႔အခမ္းနား က်င္းပ

September 15, 2018

ဌာေနတိုင္းရင္းသားမ်ား၏ အခြင့္ေရးေန႔အခမ္းနား က်င္းပ

ဌာေနတိုင္းရင္းသားတို႔ရဲ႕ အခြင့္ေရးေန႔အခမ္းနားကို တနသၤာရီတုိင္းေဒသႀကီး ထားဝယ္၊ ၿမိတ္၊ တနသၤာရီၿမိဳ႕နယ္ေတြက ေဒသခံ ၅၀၀ ဝန္းက်င္တို႔ စုေပါင္းၿပီး က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ၾကပါတယ္။ အဲဒီအခမ္းနားကို တနသၤာရီၿမိဳ႕နယ္ထဲက အေရွ႕ကမ္းေက်းရြာမွာ စက္တင္ဘာ ၁၃ ရက္ေန႔က က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့တာပါ။ လက္ရွိ တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႔က တနသၤာရီျမစ္ထဲမွာ အေကာင္ထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္မယ့္ ေရကာတာစီမံကိန္းေတြဟာ ေဒသခံေတြရဲ႕ သေဘာထားဆႏၵကို မေကာက္ယူသလို ႏုိင္ငံတကာစံခ်ိန္စံညႊန္းေတြနဲ႔ မကိုက္ညီတာေၾကာင့္ ဌာေနတိုင္းရင္းသားရဲ႕ ဘဝလံုၿခံဳမႈကို ထိခိုက္မႈရွိတယ္လို႔ အဲဒီအခမ္းနားမွာေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။ ကုလသမဂၢရဲ႕ ဌာေနတိုင္းရင္းသားအခြင့္ေရးဆိုင္ရာ ကမာၻ႔ေၾကညာစာတမ္းကို ျမန္မာႏုိင္ငံကလည္း သေဘာတူလက္မွတ္ေရးထိုးထားၿပီး အေကာင္ထည္ေဖာ္ လုပ္ေဆာင္ေနမႈအားနည္းေနတယ္လို႔ ပြဲက်င္းပသူေတြက ေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။
3 years Ago
Up