင္းသား စာေပ၊ ယဥ္ေက်းမႈမ်ား လြပ္လပ္စြာေဆာင္ရြက္ႏုိင္

တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ားေရးရာဝန္ႀကီးဌာနကို ဦးစီးဌာန ၂ ခုပါ၀င္နဲ႔ ျပည္သူ႔အတြက္ ပထမရက္ ၁၀၀ အတြင္း ဖြဲ႔စည္းေဆာင္ရြက္မယ္လို႔ အစိုးရက ေၾကညာပါတယ္။ အစိုးရသစ္လက္ထက္မွာ ဖြဲ႔စည္းခဲ့တဲ့ တိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ားေရးရာ၀န္ႀကီးဌာနဟာ ဖြဲ႔စည္းပုံ ယႏၲရား မရွိဖူးေသးတဲ့ အသစ္တခုျဖစ္ၿပီး ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးအျဖစ္ မြန္တိုင္းရင္းသား ေခါင္းေဆာင္တဦးျဖစ္တဲ့ ႏိုင္သက္လြင္ကို အဆိုျပဳခန္႔အပ္ခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။ ဝန္ႀကီးဌာနေအာက္ ထားရွိဖြဲ႔စည္းမယ့္ ဦးစီးဌာန ၂ ခုကေတာ့ ‘တိုင္းရင္းသား လူမ်ိဳးမ်ား၏ ေဒသ ဖြံ႕ၿဖိဳးရန္အတြက္ တိုင္းရင္းသားမ်ား၏ အခြင့္အေရးမ်ားကို ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္သည့္ဌာန’ နဲ႔ ‘တိုင္းရင္းသားမ်ား၏စာေပ၊ ယဥ္ေက်းမႈ၊ ဓေလ့ထုံးစံမ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ၿပီး လြတ္လပ္စြာ လုပ္ပိုင္ခြင့္ရွိလာရန္ ေဆာင္႐ြက္မည့္ ဌာန’ တို႔ျဖစ္ပါတယ္။ ၀န္ႀကီးဌာန ဖြဲ႔စည္းပုံနဲ႔ပတ္သက္လို႔ ေၾကညာရာမွာ “ဖြဲ႕စည္းပုံအေနျဖင့္ တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္႐ုံးမ်ား ပါဝင္ဖြဲ႕စည္းသြားရန္ အဆိုျပဳထားၿပီး ပထမအဆင့္အေနျဖင့္ ဝန္ႀကီး႐ုံးႏွင့္ ဦးစီးဌာနႏွစ္ခု၏ ႐ုံးခ်ဳပ္ကို ဖြဲ႕စည္း ေဆာင္႐ြက္သြားႏိုင္ရန္ ေဆာင္႐ြက္ေနၿပီး ဦးစီးဌာန၂ ခုကို တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္အဆင့္ထိ ႐ုံးဖြင့္လွစ္ေဆာင္႐ြက္သြာရန္ ရည္မွန္းေဆာင္႐ြက္လ်က္ရွိ ပါသည္။ ဦးစီး ဌာန၂ ခုေအာက္တြင္ ဦးစီးေဆာင္႐ြက္ မည့္ ၫႊန္ၾကားေရးမႉးခ်ဳပ္ ႏွစ္ဦး အပါအဝင္ အရာထမ္း၊ အမႈထမ္း ၅၁၅ ဦး၊ တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္ အဆင့္အထိ ဖြဲ႕စည္းလွ်င္ ဝန္ထမ္းအင္အား ၁၁၃၁ ဦးျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းေဆာင္႐ြက္သြားရန္ အဆိုျပဳထားသည္။” လို႔ ေၾကညာထားပါတယ္။ ဒါဟာ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၂၄ ရက္မွာ အတည္ျပဳ ျပ႒ာန္းခဲ့တဲ့“တုိင္းရင္းသား လူမ်ိဳးမ်ား၏ အခြင့္အေရး ကာကြယ္ ေစာင့္ေရွာက္သည့္ ဥပေဒ” အရ ေဆာင္ရြက္တာျဖစ္ပါတယ္။ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ားေရးရာဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ႏိုင္သက္လြင္က “တိုင္းရင္းသားေတြဟာ အမ်ားအားျဖင့္ သူတို႔ရဲ႕ စကား၊ စာေပ၊ ယဥ္ေက်းမႈေတြ သူတို႔ လြတ္လပ္စြာ လုပ္ကိုင္လိုတဲ့ဆႏၵရွိတယ္။ တခ်ဳိ႔ဌာနေတြ တခ်ဳိ႔ေဒသေတြက ပိတ္ပင္တားဆီးတာ ရွိတယ္။ ဒီလိုမျဖစ္ေအာင္ အခု၀န္ႀကီးဌာနက သူတို႔ရဲ႕စကား၊ စာေပ၊ ယဥ္ေက်းမႈေတြ ထုတ္ေဖာ္ခ်င္တယ္၊ သင္ၾကားတတ္ေျမာက္ခ်င္တယ္ဆိုရင္ က်န္တဲ့တိုင္းရင္းသား၊ သာသနာ၊ ဘာသာေရးနဲ႔ မထိခုိက္ဘူးဆိုရင္ လြတ္လပ္စြာ သင္ၾကားပိုင္ခြင့္ ရွိတယ္ဆိုတာကို က်ေနာ္တို႔ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေပးမယ္လုိ႔ သူတုိ႔ကို က်ေနာ္တို႔ အသိေပးပါတယ္’ လို႔ ေျပာပါတယ္။ “ဒီစစ္ေျပးဒုကၡသည္ေတြရဲ႕ကိစၥရယ္၊ ဒီကေလးေတြ ပညာသင္ၾကားဖို႔ကိစၥရယ္၊ တိုင္းရင္းသားရဲ႕ ေဒသမွာ ဖံြံ႔ၿဖဳိးတိုးတက္ဖို႔၊ ပညာဗဟုသုတရရွိဖို႔လည္း က်ေနာ္တို႔က အမ်ားႀကီးလိုအပ္တယ္။ ဒီတိုင္းရင္းသားရဲ႕လူငယ္ေတြကို က်ေနာ္တို႔က ကမၻာနဲ႔ ရင္ေပါင္တန္းတဲ့ ေခတ္မီတိုးတက္တဲ့ ပညာေရးစနစ္ေတြကိုလည္း အတတ္ႏိုင္ဆုံး ကူညီပံံ့ပိုးမယ္လို႔။ အျခားႏိုင္ငံေတြကိုလည္း အကူအညီေတာင္းၿပီးေတာ့လက္တြဲေဆာင္ရြက္ေပးပါလို႔ ေမတၱာရပ္ခံပါတယ္”လို႔ ေျပာပါတယ္။ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုစစ္စစ္ ေပၚလာတဲ့အခါ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရလုပ္ပိုင္ခြင့္နဲ႔ ျပည္နယ္ အစိုးရ လုပ္ပိုင္ခြင့္ေတြဟာ ေပၚလာမွာျဖစ္တယ္လို႔ ထုတ္ျပန္ခ်က္မွာ ေဖာ္ျပပါတယ္။ ေၾကညာခ်က္မွာ “ဝန္ႀကီးဌာနအေနျဖင့္ ရည္မွန္းထားသည့္ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ားအားလုံး ရင္ၾကားေစ့ေရး၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးနွင့္ ဖက္ဒရယ္ ျပည္ေထာင္စုစစ္စစ္ျဖစ္ေပၚလာေရး စသည့္ အခန္းက႑မ်ားေပၚလာလွ်င္ တိုင္းရင္းသားမ်ား၏ ေဒသတြင္ သယံဇာတ ထုတ္ယူသုံးစြဲမႈမ်ား ခြဲေဝသုံးစြဲသည့္ စနစ္တစ္ခုမွ ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးသည့္ အခန္း က႑တြင္ ဖက္ဒရယ္ ျပည္ေထာင္စုစစ္စစ္ ေပၚလာသည့္အခါ ျပည္ေထာင္စု အစိုးရ လုပ္ပိုင္ခြင့္ႏွင့္ ျပည္နယ္အစိုးရ လုပ္ပိုင္ခြင့္၊ ရပိုင္ခြင့္မ်ားသည္ ၎အခ်ိန္တြင္ ေပၚေပါက္လာမည္ ျဖစ္သည္” လို႔ ပါရွိပါတယ္။ ျမန္မာျပည္ရဲ႕ ျပည္တြင္းစစ္ျဖစ္ပြာေနဆဲကာလမွာ တိုင္းရင္းသားေတြအေျချပဳတဲ့ ေက်းရြာေတြ ဟာ စစ္ေဘးဒဏ္ကုိ အမ်ားဆုံးခံစားခဲ့ၾကရၿပီး အဲဒီထဲမွာ ကေလးေတြ၊ သက္ႀကီးရြယ္အုိေတြနဲ႔ အမ်ဳိးသမီးေတြဟာ အဆိုးဆုံးခံစားၾကရသူေတြျဖစ္ၾကပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ မိခင္ဘာသာစကား၊ စာေပ ယဥ္ေက်းမႈ ျပန္႔ပြားေရးေဆာင္ရြက္ခ်က္ေတြလည္း ကန္႔သတ္ခံရ၊ တားျမစ္ခံရတာေတြ ရွိခဲ့ပါတယ္။ စစ္ေၾကာင့္ နယ္စပ္ေတြကို ထြက္ေျပးခုိလႈံေနၾကတာဟာ ထုိင္း-ျမန္မာနယ္စပ္မွာတင္ စစ္ေျပး ဒုကၡသည္ တသိန္းေက်ာ္ခန္႔ရွိေနဆဲျဖစ္ပါတယ္။ လက္ရွိရွမ္းျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္းနဲ႔ ကခ်င္ ျပည္နယ္၊ ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္းတိုက္ပြဲေတြေၾကာင့္ စစ္ေဘးဒုကၡသည္ေတြ တိုးလာေနဆဲ ျဖစ္ပါတယ္။

Independent media are under attack by the Myanmar junta. DVB continues reporting the facts, but needs support for the safety of our journalists. You help with any donation. Thank you.

Donate
More News
Up