ႏုိင္ငံတကာရာဇ၀တ္မႈတရား႐ုံး လႊတ္မိန္႔ခ်မွတ္

February 2, 2019

အိုင္ဗရီကို႔စ္ သမၼတေဟာင္းကုိ ႏုိင္ငံတကာရာဇ၀တ္မႈတရား႐ုံး လႊတ္မိန္႔ခ်မွတ္

အိုင္ဗရီကို႔စ္ သမၼတေဟာင္း လူဟြန္းဂူဘတ္ဂဘူကို  ႏုိင္ငံတကာရာဇ၀တ္မႈတရား႐ုံး (အုိင္စီစီ) က ေဖေဖာ္၀ါရီ ၁ ရက္ေန႔မွာ လႊတ္မိန္႔ခ်မွတ္လိုက္ပါတယ္။ တရားသူႀကီး ၅ ဦးပါအဖြဲ႔က  ဂူဘတ္ဂဘူနဲ႔ ပူးတြဲတရားခံ ဘီအယ္ လုဂူတို႔အား လက္ခံလိုရာ တုိင္းျပည္ကို လႊတ္ေပးလိုက္တယ္ဆုိၿပီး အမိန္႔ခ်မွတ္ခဲ့တာပါ။ သူတို႔ကို ရက္စက္ၾကမး္ၾကဳတ္မႈ စြဲခ်က္ေတြနဲ႔ ျပစ္ဒဏ္ခ်မွတ္ခဲ့ၿပီး ဇန္န၀ါရီ ၁၅ ရက္ေန႔မွာ တရားေသ ျပန္လႊတ္ေပးခဲ့ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ အစိုးရေရွ႕ေနေတြရဲ႕ ကန္႔ကြက္မႈေၾကာင့္ ဆက္လက္ အက်ဥး္ခ်ထားတာျဖစ္ပါတယ္။ အစိုးရ ေရွ႕ေနေတြက တရားေသလႊတ္ေပးတဲ့အေပၚမွာ အယူခံ၀င္သြားမွာျဖစ္ၿပီး လိုအပ္ရင္ သူတို႔ကို ႏုိင္ငံတကာ တရား႐ုံးျပန္ပို႔ဖို႔ရာ အာမခံခ်က္ရေရး ႀကိဳးပမး္သြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။   လူဟြန္း ဂူဘတ္ဂဘူဟာ အိုင္ဗရီကို႔စ္နုိင္ငံကို ၂၀၀၀ ျပည့္ႏွစ္ကေန ၂၀၁၁ ခုႏွစ္အထိ အုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့ၿပီး သူဟာ ႏုိင္ငံတကာတရား႐ုံး အက်ဥ္းေထာင္မွာ ေထာင္ ၇ ႏွစ္ က်ခဲ့ပါတယ္။
3 years Ago
Up