ႏွစ္ပတ္လည္အခမ္းအနား

February 1, 2017

ဒုတိယအႀကိမ္ လႊတ္ေတာ္မ်ား၏ ႏွစ္ပတ္လည္အခမ္းအနား

၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၁ ရက္ေန႔က စတင္တဲ့ ဒုတိယအႀကိမ္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္၊ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္နဲ႔ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ေတြရဲ႕ ႏွစ္ပတ္လည္အခမ္းအနားကို ဒီကေန႔ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁ ရက္က လႊတ္ေတာ္ဝင္းအတြင္းရွိ ဇမၺဴသီရိ ထမင္းစားေဆာင္မွာ ျပဳလုပ္တာျဖစ္ပါတယ္။ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ နာယကနဲ႔ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ဥကၠ႒တို႔ ႏွစ္ပတ္လည္အထိမ္းအမွတ္ စကားေျပာၿပီး ႏိုင္ငံေတာ္အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ကလည္း ႏွစ္ပတ္လည္အထိမ္းအမွတ္ စကားေျပာမွာ ျဖစ္ပါတယ္။
4 years Ago
Up