ႏွစ္ ၃၀ ျပည့္ ရွစ္ေလးလုံး အေရးေတာ္ပုံ ဒုတိယေန႔ အခမ္းအနားမစမီျမင္ကြင္းမ်ား

August 7, 2018

ႏွစ္ ၃၀ ျပည့္ ရွစ္ေလးလုံး အေရးေတာ္ပုံ ဒုတိယေန႔ အခမ္းအနားမစမီျမင္ကြင္းမ်ား

ႏွစ္ ၃၀ ျပည့္ ရွစ္ေလးလုံးအေရးေတာ္ပုံ ဒုတိယေန႔အျဖစ္ ရန္ကုန္တကၠသုိလ္မွာ ဒီေန႔ ဆက္လက္က်င္းပေနပါတယ္။  
4 years Ago
Up