႐ႈခင္းအလွသဘာ၀

January 21, 2017

နတ္​မ​ေတာင္​(​ေခၚ)၀ိတုီရိယ​ေတာင္ ၀န္းက်င္႐ႈခင္းအလွသဘာ၀ - (ဓာတ္ပံု)

ခ်င္းျပည္နယ္ေတာင္ပုိင္း ကန္ပက္လက္ၿမိဳ႕နယ္႐ွိ အျမင့္ေပ၁၀၂၀၀ေပရိွ နတ္မေတာင္(ေခၚ)၀ိတုီရိယေတာင္(ေခၚ)ေခၚႏူးစုမ္ေတာင္ႏွင့္ပတ္၀န္းက်င္ ေဒသရွိ ႐ႈခ်င့္စဖြယ္ျမင္ကြင္းမ်ား။
6 years Ago
Up