ႏုိင္ငံတကာခုံ႐ုံး

July 8, 2015

ေတာင္တ႐ုတ္ပင္လယ္ နယ္ေျမအျငင္းပြားမႈ ႏုိင္ငံတကာခုံ႐ုံး စတင္ၾကားနာ

ေတာင္တ႐ုတ္ပင္လယ္အတြင္း ပိုင္နက္နယ္ေျမ အျငင္းပြားမႈေတြကို ကုလသမဂၢခံု႐ုံးက စစ္ေဆးၾကားနာခြင့္ရွိမရွိ နယ္သာလန္ႏုိင္ငံ၊ သည္ဟိတ္ၿမိဳ႕မွာရွိတဲ့ ႏုိင္ငံတကာေရးရာ အၿမဲတမ္းခံု႐ုံးမွာ စတင္ၾကားနာေနပါတယ္။ ေတာင္တ႐ုတ္ပင္လယ္အတြင္း နယ္ေျမအားလံုးနီးပါးကို တ႐ုတ္ႏုိင္ငံက ပိုင္ဆိုင္တယ္လို႔ ေၾကညာထားတာပါ။ အဲ့ဒီေၾကညာခ်က္ တရားမ၀င္ဘူးဆိုတာကို ဆံုးျဖတ္ေပးဖို႔ ဖိလစ္ပိုင္ႏုိင္ငံက ၂၀၁၃ ခုႏွစ္မွာ ကုလသမဂၢခံု႐ုံးကို တိုင္တန္းထားတာပါ။ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံက ေတာင္တ႐ုတ္ပင္လယ္ အားလံုးနီးပါးကို ပိုင္ဆုိင္တယ္လို႔ ေၾကညာတဲ့အတြက္ ေဒသတြင္းႏုိင္ငံေတြ အမ်က္ေဒါသ ထြက္ခဲ့ၾကတာပါ။ ကုလသမဂၢ တရား႐ုံးဟာ ဖိလစ္ပိုင္ႏုိင္ငံရဲ႕ တိုင္တန္းခ်က္ကို ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းႏုိင္တဲ့ အခြင့္အာဏာ မရွိဘူးလို႔လည္း တ႐ုတ္ႏုိင္ငံက ေျပာပါတယ္။ အခုေတာ့ အဲ့ဒီတိုင္တန္းမႈကို ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းႏုိင္တဲ့ အခြင့္အာဏာ ရွိမရွိ၊ သံုးသပ္ေဆြးေႏြးေနၿပီး တကယ္လို႔ ရွိတယ္ဆုိရင္ ဒီကိစၥကို ႏုိင္ငံတကာခံု႐ုံးနဲ႔ ပထမဆံုး စစ္ေဆးၾကားနာေတာ့မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ေဆြးေႏြးပဲြကို ဇူလိုင္ ၁၃ ရက္ေန႔အထိ က်င္းပမွာျဖစ္ၿပီး ဖိလစ္ပိုင္ႏုိင္ငံက အဆင့္ျမင့္ တရားေရးကိုယ္စားလွယ္အဖဲြ႔ ေစလႊတ္ထားေပမယ့္ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံကေတာ့ ကိုယ္စားလွယ္အဖဲြ႔ ေစလႊတ္ျခင္း မရွိပါဘူး။ သဘာ၀သယံဇာတ ႂကြယ္၀တယ္လို႔ ေျပာဆိုၾကတဲ့ ေတာင္တ႐ုတ္ပင္လယ္ဟာ စတုရန္းမိုင္ ၁ ဒသမ ၄သန္း က်ယ္၀န္းၿပီး ဗီယက္နမ္၊ ထိုမ္၀မ္၊ မေလးရွား၊ ဘ႐ူႏုိင္းနဲ႔ အင္ဒိုနီးရွားႏုိင္ငံေတြကလည္း ပိုင္ဆိုင္တယ္လို႔ ေၾကညာထားၾကပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ဖိလစ္ပိုင္ႏုိင္ငံနဲ႔ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံတို႔ကေတာ့ နယ္ေျမပိုင္ဆိုင္မႈ ျပႆနာအတက္ဆံုး ျဖစ္ေနပါတယ္။ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံက ေၾကညာေနတဲ့ နယ္နိမိတ္ဟာ ႏွစ္ႏုိင္ငံလံုး ပါ၀င္ လက္မွတ္ေရးထိုးထားတဲ့ ကုလသမဂၢ ပင္လယ္နယ္နိမိတ္ဆိုင္ရာ သေဘာတူစာခ်ဳပ္နဲ႔ အက်ဳံးမ၀င္ဘူးလို႔ ဖိလစ္ပိုင္က ေျပာပါတယ္။ အဲဒါကို ကုလသမဂၢခံု႐ုံးအေနနဲ႔ တရားမ၀င္ဘူးလို႔ ေၾကညာေပးဖို႔ ဖိလစ္ပုိင္ႏုိင္ငံက ေတာင္းဆိုေနတာျဖစ္ပါတယ္။
6 years Ago
Up