ႏုိဝင္ဘာလ ၁၈ ရက္ေန႔

November 18, 2016

ႏုိဝင္ဘာလ ၁၈ ရက္ေန႔ ေငြလဲႏႈန္းႏွင့္ ေရႊေစ်း

ႏုိဝင္ဘာလ ၁၈ ရက္ေန႔အတြက္ ေငြလဲလွယ္ႏႈန္းထားေတြကေတာ့ အေမရိကန္ ၁ ေဒၚလာကို ၁၂၉၂ က်ပ္၊ ၁ ယူ႐ုိေငြကို ၁၃၇၀ ဒသမ ၆ က်ပ္၊ စင္ကာပူ ၁ ေဒၚလာကို ၉၀၇ ဒသမ ၅၉ က်ပ္၊ မေလးရွား ၁ ရင္းဂစ္ကို ၂၉၃ ဒသမ ၇၄ က်ပ္၊ ထိုင္း ၁ ဘတ္ကို ၃၆ ဒသမ ၃၂ က်ပ္ အသီးသီး ေစ်းေပါက္ပါတယ္။ (ကိုးကား – ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ဗဟိုဘဏ္) ျပည္တြင္းေရႊေစ်းကြက္မွာ အကယ္ဒမီေရႊေစ်း တက်ပ္သားကို ဝယ္ေစ်း ၈၅၇၄၀၀ က်ပ္ျဖစ္ၿပီး ေရာင္းေစ်းကေတာ့ ၈၅၇၆၀၀ က်ပ္ ျဖစ္ပါတယ္။ ကမာၻ႔ေရႊေစ်းကြက္မွာေတာ့ ၁ ေအာင္စကို ၁၂၀၉ ဒသမ ၀၀ ေဒၚလာ ေစ်းေပါက္ပါတယ္။
6 years Ago
Up