ႏုိ၀င္ဘာအတြင္း ၿမိဳ႕နယ္ေပါင္း ၂၀ တြင္ တုိက္ပြဲ ၄၄ ႀကိမ္ ျဖစ္ပြားခဲ့

December 13, 2018

ႏုိ၀င္ဘာအတြင္း ၿမိဳ႕နယ္ေပါင္း ၂၀ တြင္ တုိက္ပြဲ ၄၄ ႀကိမ္ ျဖစ္ပြားခဲ့

ၿပီးခဲ့တဲ့ ႏို၀င္ဘာအတြင္း တိုက္ပြဲ ၄၄ ႀကိမ္ ျဖစ္ပြားခဲ့ၿပီး တပ္မေတာ္နဲ႔ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔အစည္းမ်ားအၾကား တိုက္ပြဲ ၂၁ ႀကိမ္၊ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားအခ်င္းခ်င္း အၾကား တိုက္ပြဲ ၁၃ ႀကိမ္ ျဖစ္ပြားခဲ့ပါတယ္။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ လံုၿခံဳေရးဆိုင္ရာ ျမန္မာအင္စတီက်ဳ (MIPS) အဖြဲ႔ရဲ႕ ထုတ္ျပန္ခ်က္အရ လြန္ခဲ့တဲ့ ေအာက္တိုဘာနဲ႔ ႏႈိင္းယွဥ္ရင္  ႏို၀င္ဘာလမွာ တိုက္ပြဲ ၁ ႀကိမ္ ပိုျဖစ္ပြားခဲ့ပါတယ္။ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာလမွာ ျမန္မာႏိုင္ငံ တ၀န္းလံုး တိုက္ပြဲျဖစ္တဲ့ ၿမိဳ႕နယ္ေပါင္း ၁၈ ခုရွိရာကေန  ႏို၀င္ဘာက ၿမိဳ႕နယ္ေပါင္း ၂၀ မွာ တိုက္ပြဲျဖစ္ပြားခဲ့လို႔ ပဋိပကၡသင့္ နယ္ေျမ အရြယ္အစား အနည္းငယ္ က်ယ္ျပန္႔ခဲ့ပါတယ္။ ၿမိဳ႕နယ္ေပါင္း ၂၀ မွာ ၿမိဳ႕နယ္ ၁၁ ခုမွာ တိုက္ပြဲ ၁ ႀကိမ္စီသာ ျဖစ္ပြားခဲ့ၿပီး  ရွမ္းျပည္နယ္၊ နမၼတူၿမိဳ႕နယ္မွာ တိုက္ပြဲ ၇ ႀကိမ္ ျဖစ္ပြားခဲ့တယ္။ ခ်င္းျပည္နယ္၊ ပလက္၀ၿမိဳ႕နယ္၊ ရွမ္းျပည္နယ္ရွိ ေက်ာက္မဲၿမိဳ႕နယ္၊ သီေပါၿမိဳ႕နယ္၊ ကြတ္ခိုင္ၿမိဳ႕နယ္တို႔မွာ  တိုက္ပြဲ (၄) ႀကိမ္ေလာက္ ျဖစ္ပြားခဲ့တယ္လို႔ (MIPS)အဖြဲ႔ရဲ႕ ထုတ္ျပန္ခ်က္မွာ ေဖာ္ျပထားပါတယ္။ ရွမ္းျပည္နယ္ထဲ လက္နက္ကိုင္ပဋိပကၡ ျဖစ္ပြားမႈ အေရအတြက္ ျမင့္တက္လာျခင္းရဲ႕ အဓိက အေၾကာင္းရင္းက RCSS/SSA အဖြဲ႔ (သွ်မ္းျပည္ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးေကာင္စီ/ သွ်မ္းျပည္တပ္မေတာ္ - ေတာင္ပိုင္း) ႏွင့္ TNLA/PSLF (ပေလာင္ျပည္နယ္ လြတ္ေျမာက္ေရးတပ္ဦး/ တအာင္းအမ်ဳိးသား လြတ္ေျမာက္ေရးတပ္မေတာ္)၊ SSPP/SSA (သွ်မ္းျပည္ တိုးတက္ေရးပါတီ/သွ်မ္းျပည္တပ္မေတာ္-ေျမာက္ပိုင္း) ပူးေပါင္းအဖြဲ႔တို႔အၾကား ျဖစ္ပြားတဲ့  တိုက္ပြဲမ်ား မ်ားျပားလာျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္ပါတယ္။ ရွမ္းျပည္နယ္မွာ လက္နက္ကိုင္ထိေတြ႔မႈ အေရအတြက္ ျမင့္တက္လာၿပီး၊ ပဋိပကၡ ျဖစ္ပြားေနတဲ့ နယ္နိမိတ္လည္း က်ယ္ျပန္႔လာေနပါတယ္။ ခ်င္းျပည္နယ္ရွိ ပလက္၀ၿမိဳ႕နယ္၊ ရခိုင္ျပည္နယ္ရွိ ဘူးသီးေတာင္ၿမိဳ႕နယ္တို႔မွာ တပ္မေတာ္နဲ႔  AA/ULA အဖြဲ႔ (ရကၡိဳင့္အမ်ိဳးသားအဖြဲ႔ခ်ဳပ္/ရကၡိဳင့္တပ္မေတာ္) တို႔အၾကား လက္နက္ကိုင္ ထိေတြ႔မႈမ်ား ေပၚေပါက္ခဲ့ၿပီး၊ တပ္မေတာ္ရဲ႕ နယ္ေျမရွင္းလင္းေရး ေဆာင္ရြက္မႈလည္း အရွိန္အဟုန္ ျမင့္တက္လာေနပါတယ္။ ကခ်င္ျပည္နယ္မွာေတာ့ တပ္မေတာ္ႏွင့္ KIA/KIO အဖြဲ႔ (ကခ်င္လြတ္ေျမာက္ေရး တပ္မေတာ္) တို႔အၾကား တိုက္ပြဲ ၁ ႀကိမ္သာ ျဖစ္ပြားခဲ့ၿပီး၊ လြန္ခဲ့ေသာ ၆ လမွ စတင္ၿပီး တပ္မေတာ္နဲ႔ KIA/KIO အဖြဲ႔အၾကား ထိေတြ႔မႈ ဆက္တိုက္ေလ်ာ့နည္းလာတာေတြ႔ရတယ္လို႔  ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ လံုၿခံဳေရးဆိုင္ရာ ျမန္မာအင္စတီက်ဳ (MIPS) အဖြဲ႔ရဲ႕ ထုတ္ျပန္ခ်က္မွာ ေဖာ္ျပထားပါတယ္။
2 years Ago
Up