ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတအမိန္႔ျဖင့္ ေကာ္မတီ ၄ ခုႏွင့္ ေကာ္မရွင္ ၃ ခု ဖြဲ႔စည္း

May 7, 2016

ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတအမိန္႔ျဖင့္ ေကာ္မတီ ၄ ခုႏွင့္ ေကာ္မရွင္ ၃ ခု ဖြဲ႔စည္း

ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတ ဦးထင္ေက်ာ္အမိန္႔နဲ သဘာ၀ေဘးကယ္ဆယ္ေရးဆိုင္ရာ ေကာ္မတီတခုအပါအ၀င္ ေကာ္မတီ ၄ ခုနဲ႔ ေကာ္မရွင္ ၃ ခုတို႔ ဖြဲ႔စည္းလိုက္တယ္လို႔ သမၼတ႐ုံးက သတင္းထုတ္ပါတယ္။ ေမလ ၃ ရက္၊ ၄ ရက္နဲ႔ ၅ ရက္ ရက္စြဲတို႔နဲ႔ ဖြဲ႔စည္းလိုက္တဲ့ ေကာ္မရွင္ ေကာ္မတီေတြနဲ႔ အဖြဲ႔၀င္ေတြ စာရင္းကို သမၼတ႐ုံး အင္တာနက္စာမ်က္ႏွာမွာ ေဖာ္ျပထားပါတယ္။ ျမန္မာႏုိင္ငံ အမ်ိဳးသားရွာေဖြကယ္ဆယ္ေရးေကာ္မတီ၊ စာရင္းအင္းအခ်က္အလက္မ်ား မွန္ကန္ေရးႏွင့္ အရည္အေသြး ျပည့္၀ေရး ေကာ္မတီ၊ တည္ေဆာက္ေရးလုပ္ငန္းစိစစ္ေရးေကာ္ မတီနဲ႔ ပုဂၢလိကပိုင္ ျပဳလုပ္ေရး ေကာ္မရွင္တို႔ ဖြဲ႔စည္းခဲ့တာျဖစ္ၿပီး ေကာ္မတီ၊ ေကာ္မရွင္တို႔မွာ ဒုတိယသမၼတေတြကုိ ဦးေဆာင္ဖို႔ တာ၀န္ေပးခဲ့ပါတယ္။ သမၼတ ဦးထင္ေက်ာ္က ျမန္မာႏုိင္ငံအတြင္း သဘာဝေဘးအႏၱရာယ္ေတြ က်ေရာက္လာပါက ရွာေဖြေရးနဲ႔ ကယ္ဆယ္ေရးလုပ္ငန္းေတြကို ထိေရာက္စြာ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ဖုိ႔ ရည္ရြယ္ၿပီး ျပည္ထဲေရး၀န္ႀကီး ဦးေဆာင္တဲ့ ျမန္မာႏုိင္ငံ အမ်ိဳးသားရွာေဖြကယ္ဆယ္ေရးေကာ္မတီကို ဖြဲ႔စည္းေပးလိုက္ပါတယ္။ ေမလ ၃ ရက္ရက္စြဲနဲ႔ ဖြဲ႔စည္းေပးလိုက္တဲ့ အမ်ိဳးသားရွာေဖြကယ္ဆယ္ေရးေကာ္မတီဟာ အေရွ႕ေတာင္အာရွနဲ႔ ပစိဖိတ္ေဒသအတြင္း အေရးေပၚအသက္ေဘးအႏၱရာယ္ က်ေရာက္သူ ေတြကုိ ရွာေဖြေရးနဲ႔ ကယ္ဆယ္ေရးလုပ္ငန္းေတြအတြက္ ေဒသတြင္းႏုိင္ငံေတြအၾကား ထိေရာက္စြာ ညႇိႏိႈင္း ေပါင္းစပ္ေဆာင္ရြက္ဖုိ႔ လုပ္ေဆာင္ရမွာလည္း ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ ေကာ္မတီအေနနဲ႔ သဘာဝေဘးကာကြယ္ေရးစီမံခ်က္ျပန္ဆြဲၿပီး အစိုးရအဖြဲ႔ကို မူ၀ါဒေတာင္းခံရမယ္၊ သဘာေ၀ေဘးျဖစ္ေပၚႏိုင္တဲ့ ေဒသေတြအတြက္ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ထား ရမယ္၊ သဘာ၀ေဘးမွာ ပိတ္မိေနတဲ့ျပည္သူေတြအတြက္ အထူးတပ္ဖြဲ႔ေတြ ဖြဲ႔စည္းၿပီး