ႏႈတ္ခြန္းဆက္စကား

February 1, 2016

ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ ဦး၀င္းျမင့္၏ ပထမဆုံး ႏႈတ္ခြန္းဆက္စကား(႐ုပ္သံ)

ဒီေန႔က်င္းပတဲ့ ဒုတိယအႀကိမ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ပထမ ပံုမွန္အစည္းအေဝး ပထမ ရက္ေျမာက္ေန႔မွာ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒အျဖစ္ ဦး၀င္းျမင့္နဲ႔ ဒုဥကၠ႒အျဖစ္ ဦးတီခြန္ျမတ္တုိ႔ကုိ အတည္ျပဳခဲ့ၿပီးေနာက္ အႀကီးအကဲႏွစ္ဦးက ကတိသစၥာျပဳခဲ့ၾကပါတယ္။ ဒီေနာက္မွာေတာ့ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္အႀကီးအကဲ ႏွစ္ဦးက ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ဆုိင္ရာ နည္းဥပေဒ ၁၄ အရ လႊတ္ေတာ္ရဲ႕ေရွ႕ေမွာက္မွာ လက္မွတ္ေရးထုိးခဲ့ၾကပါတယ္။ လက္မွတ္ေရးထုိးခဲ့ၿပီးေနာက္ သဘာပတိက ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ ဦး၀င္းျမင့္ကုိ တာ၀န္လႊဲအပ္ေပးခဲ့ပါတယ္။ ဒီေနာက္ ဦး၀င္းျမင့္က ပထမဆုံး လႊတ္ေတာ္ ႏႈတ္ခြန္းဆက္စကားကုိ ေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။
7 years Ago
Up