ႏွစ္ဆန္း ၁ ရက္ေန႔  ​​ဗိုလ္တေထာင္ဘုရားတြင္ ဘုရားဖူးမ်ားျဖင့္ စည္ကားေန  (ဓာတ္ပံု)

April 17, 2019

ႏွစ္ဆန္း ၁ ရက္ေန႔  ​​ဗိုလ္တေထာင္ဘုရားတြင္ ဘုရားဖူးမ်ားျဖင့္ စည္ကားေန  (ဓာတ္ပံု)

ျမန္မာႏွစ္သစ္ကူး ႏွစ္ဆန္း ၁ ရက္ ဧၿပီ ၁၇ ရက္ေန႔မွာ ရန္ကုန္ၿမဳိ႕ရွိ ဗိုလ္တေထာင္ဘုရားကို  ျပည္သူအမ်ားအျပား ဘုရားဖူးလာေရာက္ေနၾကၿပီး ဘုရားဖူးလာတဲ့ ျပည္သူေတြကို စတုဒိသာ ေကၽြးေမြးေနပါတယ္။
3 years Ago
Up