လႊတ္ေတာ္ေနာက္ဆုံးေန႔ သူရဦးေရႊမန္းေျပာၾကားသည့္ မိန္႔ခြန္း

(ပထမအႀကိမ္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္၊ (၁၃)ႀကိမ္ေျမာက္ ပုံမွန္အစည္းအေ၀း(၄၁)ရက္ေျမာက္ေန႔၊ ၂၉-၁-၂၀၁၆ ရက္ေန႔တြင္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္၊ နာယက၊ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ သူရဦးေရႊမန္း ေျပာၾကားခဲ့သည့္ မိ္န္႔ခြန္းအျပည့္အစုံ) ခ်စ္ခင္ေလးစားရပါေသာ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားနဲ႔ အထူးဖိတ္ၾကား ထားေသာ ဧည့္သည္ေတာ္မ်ားခင္ဗ်ား.. ❖ ကိုယ္စိတ္ႏွပါးက်န္းမာ႐ႊင္လန္းၿပီး ေကာင္းက်ိဳးလိုရာဆႏၵမ်ား ျပည့္ဝၾကပါေစလို႔ ဦးစြာႏႈတ္ခြန္းဆက္ အမွာစကား ေျပာၾကားလိုပါတယ္။ ဒီေန႔ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ ရဲ႕ ပထမအႀကိမ္ သက္တမ္းၿပီးဆုံးမယ့္ ကာလအတြင္းမွာ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ရဲ႕ ယေန႔ ေနာက္ဆုံး အစည္းအေဝးျဖစ္ပါတယ္။ ဒီအစည္းအေဝးမွာ ေရွ႕ကေဆြးေႏြးသုံးသပ္အႀကံျပဳ အမွာစကား ေျပာၾကား သြားတာေတြဟာ လက္ရွိပထမအႀကိမ္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္မွာရွိၾကတဲ့ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ မ်ားထက္ ပိုၿပီးေတာ့ ေနာင္ဆက္လက္က်င္းပေဆာင္႐ြက္မယ့္ လႊတ္ေတာ္၊ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား အတြက္ ပိုၿပီးတန္ဖိုးရွိႏိုင္ပါတယ္။ ❖ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ႀကိဳးစားအားထုတ္ခဲ့ၾကတယ္ အေတာ္အတန္ ခရီးေရာက္ခဲ့ၾကတယ္။ သို႔ရာတြင္ ေဆာင္႐ြက္ စရာေတြ မ်ားျပားစြာက်န္ခဲ့ပါေသးတယ္။ ထိုနည္းတူစြာပဲ ကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ ႀကိဳးပမ္းအားထုတ္မႈေတြမွာ မွားယြင္းမႈေတြ၊ လြဲေခ်ာ္မႈေတြ၊ လိုအပ္မႈေတြလည္း ရွိပါတယ္။ ဒီေန႔သက္ဆိုင္ရာ ျပည္ေထာင္စု ကိုယ္စားလွယ္အသီးသီးရဲ႕ ေဆြးေႏြးသုံးသပ္ အႀကံျပဳမွာၾကားခ်က္မ်ားဟာ ေနာင္လာမည့္ လႊတ္ေတာ္မ်ား အတြင္းတြင္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ ျမန္မာျပည္သူမ်ားအတြက္ မ်ားစြာတန္ဖိုးရွိတဲ့ ေဆြးေႏြး ခ်က္မ်ား ရွိတဲ့အတြက္ ေဆြးေႏြးအႀကံျပဳ အမွာစကားေျပာၾကားတဲ့ ပုဂၢိဳလ္အားလုံးကို ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္နာယက တစ္ေယာက္အေနနဲ႔ ေက်းဇူးတင္ေၾကာင္း ထပ္မံေျပာလိုပါတယ္။ ❖ ဒီေန႔စတင္ၿပီးေတာ့ ေဆြးေႏြးသြားတဲ့ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ ဥကၠ႒ႀကီးဟာ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ အထဲမွာရွိၾကတဲ့ ပုဂၢိဳလ္အသီးသီးရဲ႕ အေျခအေနကို အကဲခတ္ သုံးသပ္ၿပီးေတာ့ ဇဝနဉာဏ္၊ ဟာသဉာဏ္မ်ားနဲ႔ ေဆြးေႏြးသြားတာဟာ လူ႐ႊင္ေတာ္ တစ္ေယာက္ထက္ပိုကဲေသာ ဟာသ ရသမ်ား ကၽြန္ေတာ္တို႔ေတြ ရရွိသလို သူ႕ရဲ႕ ေျပာၾကားခ်က္မ်ားကို နားေထာင္ၾကည့္ျမင္ေနၾကတဲ့ ျပည္သူမ်ားဟာလည္း သူ႕ရဲ႕အရည္အခ်င္းနဲ႔ သူ႕ရဲ႕စိတ္ေစတနာေတြ အကဲခတ္မိမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီပုဂၢိဳလ္ႀကီးဟာ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ကို ပထမဦးဆုံးအႀကိမ္ နာယကအျဖစ္ တာဝန္ ထမ္းေဆာင္ခဲ့တဲ့ ပုဂၢိဳလ္ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီကာလအတြင္းမွာ ေဆာင္႐ြက္ခဲ့တဲ့ ကိစၥအနက္က အမ်ိဳးသား လႊတ္ေတာ္အတြင္းမွာ အားလုံးက ဒီစကားကို ႏွစ္ၿခိဳက္စြာ လက္ခံထားတဲ့ ဇီးသီးဗန္းေမွာက္တဲ့ ဥပမာဟာ ထင္သာျမင္သာရွိေအာင္ ဦးခင္ေအာင္ျမင္ကပဲ ဇီးသီးဗန္း ေမွာက္လို႔ရွိရင္ ဘယ္လိုျဖစ္တယ္ အဲဒါကို သင္ခန္းစာယူၿပီးေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တို႔ႏိုင္ငံမွာ ဇီးသီးဗန္းေမွာက္ေအာင္ မျပဳလုပ္ၾကပါနဲ႔ တကယ္လို႔ ျပဳလုပ္တယ္ဆိုလို႔ရွိရင္လည္း ဇီးသီးပိုင္ရွင္ျဖစ္တဲ့ အထဲကိုပဲ ျပန္ထည့္ေပးၾကပါ။ အယိုအဖိတ္ နည္းပါး ေစဆိုတဲ့ စိတ္ေစတနာနဲ႔ ေျပာဆိုခဲ့သူျဖစ္ပါတယ္။ ဒီအတိုင္းပဲ ကၽြန္ေတာ္တို႔အားလုံး ဒီေန႔ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားအျပင္ ျပည္သူမ်ားအားလုံး အလြတ္ရေနတဲ့ ျပည္သူ႕အသံ လႊတ္ေတာ္အသံ၊ ျပည္သူ႕ဆႏၵ လႊတ္ေတာ္ဆႏၵ၊ ျပည္သူ႕မ်ားရဲ႕ ေမၽွာ္လင့္ခ်က္ လႊတ္ေတာ္က ေဖာ္ေဆာင္႐ြက္ဆိုတဲ့ ဒီေဆာင္ပုဒ္ကိုလည္း ဦးခင္ေအာင္ျမင္နဲ႔ကၽြန္ေတာ္တို႔ ႀကိဳးစားၿပီးေတာ့ ေရးသားေဖာ္ထုတ္ခဲ့တာ ျဖစ္ပါ တယ္။ အဲဒီလို ကိစၥမ်ားေဆာင္႐ြက္တဲ့အျပင္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ယခုအခ်ိန္အထိ လႊတ္ေတာ္ လုပ္ငန္းဆိုင္ရာ ၿပီးေျမာက္ေအာင္ ျမင္ေအာင္ သူဦးခင္ေအာင္ျမင့္နဲ႔ ကၽြန္ေတာ္တို႔က ဘာပဲျဖစ္ျဖစ္ဦးစီး ဦးေဆာင္ေပးၿပီး ေတာ့ တပ္မေတာ္သား လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားအပါအဝင္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ အသီးသီးနဲ႔ ပူးေပါင္းညိႇႏႈိင္း ေဆာင္႐ြက္ခဲ့တဲ့အတြက္ ဒီေန႔ေတြ႕ႀကဳံရတဲ့အခက္အခဲမ်ားကို ေက်ာ္လႊားၿပီးေတာ့ ဂုဏ္ယူစြာ ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္တဲ့ လႊတ္ေတာ္ႀကီး ျဖစ္လာတယ္ ဆိုတာလည္း အားလုံးအသိအမွတ္ ျပဳၾကရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ❖ ခ်စ္ခင္ေလးစားရပါေသာ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားခင္ဗ်ား။ ပထမအႀကိမ္ ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္ သက္တမ္းကုန္ဆုံးၿပီးေနာက္ ဒုတိယအႀကိမ္ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ကိုေတာ့ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၁ ရက္ လာမယ့္ တနလၤာေန႔မွာ စတင္က်င္းပ ျပဳလုပ္မယ္ဆိုတာ သိရပါတယ္။ က်န္လႊတ္ေတာ္မ်ားကိုလည္း ဥပေဒႏွင့္အညီ က်င္းပေဆာင္႐ြက္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရပါတယ္။ ဒီလိုအခ်ိန္ မွာ ပထမအႀကိမ္ လႊတ္ေတာ္သက္တမ္းကာလရဲ႕ အေတြ႕အႀကဳံအေပၚ အေျခခံၿပီး လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္အေဟာင္းမ်ားအတြက္ ႏႈတ္ဆက္စကားနဲ႔ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ အသစ္မ်ားအတြက္ ႏႈတ္ခြန္းဆက္ သုံးသပ္အႀကံျပဳ ေျပာၾကားေဆြးေႏြးေပးၾကတဲ့ ကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားမ်ား၊ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ ဥကၠ႒ႀကီးကိုလည္း ထပ္မံၿပီးေတာ့ ေက်းဇူးတင္ေၾကာင္း ကၽြန္ေတာ့္အေနနဲ႔ ေျပာခ်င္ပါတယ္။ ❖ ဒီထက္ပိုေက်းဇူးတင္ရမွာက ေနာင္ေဆာင္႐ြက္မယ့္ လႊတ္ေတာ္လာမယ့္ လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒မ်ားနဲ႔ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားဟာ ဒီထက္ပိုၿပီးေတာ့ ေက်းဇူးတင္ရမယ္လို႔ ကၽြန္ေတာ့အေနနဲ႔ သုံးသပ္ ေျပာၾကားလိုပါတယ္။ ၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံ ဥပေဒအရ ေပၚေပါက္လာခဲ့တဲ့ လႊတ္ေတာ္မ်ားရဲ႕ ပထမအႀကိမ္သက္တမ္းမွာ လႊတ္ေတာ္မ်ားရဲ႕ အဓိကတာဝန္ျဖစ္တဲ့ ဥပေဒျပဳေရးတာဝန္ကို ထမ္းေဆာင္ ရာမွာ ႏိုင္ငံေတာ္ႏွင့္ႏိုင္ငံသား အက်ိဳးစီးပြား ျဖစ္ထြန္းေစမယ့္ ဥပေဒမ်ားျပ႒ာန္းႏိုင္ေရးကို အထူးေလးထား ႀကိဳးပမ္းေဆာင္႐ြက္ခဲ့သလို ဦးေအးျမင့္တင္ျပသြားတဲ့ ၿငိမ္းခ်မ္းသာယာၿပီး ေခတ္မီဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေသာ ဒီမိုကေရစီႏိုင္ငံေတာ္ ျဖစ္ေစရန္အတြက္ ဥပေဒျပဳေရးအာဏာ၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအာဏာနဲ႔ တရားစီရင္ေရး အာဏာတို႔ကို တတ္ႏိုင္သမၽွ ပိုင္းျခားသုံးစြဲျခင္းႏွင့္ အခ်င္းခ်င္း အျပန္အလွန္ ထိန္းေက်ာင္းျခင္းဆိုတဲ့ ဒီမိုကေရစီ အေလ့အက်င့္ ေကာင္းမ်ားကိုလည္း ႀကိဳးစားက်င့္သုံး ေဆာင္႐ြက္ခဲ့ပါတယ္။ ❖ ဒီတာဝန္ကို ဒုတိယအႀကိမ္ လႊတ္ေတာ္သက္တမ္းရဲ႕ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားက ဆက္လက္တာဝန္ယူ ထမ္းေဆာင္ၾကရေတာ့မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ လႊတ္ေတာ္လုပ္ငန္းမ်ားအပါအဝင္ မည္သည့္အဖြဲ႕အစည္းရဲ႕ လုပ္ငန္းမဆို လုပ္ငန္းေအာင္ျမင္ တိုးတက္ေစေရးအတြက္ လိုက္နာရမယ့္ သက္ဆိုင္ရာဥပေဒ၊ နည္းဥပေဒမ်ား မွန္ကန္ျပည့္စုံအားေကာင္းဖို႔ အခ်ိန္မီေဆာင္႐ြက္ေပးရန္ လိုသလို အေကာင္အထည္ေဖာ္ရမယ့္ ပုဂၢိဳလ္မ်ားကလည္း ဥပေဒ၊ နည္းဥပေဒမ်ားကို ေလးစားလိုက္နာရန္ႏွင့္ လုံ႔လဝီရိယ ရွိဖို႔လည္း လိုအပ္ပါတယ္။ ပထမအႀကိမ္လႊတ္ေတာ္မ်ားအေနျဖင့္ လိုက္နာရမယ့္ ဥပေဒ၊ နည္းဥပေဒမ်ား မွန္ကန္ျပည့္စုံေစရန္ သက္ဆိုင္ရာဥပေဒ၊ နည္းဥပေဒမ်ားကို ျပင္ဆင္ျဖည့္စြက္ ျပ႒ာန္းခဲ့ၿပီး ျဖစ္ပါတယ္။ လႊတ္ေတာ္အသစ္မ်ားကလည္း ေနာင္တိုးတက္ ေျပာင္းလဲလာမည့္ ေခတ္စနစ္ေလ်ာ္ညီတဲ့ ဥပေဒမ်ားကို ဆက္လက္ျပ႒ာန္းေဆာင္႐ြက္ သြားၾကရမွာျဖစ္ပါတယ္။ ပထမအႀကိမ္ လႊတ္ေတာ္လုပ္ငန္း အေကာင္အေဖာ္ ေဆာင္႐ြက္ခဲ့ၾကရာမွာ မိမိတို႔အားလုံး အေကာင္းဆုံးျဖစ္ေအာင္ ႀကိဳးစားခဲ့ပါတယ္။ သို႔ရာတြင္ ကၽြန္ေတာ္အစကတင္ျပခဲ့တဲ့ လိုအပ္ခ်က္ေတြ၊ အားနည္းခ်က္ေတြလည္း မ်ားစြာရွိမွာ ေသခ်ာပါ တယ္။ လႊတ္ေတာ္သက္တမ္းကာလအတြင္း အမွန္/အမွား သင္ခန္းစာမ်ား ရရွိႏိုင္သလို အျခားသင္ခန္းစာ မ်ားလည္း ရရွိႏိုင္မွာျဖစ္ပါတယ္။ ❖ ေနာင္လႊတ္ေတာ္မ်ားက ကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားအေပၚ ေဝဖန္သုံးသပ္ သင္ခန္းစာ ယူစရာမ်ားကတစ္ဆင့္ ေကာင္းသည္ထက္ေကာင္းေအာင္ ေဆာင္႐ြက္သြားႏိုင္ေရးအတြက္ အေတြ႕အႀကဳံ မ်ား၊ မွတ္တမ္းမ်ား ထားရွိလုပ္ေဆာင္ခဲ့ၿပီး ျဖစ္ပါတယ္။ ❖ ခ်စ္ခင္ေလးစားရေသာ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားခင္ဗ်ား။ မိမိတို႔ႏိုင္ငံရဲ႕ သမိုင္းမွာ သမိုင္းဝင္ ရက္ကာလေတြရွိခဲ့ပါတယ္။ ၁၉၄၈ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီလ၊ ၁၉၆၂ ခုႏွစ္ မတ္လ၊ ၁၉၇၄ ခုႏွစ္ မတ္လ၊ ၁၉၈၈ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလ၊ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီလ၊ ယခု ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီလနဲ႔ ေဖေဖာ္ဝါရီလတို႔မွာ ယခုေဖာ္ျပခဲ့တဲ့ ရက္ကာလေတြမွာ ႏိုင္ငံေတာ္အာဏာ အေျပာင္းအလဲေတြ ျဖစ္ခဲ့ပါတယ္။ ၁၉၄၈ ဇန္နဝါရီလမွာ အခ်ဳပ္အျခာ အာဏာကို ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္က ျပန္လည္ရယူႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။ ၁၉၆၂ ခုႏွစ္၊ မတ္လမွာေတာ့ ႏိုင္ငံေတာ္အာဏာကို ျမန္မာ့တပ္မေတာ္က ရယူခဲ့ၿပီး ၁၉၇၄ ခုႏွစ္၊ မတ္လမွာ ထိုအခ်ိန္က ျပ႒ာန္းထားတဲ့ ဖြဲ႕စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒအရ ႏိုင္ငံေတာ္အာဏာကို တစ္ပါတီကိုယ္စားျပဳ လႊတ္ေတာ္က ျပန္လည္ရရွိခဲ့ပါတယ္။ တစ္ဖန္ ၁၉၈၈ ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာလမွာ တပ္မေတာ္က ႏိုင္ငံေတာ္ အာဏာကို ရယူခဲ့ၿပီး ၂၀၁၁ ခုႏွစ္၊ ဇန္နဝါရီလ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒအရ ႏိုင္ငံေတာ္ အာဏာကို ႏိုင္ငံသားမ်ားက ျပန္လည္ ရရွိခဲ့ ပါတယ္။ ယခု ၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၁ ရက္ေန႔မွာ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲအၿပီး ဖြဲ႕စည္းျဖစ္ေပၚလာတဲ့ ျပည္သူ႕ကိုယ္စားလွယ္မ်ားပါဝင္တဲ့ လႊတ္ေတာ္က ျပည္သူ႕ကိုယ္စားရယူမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ❖ ယခုေဖာ္ျပခဲ့တဲ့ သမိုင္းဝင္ရက္ကာလေတြမွာ ႏိုင္ငံေတာ္အာဏာ အေျပာင္းအလဲမ်ား ျဖစ္ေပၚခဲ့ ပါတယ္။ ျဖစ္ပ်က္ခဲ့တဲ့ ျဖစ္ရပ္ေတြနဲ႔ အႏွစ္သာရေတြ၊ အသြင္လကၡဏာေတြ တစ္ခုႏွင့္တစ္ခု မတူညီၾက ပါဘူး။ ❖ ဒီျဖစ္ရပ္ေတြက ထုတ္ယူရရွိတဲ့ အႏွစ္သာရကေတာ့ ႏိုင္ငံေတာ္ရဲ႕ အခ်ဳပ္အျခာ အာဏာကို ပိုင္ဆိုင္တဲ့သူေတြဟာ ျပည္သူမ်ားသာ ျဖစ္တဲ့အတြက္ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာကို မည္သူက မည္သည့္ အေျခအေနေၾကာင့္ ရယူခဲ့သည္ျဖစ္ေစ၊ ျပည္သူမ်ားကိုသာ ျပန္လည္ေပးအပ္ရမွာ ျဖစ္တယ္ဆိုတဲ့ အခ်က္ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ❖ ခ်စ္ခင္ေလးစားရပါေသာ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားခင္ဗ်ား။ ႏိုင္ငံေရးရာ ကိစၥရပ္မ်ား သို႔မဟုတ္ ႏိုင္ငံေတာ္တည္ေဆာက္ေရးကိစၥရပ္မ်ား ေဆာင္႐ြက္ရာတြင္ ျပည္သူမ်ားပါဝင္ ေဆာင္႐ြက္ျခင္း သည္ ဒီမိုကေရစီ အေျခခံသေဘာတရားကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။ တစ္နည္း ေျပာရရင္ လႊတ္ေတာ္ယဥ္ေက်းမႈကို ေဖာ္ေဆာင္ေနျခင္းပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ လႊတ္ေတာ္ယဥ္ေက်းမႈ ထြန္းကား ေအာင္ျမင္ျခင္းဟာ ႏိုင္ငံတစ္ခု သို႔မဟုတ္ ႏိုင္ငံအခ်ိဳ႕အဖို႔ မထူးဆန္းေသာ သာမန္ျဖစ္႐ိုးျဖစ္စဥ္ အလြယ္တကူ ျဖစ္စဥ္လို႔ ျမင္ေတြ႕ႏိုင္မွာျဖစ္ပါတယ္။ အခ်ိဳ႕ႏိုင္ငံေတြမွာဆိုရင္ ခက္ခဲတဲ့ျဖစ္စဥ္တစ္ခု ျဖစ္ေနတတ္ပါတယ္။ ဒီမိုကေရစီ သေဘာတရားနဲ႔ နည္းလမ္းမ်ားသည္ ႏိုင္ငံတိုင္းမွာ တေျပးညီ တိုးတက္ျဖစ္ေပၚေနမႈမရွိဘဲ အခ်ိဳ႕ႏိုင္ငံအတြက္ ခက္ခဲၿပီး အခ်ိဳ႕ႏိုင္ငံေတြ အတြက္ လြယ္ကူတတ္ပါတယ္။ ႏိုင္ငံတစ္ခု တိုးတက္ေရးမွာ ဒီမိုကေရစီထက္ စည္းကမ္းက ပိုအေရးႀကီးတယ္ဆိုတဲ့ အယူအဆမ်ား အာရွတိုက္ေဒသမွာ မၾကာေသးမီ ကာလအထိ အားေကာင္းေနခဲ့ပါတယ္။ တခ်ိဳ႕ကေတာ့ ဒီမိုကေရစီဆိုတဲ့ ေနရာမွာ စည္းကမ္းပါရွိၿပီးျဖစ္တယ္လို႔လည္း ေျပာဆိုေနတာေတြရွိပါတယ္။ ❖ ဘာပဲျဖစ္ျဖစ္ “For the People, by the People, of the People ” ျပည္သူ႕အတြက္ ျပည္သူ႕ကိုယ္စားလွယ္မ်ားက ျပည္သူ႕ဆႏၵႏွင့္အညီ အုပ္ခ်ဳပ္ျခင္းလို႔ အေမရိကန္သမၼတလင္ကြန္းက ဒီမိုကေရစီအုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္ကို အတိုဆုံး အရွင္းဆုံး အထိေရာက္ဆုံး ေဖာ္ၫႊန္းခဲ့တယ္။ ဘာပဲျဖစ္ျဖစ္ ဒီေန႔ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ အဲဒီအဆိုအမိန္႔ ႏွင့္တူညီတဲ့ ဒီမိုကေရစီယဥ္ေက်းမႈ၊ လႊတ္ေတာ္ယဥ္ေက်းမႈ တိုးတက္ ထြန္းကား လာေအာင္ စတင္ေနၿပီလို႔ ဆိုရမွာျဖစ္တယ္။ ျပည္သူမ်ားက ႏိုင္ငံေတာ္ရဲ႕အေရးကိစၥမ်ား ေဆာင္႐ြက္ရာမွာ ၎တို႔ကိုယ္တိုင္နဲ႔ ၎တို႔ကိုကိုယ္စားျပဳေသာ ကိုယ္စားလွယ္ေတြ ပါဝင္ရမယ္ဆိုတဲ့ သေဘာထားေတြ၊ ခံယူခ်က္ေတြ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းေတြ ထြန္းကားရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ႏိုင္ငံေရးရာကိစၥ ေတြမွာ မည္သည့္အုပ္စု၊ အဖြဲ႕အစည္းတစ္ခုကမၽွ ၎တို႔ရဲ႕ လိုအင္ဆႏၵ သေဘာထားအတိုင္း စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ ခြင့္မရွိေစရ။ အုပ္စုတစ္ခု၊ အဖြဲ႕အစည္းတစ္ခုက ႏိုင္ငံ့တည္ေဆာက္ေရးကို ေမာင္ပိုင္မစီးေစရဟူသည့္ အယူအဆ သေဘာထား ျဖစ္ၿပီး အားလုံးပါဝင္ႏိုင္ခြင့္ ရွိရမယ္ဆိုတဲ့ အယူအဆပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ❖ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ၂၀၁၀ ျပည့္ႏွစ္၌ အေထြေထြေ႐ြးေကာက္ပြဲက်င္းပခဲ့ၿပီး လႊတ္ေတာ္အသီးသီးက ႏိုင္ငံေတာ္တည္ေဆာက္ေရးကိစၥရပ္မ်ားကို ေဆာင္႐ြက္ခဲ့ပါတယ္။ တဖန္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္မွာ အေထြေထြ ေ႐ြးေကာက္ပြဲႀကီး က်င္းပၿပီး ဒီ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္မွ ၂၀၂၀ အထိ လႊတ္ေတာ္အသီးသီးက ႏိုင္ငံ့ တည္ေဆာက္ေရးမွာ ဦးေဆာင္ၾကမွာျဖစ္တဲ့အတြက္ လႊတ္ေတာ္ယဥ္ေက်းမႈႀကီး ရွင္သန္ႀကီးထြား အားေကာင္း လာဖို႔လိုအပ္ပါတယ္။ ❖ ခ်စ္ခင္ေလးစားရပါေသာ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားခင္ဗ်ား။ ၿပီးခဲ့တဲ့ ၅ ႏွစ္တာကာလအတြင္း လႊတ္ေတာ္က သက္ဆိုင္ရာတာဝန္မ်ားကို ေက်ပြန္စြာ ထမ္းေဆာင္ႏိုင္ခဲ့တယ္လို႔ သုံးသပ္မိပါတယ္။ လႊတ္ေတာ္အေနျဖင့္ လုပ္ႏိုင္တာေတြ အမ်ားႀကီးရွိခဲ့တယ္။ ဒါေပမယ့္ လုပ္သင့္ၿပီး မလုပ္ႏိုင္တာေတြလည္း ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား က်န္ေနပါေသးတယ္။ တစ္ႏွစ္ တစ္ႏွစ္အတြင္း လႊတ္ေတာ္က်င္းပတဲ့ ရက္ေတြမ်ားျပားလွပါတယ္။ လႊတ္ေတာ္အတြင္း အိပ္ငိုက္ေနတဲ့သူေတြ လႊတ္ေတာ္အစည္းအေဝး မတက္တဲ့သူေတြရွိတယ္လို႔ ေျပာေန ၾကေပမယ့္ လႊတ္ေတာ္က တကယ္အလုပ္လုပ္ခဲ့တယ္ဆိုတာ ဘယ္သူမွ ျငင္းလို႔မရပါဘူး။ လႊတ္ေတာ္ အစည္းအေဝးေတြ က်င္းပၿပီး ႏိုင္ငံ့အေရးကိစၥေတြကို ေဆြးေႏြးေျပာၾကား ေမးျမန္းၾကလို႔၊ ေမးခြန္းေတြ ေမးၾကလို႔ ႏိုင္ငံေရးေတြ မ်ားမ်ားေဆြးေႏြးၾကလို႔ လႊတ္ေတာ္ က်င္းပတဲ့ရက္ေတြ မ်ားလြန္းတယ္၊ ၾကာလြန္းတယ္၊ ရွည္လြန္းတယ္ဆိုေတာင္ အခ်ိဳ႕က ဒီလိုေျပာၾကတာရွိပါတယ္။ ❖ ဒီကာလအတြင္း ကၽြန္ေတာ္တို႔ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္အေနနဲ႔ ဥပေဒျပ႒ာန္းမႈနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ေတာ့ စုစုေပါင္း ၂၂၉ ခု။ အဲဒီမွာ ႐ုပ္သိမ္းသည့္ဥပေဒ ၁၇ ခု၊ ျပင္ဆင္သည့္ ဥပေဒ ၁၀၃ ခု၊ အသစ္ျပ႒ာန္း ၁၀၃ ခု ျပ႒ာန္းႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။ မေန႔က လႊတ္ေတာ္မွာ ေဆြးေႏြးဆုံးျဖတ္ၿပီးတဲ့ ဥပေဒၾကမ္း ၂ ခုကိုလည္း ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ ထံေပးပို႔ထားတာ ရွိပါတယ္။ ဒီလိုပဲ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္နဲ႔ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ ပထမအႀကိမ္ သက္တမ္း ကာလအတြင္း ေမးခြန္းနဲ႔ အဆိုမ်ား မ်ားစြာေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ ဘက္ကို စိစစ္တဲ့ အခါမွာ ေမးခြန္းေပါင္း ၁၁၀၂၆ ခု၊ ဒီေနရာမွာ ၾကယ္ပြင့္ျပေမးခြန္း ၄၄၂၆ ခု၊ အဲဒီအနက္ကမွ ႏႈတ္ေျဖ ၂၃၉၁ ခု၊ ၾကယ္ပြင့္ျပေမးခြန္း (၄၄၂၆)ခု အနက္ အခ်ိန္မရတဲ့အတြက္ စာနဲ႔ေျဖေပးရတဲ့ ေမးခြန္း ၂၀၃၅ ခု၊ ၾကယ္ပြင့္မျပေမးခြန္း အမ်ားမသိတဲ့ ေမးခြန္း ၆၆၀၀ ခု ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။ အဆိုေပါင္း အေရးႀကီးအဆို- ၃၂ ခု အပါအဝင္ ၂၂၁ ခု ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ခဲ့ပါ တယ္။ ထို႔အတူ လႊတ္ေတာ္က အုပ္ခ်ဳပ္ေရး မ႑ိဳင္၊ တရားစီရင္ေရး မ႑ိဳင္ေတြကို ဝင္ေရာက္စြက္ဖက္ တယ္လို႔လည္း ေျပာသံေတြ ၾကားရပါတယ္။ ❖ အမွန္ကေတာ့ ၿပီးခဲ့တဲ့ ငါးႏွစ္တာကာလအတြင္း လႊတ္ေတာ္က လုပ္ခဲ့တာေတြ ထဲမွာ အားမရ တာေတြ လိုအပ္ေနတာေတြသာမက မလုပ္ႏိုင္ဘဲ ထားခဲ့ရတာေတြ အမ်ားႀကီးရွိပါတယ္။ အားလုံး အားလုံးေသာ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေတြဟာ ပထမဆုံးလႊတ္ေတာ္အေတြ႕အႀကဳံ ရယူၾကတဲ့ ကိုယ္စားလွယ္ေတြပါ။ လြန္ခဲ့တဲ့ ႏွစ္ေပါင္း ၃၀ ေက်ာ္ကာလအတြင္း ပထမဆုံး က်င္းပခဲ့တဲ့ လႊတ္ေတာ္လည္း ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီတစ္ခ်က္တည္းနဲ႔ပဲ လႊတ္ေတာ္ရဲ႕ အားနည္းခ်က္မ်ားကို နားလည္ႏိုင္ ၾကမယ္လို႔ ေမၽွာ္လင့္ပါတယ္။ လႊတ္ေတာ္မွာ တစ္ေယာက္တည္း လုပ္မရႏိုင္တာေတြရွိသလို၊ တစ္ေယာက္ တည္း လုပ္ႏိုင္တာေတြလည္း ရွိပါတယ္။ မလႊဲမေရွာင္ အမ်ားနဲ႔ ပူးေပါင္းၿပီးမွ လုပ္ေဆာင္ရမယ့္ ကိစၥေတြလည္း ရွိပါတယ္။ အထူးသျဖင့္ေတာ့ အမ်ားနဲ႔ ပူးေပါင္းၿပီးေတာ့ လုပ္ေဆာင္ရတာေတြ ျဖစ္ပါတယ္။ ❖ လႊတ္ေတာ္ကို အျခားမ႑ိဳင္ေတြက ငါတို႔လုပ္ငန္းေတြကို ဝင္ေရာက္စြက္ဖက္ ေနတယ္၊ ခ်ဳပ္ခ်ယ္ ကန္႔သတ္ေနတယ္၊ အုပ္ခ်ဳပ္ကန္႔သက္ေနတယ္၊ ေထာက္ျပအျပစ္ရွာေနတယ္လို႔ မျမင္ဖို႔ အေရးႀကီး ပါတယ္။ လႊတ္ေတာ္လုပ္ငန္းတာဝန္ေတြကို တာဝန္နဲ႔ တာဝန္အရ ေဆာင္႐ြက္တဲ့ေနရာမွာအညီ ေဆာင္႐ြက္တာ ဟုတ္မဟုတ္ဆိုတာကိုပဲ ျပန္လည္သုံးသပ္ေဆာင္႐ြက္ဖို႔ လိုပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ လႊတ္ေတာ္လုပ္ငန္းတာဝန္ကို အျမင္မွန္နဲ႔ ၾကည့္တတ္ျမင္တတ္ဖို႔ႏွင့္ ဆန္းစစ္ၿပီး ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ဖို႔ လိုတယ္လို႔ ကၽြန္ေတာ့္အေနနဲ႔ တင္ျပလိုပါတယ္။ ❖ လႊတ္ေတာ္ဟာ မ႑ိဳင္ႀကီး (၃) ရပ္အနက္ အဓိကအက်ဆုံး၊ အေျခခံ အက်ဆုံး ျဖစ္ပါတယ္။ ျပည္သူမ်ားကေ႐ြးခ်ယ္ေပးလိုက္တဲ့ ျပည္သူ႕ကိုယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ လႊတ္ေတာ္ဖြဲ႕စည္းတယ္။ လႊတ္ေတာ္မ်ားက ေ႐ြးခ်ယ္ေပးလိုက္တဲ့ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ၊ သမၼတ က ေ႐ြးခ်ယ္ေပးလိုက္တဲ့ အစိုးရအဖြဲ႕၊ ျပည္ေထာင္စုတရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္ တရားသူႀကီးခ်ဳပ္နဲ႔ တရားသူႀကီးမ်ားကို လႊတ္ေတာ္က အတည္ျပဳ ေပးခဲ့ရတယ္။ သမၼတက လႊတ္ေတာ္ကို