႔ ေငြလဲႏႈန္း

November 5, 2018

ႏုိဝင္ဘာ ၅ ရက္ေန႔ ေငြလဲႏႈန္း

ႏုိဝင္ဘာ ၅ ရက္ေန႔အတြက္ ေငြလဲလွယ္ႏႈန္းထားေတြကေတာ့ အေမရိကန္ ၁ ေဒၚလာကို ၁၅၆၅ က်ပ္၊ ၁ ယူ႐ုိေငြကို ၁၇၈၃ က်ပ္၊ စင္ကာပူ ၁ ေဒၚလာကို ၁၁၃၉ ဒသမ ၃ က်ပ္၊ ဂ်ပန္ ယန္း ၁ဝဝ ကို ၁၃၈၂ ဒသမ ၆ က်ပ္၊ တ႐ုတ္ ၁ ယြမ္ကို ၂၂၇ ဒသမ ၁၂ က်ပ္၊ မေလးရွား ၁ ရင္းဂစ္ကို ၃၇၅ ဒသမ ၆၂ က်ပ္၊ ထိုင္း ၁ ဘတ္ကို ၄၇ ဒသမ ၆၅၅ က်ပ္ အသီးသီး ေဈးေပါက္ပါတယ္။
3 years Ago
Up