႔ေပါလ္႐ုိမာ

October 9, 2018

စီးပြားေရးႏုိဘယ္လ္ဆု  အေမရိကန္ ၂ ဦး ပူးတြဲရရွိ

၂၀၁၈ ခုႏွစ္အတြက္ စီးပြားေရး ႏုိဘယ္လ္ဆုကို အေမရိကန္ ႏွစ္ဦးျဖစ္တဲ့ ၀ီလီယံ ေနာေဟာက္စ္နဲ႔ ေပါလ္႐ုိမာတုိ႔က ပူးတြဲရရိွခဲ့တယ္လို႔ ဆီြဒင္ႏုိင္ငံဆုိင္ရာ ေတာ္၀င္သိပၸံအကယ္ဒမီက ေအာက္တုိဘာ ၈ ရက္ေန႔မွာ ေၾကညာလုိက္ပါတယ္။ သူတုိ႔ႏွစ္ဦးဟာ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ေရးရာနဲ႔ နည္းပညာတုိးတက္မႈကို အေလးထားတဲ့ စီးပြားေရးသီအုိရီကို ဦးေဆာင္ေဖာ္ေဆာင္ခဲ့သူေတြ ျဖစ္ပါတယ္။ သူတို႔နွစ္ဦးရဲ႕ ႀကိဳးပမး္မႈေတြဟာ ေရရွည္ဖြံ႔ၿဖိဳးၿပီး လူသားေကာင္းက်ိဳး ျမႇင့္တင္တဲ့ အေျခခံက််က် ေမးခြန္းေတြကို ကူညိီအေျဖရွာေပးတယ္လို႔လည္း ေတာ္၀င္ သိပၸံအကယ္ဒမီက ဆုိပါတယ္။ နယူးေယာက္တကၠသိုလ္ စတန္းစီးပြားေရးေက်ာင္းက ေပါလ္႐ုိမာဟာ   စိတ္ကူးစိတ္သန္းသစ္ေတြ ေဖာ္ထုတ္လုိတဲ့ စိတ္ဆႏၵအေပၚ လႊမ္းမိုးတဲ့ စီးပြားေရး အင္အားစုေတြအေၾကာင္းကို  ေဖာ္ထုတ္ခဲ့ပါတယ္။ သူဟာ အဲဒီလိုေဖာ္ထုတ္ၿပီး အတြင္းကလာတဲ့ စီးပြားေရးတုိးတက္မႈ သီအုိရီလို႔ နာမည္ႀကီးတဲ့ စီးပြားေရး ဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္မႈ ပံုစံသစ္အတြက္ အုတ္ျမစ္ကို  ခ်ေပးခဲ့ပါတယ္။ ေယးလ္တကၠသုိလ္က ၀ီလီယံ-ေနာေဟာက္စ္ကေတာ့ စီးပြားေရးနဲ႔ ရာသီဥတုေျပာင္း လဲမႈၾကား အျပန္အလွန္ သက္ေရာက္မႈကို ေဖာ္ျပတဲ့ ပမာဏပုံစံကို ပထမဆံုး ေဖာ္ထုတ္ခဲ့သူ ျဖစ္တယ္လို႔ ႐ုိက္တာသတင္းအရ သိရပါတယ္။
3 years Ago
Up