ေလ့က်င့္ထားရမယ္ စတဲ့ လုပ္ငန္းတာ၀န္ေတြကိုပါ ေဖာ္ျပထားပါတယ္။ သမၼတ ဦးထင္ေက်ာ္ အမိန္႔နဲ႔ ေမ ၃ ရက္မွာပဲ စာရင္းအင္းအခ်က္အလက္မ်ား မွန္ကန္ေရးႏွင့္ အရည္အေသြး ျပည့္၀ေရး ေကာ္မတီကို ဖြဲ႔စည္းေပးလိုက္ၿပီး လက္ေတြ႔က်တဲ့ စီမံကိန္းမ်ားနဲ႔ မူ၀ါဒေတြ မွန္ကန္စြာ ခ်မွတ္ႏိုင္ဖို႔၊ ထိေရာက္စြာ အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏုိင္ဖုိ႔၊ ေစာင့္ၾကည့္ ေလ့လာဖုိ႔နဲ႔ သံုးသပ္ႏုိင္ဖုိ႔၊ စာရင္းအင္း အခ်က္အလက္ေတြ မွန္ကန္ေရးနဲ႔ အရည္အေသြး ျပည့္၀ေရး ကိစၥရပ္ေတြကုိ သက္ဆိုင္ရာ ၀န္ႀကီးဌာနေတြ၊ Stakeholders ေတြနဲ႔ ထိေရာက္စြာ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ဖို႔ ေကာ္မတီကို ဖြဲ႔တယ္လို႔ အမိန္႔ေၾကာ္ညာစာမွာ ေဖာ္ျပပါတယ္။ ဒီေကာ္မတီကို ဒုတိယသမၼတ ၂ က နာယကအျဖစ္ေဆာင္ရြက္ျပီး စီမံကိန္းႏွင့္ဘ႑ာေရး၀န္ႀကီးဌာန၀န္ႀကီးက ဥကၠ႒အျဖစ္ တာ၀န္ယူကာ စီးပြားေရးနဲ႔ သက္ဆိုင္တဲ့ ျပည္နယ္ တိုင္း၀န္ႀကီးေတြလည္း အဖြဲ႔၀င္အျဖစ္ပါ၀င္ပါတယ္။ တခါ အစိုးရဌာနအသီးသီးရဲ႕ တည္ေဆာက္ေရး လုပ္ငန္းေတြကို စိစစ္ဖို႔ ေဆာက္လုပ္ေရး၀န္ႀကီး ဦးေဆာင္တဲ့ တည္ေဆာက္ေရးလုပ္ငန္းစိစစ္ေရးေကာ္မတီကို ဖြဲ႔စည္းေပးလိုက္ၿပီး ေကာ္မတီဟာ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းေတြကုိ အတည္ျပဳတာ၊ ဆုိင္းငံ့တာ၊ ပယ္ဖ်က္တာနဲ႔ ျပင္ဆင္အတည္ျပဳတာ စတဲ့ လုပ္ငန္းေတြ လုပ္ေဆာင္ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒုတိယသမၼတ ၁ ဥကၠ႒အျဖစ္ တာ၀န္ယူမယ့္ ပုဂၢလိကပိုင္ ျပဳလုပ္ေရး ေကာ္မရွင္ကေတာ့  ေစ်းကြက္စီးပြားေရးစနစ္နဲ႔အညီ ႏိုင္ငံပိုင္အခ်ိဳးအစားကို ေလ်ွာ့ခ်ျပီး ပုဂၢလိကပိုင္ အခ်ိဳး အစား သို႔ ေျပာင္းလဲတိုးတက္လုပ္ေဆာင္ႏုိင္ရန္ႏွင့္ ပုဂၢလိကပိုင္ ျပဳလုပ္ေရး လုပ္ငန္းစဥ္ မ်ားအား စနစ္တက် အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ရန္ ရည္ရြယ္ဖြဲ႔စည္းေပးတာ ျဖစ္ပါတယ္။ အစိုးရသစ္တာ၀န္ယူၿပီး ၁ လေက်ာ္အၾကာမွာ အခုလို ေကာ္မတီ၊ ေကာ္မရွင္ေတြ ဖြဲ႔စည္းတာ၀န္ေပးခဲ့တာျဖစ္ၿပီး သဘာ၀ေဘးေကာ္မတီဟာ အရင္ အစိုးရလက္ထက္က ဒုသမၼတ တဦး ဦးေဆာင္ခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။
6 years Ago
Up