တာဝန္ခံရတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ျပည္သူ႕ကိုယ္စားလွယ္မ်ားျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းထားတဲ့ လႊတ္ေတာ္က တရားသူႀကီးမ်ားကို လႊတ္ေတာ္က အတည္ျပဳေပးခဲ့ ရတယ္။ သမၼတက လႊတ္ေတာ္ကို တာဝန္ခံရတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ျပည္သူ႕ကိုယ္စားလွယ္ မ်ားျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းထားတဲ့ လႊတ္ေတာ္က အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖြဲ႕၊ တရားေရးအဖြဲ႕ကို ေစာင့္ၾကည့္ ထိန္းညိႇခင္း (Over Sight) တာဝန္ယူျခင္းဟာ သဘာဝ က်ပါတယ္။ ဘာပဲျဖျစ္ဖစ္ တာဝန္အရ ဥပေဒႏွင့္အညီ လုပ္တာေတြကို တစ္ဘက္ႏွင့္တစ္ဘက္ နားလည္ လက္ခံ ေဆာင္႐ြက္ၾကမွသာ ေရွ႕ဆက္မယ့္ခရီးမွာ ပိုမိုေခ်ာေမြ႕ ေအာင္ျမင္ႏိုင္မွာျဖစ္ပါတယ္။ ဒီေနရာမွာ ျပည္သူအားလုံးကလည္း ပါဝင္ေနၾကရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ခ်စ္ခင္ေလးစားရပါေသာ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားခင္ဗ်ား.. ❖ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲ မတိုင္မီႏွင့္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲအၿပီးမွာ ေအးခ်မ္းတည္ၿငိမ္စြာ၊ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ အာဏာလႊဲမေပးႏိုင္ပါဘူးလို႔ ေတြးထင္မႈေတြ ရွိခဲ့ပါတယ္။ အေျပာင္းအလဲက ႀကီးမားလြန္းေတာ့ အဲဒီလိုေတြးထင္ စိုးရိမ္ေၾကာင့္ၾကမႈ ေတြရွိခဲ့တာ မဆန္းပါဘူး။ ဒီလို အေျခအေနမွာ တည္ၿငိမ္ ေအးခ်မ္းစြာ အေျပာင္းအလဲျဖစ္ေအာင္ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာျဖစ္ေအာင္ ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။ ဒီျဖစ္စဥ္ျဖစ္ရပ္ေတြမွာ တစ္ဘက္တစ္လမ္းက ခင္ဗ်ားတို႔ ကၽြန္ေတာ္တို႔ပါဝင္ ေဆာင္႐ြက္ခြင့္ရတာ၊ လႊတ္ေတာ္က ေဆာင္႐ြက္ခြင့္ရတာကို ဝမ္းေျမာက္ဂုဏ္ယူၾကမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ မိမိတို႔ႏွင့္အတူ ဝိုင္းဝန္းပါဝင္ ေဆာင္႐ြက္ခဲ့ၾက သူမ်ားကိုလည္း ေက်းဇူးတင္ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ အႏိုင္ရသူေတြဟာ ျပည္သူေတြ ျဖစ္တယ္လို႔ ေ႐ြးေကာက္ပြဲအၿပီးမွာ ကၽြန္ေတာ္ေျပာခဲ့ ပါတယ္။ မိမိမဲ႐ႈံးလို႔ စိတ္မေကာင္း ျဖစ္ခဲ့ေပမယ့္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲမွာ ျပည္သူေတြ အႏိုင္ရတယ္လို႔ ျပည္သူတစ္ေယာက္အေနနဲ႔ မိမိလည္းႏိုင္တယ္လို႔ ကၽြန္ေတာ္ေျပာခဲ့ပါတယ္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ကလည္း ကိုယ္စားလွယ္ေတြ အႏိုင္ရတာမဟုတ္ဘူး၊ ေ႐ြးခ်ယ္ခံရတာလို႔ ေျပာပါတယ္။ ❖ အႏိုင္ရသူေတြဟာ ျပည္သူေတြျဖစ္တယ္လို႔ ေျပာခဲ့ပါတယ္။ တကယ္ေတာ့ ျပည္သူေတြ အႏိုင္ရ တာပါ၊ အႏိုင္ရတယ္ဆိုတာထက္ သူ႕တို႔ရဲ႕ ကိုယ္ပိုင္ေနရာကို သူတို႔ ျပန္ေရာက္သြားတယ္လို႔ ဆိုႏိုင္ပါတယ္။ ❖ ေ႐ြးေကာက္ပြဲကို လြတ္လပ္၍တရားမၽွတစြာ က်င္းပေပးႏိုင္သလို လြတ္လပ္စြာမဲ ေပးႏိုင္ခဲ့ၾက ပါတယ္။ ဒါေတြဟာ ဂုဏ္ယူစရာေတြပါ။ ေ႐ြးေကာက္ပြဲအၿပီး ဖြဲ႕စည္းျဖစ္ေပၚလာတဲ့ လႊတ္ေတာ္၊ ထိုမွတစ္ဆင့္ ဖြဲ႕စည္းျဖစ္ေပၚလာမည့္ လႊတ္ေတာ္၊ ထိုမွတစ္ဆင့္ ဖြဲ႕စည္းျဖစ္ေပၚလာမယ့္ အစိုးရအဖြဲ႕ကို ေအးခ်မ္းတည္ၿငိမ္စြာ ႏိုင္ငံ့တာဝန္ကို ထားရွိေပးအပ္ဖို႔လိုပါတယ္။ ဒီလိုေဆာင္႐ြက္ေပးၾကမယ့္ သူမ်ားကို လည္း ဂုဏ္ျပဳၾကရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီလိုျဖစ္စဥ္ ျဖစ္ရပ္ေတြမွာ ရယူက်င့္သုံးဖို႔ က်ရာေနရာက ပါဝင္ေဆာင္ ႐ြက္ခဲ့ၾကသူမ်ားကိုလည္း သက္ဆိုင္ရာ ပုဂၢိဳလ္အသီးသီးတို႔က ထိုက္တန္စြာ ဂုဏ္ျပဳၾကရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ❖ ကိုယ္ႏွင့္သက္ဆိုင္တဲ့ေနရာကို ဝင္ေရာက္တာဝန္ယူၾကမည့္ အဖြဲ႕အစည္းႏွင့္ လူပုဂၢိဳလ္ေတြ အတြက္ ဆက္လက္ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ဖို႔ထားရွိ ေဆာင္႐ြက္ေပးမႈကို ေဆာင္႐ြက္ ျခင္းဟာ မိမိတို႔ရဲ႕ တာဝန္ကို ေက်စြာ ေဆာင္႐ြက္ျခင္းပင္ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါဟာလည္း ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒႏွင့္ တည္ဆဲဥပေဒမ်ားအရ ေဆာင္႐ြက္ေပးရျခင္း ျဖစ္သလို ကိုယ္ျပ႒ာန္းေပးခဲ့တဲ့ ဥပေဒကို ေလးစားလိုက္နာေၾကာင္း ျပသၿပီး ဂုဏ္ယူၾကရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ❖ ခ်စ္ခင္ေလးစားရပါေသာ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားခင္ဗ်ာ။ မိမိတို႔ကို ျမန္မာႏိုင္ငံ ျပည္သူ တစ္ရပ္လုံးက မိမိတို႔ကို ေစာင့္ၾကည့္ေနၾကပါတယ္။ အေရွ႕ေတာင္ အာရွ ေဒသႏိုင္ငံမ်ားက ေစာင့္ၾကည့္ ေနၾကပါတယ္။ တစ္ကမၻာလုံးက ေစာင့္ၾကည့္ ေနၾကပါတယ္။ လြတ္လပ္၍ တရားမၽွတေသာ ေ႐ြးေကာက္ပြဲ ျဖစ္ေအာင္လုပ္ေပးျခင္းျဖင့္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ဂုဏ္ယူႏိုင္ခဲ့ၾကပါၿပီ။ ေအးခ်မ္းတည္ၿငိမ္စြာ၊ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ ႏိုင္ငံေတာ္အာဏာကို လက္ဆင့္ကမ္းေပးအပ္တာဝန္ထမ္းေဆာင္ဖို႔ လႊတ္ေတာ္မ်ားက စတင္ ေဆာင္႐ြက္ ႏိုင္တာကိုလည္း ဂုဏ္ယူရမွာျဖစ္ပါတယ္။ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖြဲ႕အစည္းအပါအဝင္ အဖြဲ႕အစည္း အသီးသီးကလည္း ဆက္လက္ၿပီး ကိုယ္ဆီကိုယ္ငွ ေဆာင္႐ြက္ၾကရမည္။ တာဝန္ႏွင့္ဝတၱရားမ်ားကို တာဝန္သိ၊ သစၥာရွိစြာ ေဆာင္႐ြက္ေပးျခင္းျဖင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းပါေစ ျမန္မာျပည္၊ တိုးတက္ပါေစ ျမန္မာျပည္၊ ေအာင္ျမင္ပါေစ ျမန္မာျပည္ ျဖစ္ၾက ရေအာင္ ႏိုင္ငံသားအားလုံး၊ ျပည္ေထာင္စုသားအားလုံးက ပါဝင္ပူးေပါင္း ဝိုင္းဝန္း ေဆာင္႐ြက္ၾကဖို႔နဲ႔ လႊတ္ေတာ္၏ တာဝန္မ်ားကို ဒုတိယအႀကိမ္ လႊတ္ေတာ္က ဆက္လက္ တာဝန္ယူ တာဝန္ခံ ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ဖို႔ လႊတ္ေတာ္ဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းတာဝန္မ်ားကို အသင့္ ထားရွိေပးၿပီး ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါအျပင္ ႏိုင္ငံေတာ္ႏွင့္ ႏိုင္ငံသားမ်ားကို ကၽြန္ေတာ့အေနနဲ႔ ဤေနရာမွတင္ျပခ်င္တာကေတာ့ ျပည္သူမ်ား၏ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာႏွင့္ ဖြဲ႕စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒကို လႊတ္ေတာ္က အစဥ္အေလးထား ေဆာင္႐ြက္ေနမႈကို ဂုဏ္ျပဳ မွတ္တမ္းတင္ ၾကရေအာင္ပါလို႔ ေျပာၾကားရင္း နိဂုံးခ်ဳပ္လိုက္ပါတယ္။

Independent media are under attack by the Myanmar junta. DVB continues reporting the facts, but needs support for the safety of our journalists. You help with any donation. Thank you.

Donate
More News
Up