အမ်ဳိးသားပညာေရးဥပေဒၾကမ္းအေပၚ အျမင္သေဘာထား

အမ်ဳိးသားပညာေရးဥပေဒၾကမ္းအေပၚ အျမင္သေဘာထား

အစိုးရ၊ လႊတ္ေတာ္၊ ႏိုင္ငံလုံးဆိုင္ရာပညာေရး ျမႇင့္တင္မႈကြန္ရက္နဲ႔ ဒီမိုကေရစီပညာေရး လႈပ္ရွားမႈ ေကာ္မတီ၀င္ ေက်ာင္းသားေတြ ေလးပြင့္ဆိုင္ ညိႇႏိႈင္းေရးဆြဲထားတဲ့ ‘အမ်ဳိးသားပညာေရးဥပေဒ ျပင္ဆင္သည့္ ဥပေဒမူၾကမ္း” ကို ပညာေရး၀န္ႀကီးဌာနက ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ကို တရား၀င္ တင္သြင္းထားပါတယ္။

ေက်ာင္းသားေတြ ေတာင္းဆုိထားတဲ့ အမ်ဳိးသားပညာေရဥပေဒျပင္ဆင္ေရး ဥပေဒ မူၾကမ္းအေပၚ ျပည္သူေတြအေနနဲ႔ ေထာက္ခံ၊ မေထာက္ခံ ဒီဗီြဘီ၀က္ဘ္ဆိုဒ္ Vote မွာ ေရြးခ်ယ္ႏိုင္သလို ေဖ့စ္ဘြတ္ခ္မွာလည္း အျမင္သေဘာထားေတြကို ေရးသားႏုိင္ပါတယ္။

အမ်ဳိးသားပညာေရးဥပေဒ ျပင္ဆင္သည့္ ဥပေဒမူၾကမ္းကို အျပည့္အစံု ဖတ္႐ႈရန္…

[yop_poll id=”17″]

 

ဒီဗီြဘီ ေဖ့စ္ဘြတ္ခ္မွာလည္း အျမင္သေဘာထားေတြကို ေရးသားႏုိင္ပါတယ္…

Up