႐ုိမန္ကက္သလစ္

February 2, 2019

လိင္ပုိင္းေစာ္ကားမႈျဖင့္ စြပ္စြဲခံရသူ ၃၀၀ ခန္႔ကုိ ႐ုိမန္ကက္သလစ္ေခါင္းေဆာင္မ်ား ဖြင့္ခ်

အေမရိကန္နုိင္ငံ တကၠဆက္ျပည္နယ္က  ႐ုိမန္ကက္သလစ္ ဘာသာေရး ေခါင္းေဆာင္ေတြဟာ ကေလးငယ္ေတြကို လိင္ပိုင္းဆုိင္ရာေစာ္ကားတယ္လို႔ စြပ္စြဲခံရတဲ့ ဘာသာေရးဆရာနဲ႔ တျခားသူ ၃၀၀ ၀န္းက်င္ကို ဇန္န၀ါရီ ၃၁ ရက္ေန႔မွာ ဖြင့္ခ်လိုက္ပါတယ္။ အေမရိကန္ျပည္နယ္နဲ႔ ဖက္ဒရယ္ စံုစမး္ေရးေတြက  ဘုရားေက်ာင္းရဲ႕ လိင္ပိုင္းေစာ္ကားမႈ စြပ္စြဲခ်က္ ကိုင္တြယ္ပံုကို စံုစမး္လာတာေၾကာင့္ ဘုရားေက်ာင္းက ဖြင့္ခ်လိုက္တဲ့ အမ်ားဆံုး နာမည္စာရင္းေတြထဲကတခု ျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီ နာမည္ေတြကို ျပည္နယ္ေတြရဲ႕ ကတ္သလစ္ အသင္းေတာ္ နယ္ပယ္ ၁၅ ခုကေန အြန္လိုင္းမွာ ေဖာ္ျပခဲ့ပါတယ္။ ဆယ္စုႏွစ္ ၇ ခုအတြငး္ ဘာသာေရးဆရာ ၃၀၀ ေက်ာ္က ကေလးသူငယ္ ေထာင္နဲ႔ခ်ီကို ႏွိပ္စက္ခဲ့တယ္ဆုိတဲ့ အစီရင္ခံစာကို ပင္ဆာေဗးနီးယားျပည္နယ္ တရားသူႀကီးအဖြဲ႔က ၿပီးခဲ့တဲ့ ၾသဂုတ္လမွာ ထုတ္ျပန္ခဲ့ပါတယ္။ အဲဒီလို ထုတ္ျပန္ခဲ့ၿပီးေနာက္မွာ အေမရိကန္ႏုိင္ငံ တ၀ွမး္ရိွ  တျခား အသင္းေတာ္ေတြကလညး္ လိင္ပိုင္းဆုိင္ရာ ေစာ္ကားမႈ စြပ္စြဲခံရတဲ့ ရာနဲ႔ခ်ီတဲ့ ဘာသာေရးဆရာေတြရဲ႕ နာမည္ကို ဖြင့္ခ်ခဲ့ပါတယ္။
4 years Ago
Up