ႏို႔စို႔ကေလးမ်ားအတြက္ ထုတ္သည့္အစားအေသာက္မ်ား FDA ျပ႒ာန္းခ်က္ႏွင့္ မညီညြတ္

October 18, 2018

ႏို႔စို႔ကေလးမ်ားအတြက္ ထုတ္သည့္အစားအေသာက္မ်ား FDA ျပ႒ာန္းခ်က္ႏွင့္ မညီညြတ္

ႏို႔စို႔ကေလးေတြနဲ႔ ကေလးငယ္ေတြအတြက္ထုတ္လုပ္တဲ့ အစားအေသာက္ေတြရဲ႕ အမွတ္တံဆိပ္မွာ သတ္မွတ္ျပ႒ာန္းခ်က္ေတြနဲ႔  ညီညြတ္မႈမရွိေၾကာင္းေတြ႕ရွိရၿပီး ေဖာ္ျပရမယ့္ အခ်က္အလက္ေတြမပါ၀င္ပါက အျပစ္ေပးအေရးယူမယ္လုိ႔ FDA က ေၾကညာပါတယ္။ ကေလးငယ္ေတြအတြက္ ထုတ္လုပ္တဲ့ အစားအေသာက္ အမွတ္တံဆိပ္ေတြမွာ အစားအေသာက္ႏွင့္ ေဆး၀ါးကြက္ကဲေရးဦးစီးဌာနက ညြန္ၾကားထားတဲ့ ျပ႒ာန္းခ်က္ေတြနဲ႔ မညီညြတ္တာကို စစ္တမ္းေကာက္ယူေတြ႔ရွိရတဲ့အတြက္ လာမယ့္ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီ ၁ရက္ ေန႔ ေနာက္ဆုံးထား ျပင္ဆင္ေပးဖုိ႔ အသိေပးႏႈိးေဆာ္ထားပါတယ္။ သတ္မွတ္ခ်က္အတုိင္း လုိက္နာေဆာင္ရြက္ျခင္းမရွိပါက အမ်ဳိးသားအစားအေသာက္ ဥပေဒပုဒ္မ ၃၁ အရ အေရးယူအျပစ္ေပးမွာ ျဖစ္ေၾကာင္းလည္း FDA ကအသိေပး ေၾကညာထားပါတယ္။ ကေလးအစားအေသာက္နဲ႔အသုံးအေဆာင္ေတြမွာ ထုတ္လုပ္တဲ့လုပ္ငန္းအမည္၊ တင္ပုိ႔၊ျဖန္႔ျဖဴးသူအမည္နဲ႔ လိပ္စာ ေဖာ္ျပမထားတာေတြ၊ ထုတ္လုပ္တဲ့ ရက္စြဲမေဖာ္ျပတာနဲ႔ ျမန္မာဘာသာနဲ႔ ေဖာ္ျပမထားတာ၊  စြန္႔ပစ္နည္းေဖာ္ျပမထားေတြ ေတြ႕ရွိရတယ္လို႔ဆိုပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ ကေလးငယ္ေတြအတြက္ ထုတ္လုပ္ထားတဲ့ အစားအေသာက္ေတြမွာ အထူးသတိျပဳဖုိ႔ အခ်က္မေဖာ္ျပတာ၊ ေနာက္ခံေဖာ္ျပရမယ့္အေရာင္လြဲမွားတာ၊ အနီေရာင္နဲ႔ ေရးသား ထားေပမယ့္ ျပည့္စုံစြာ ေဖာ္ျပထားမႈမရွိတာ၊ အေရာင္ေရးထားမႈ လႊဲမွားတာေတြ စစ္ေဆးေတြ႔ရွိရတယ္လုိ႔ဆိုပါတယ္။ အားသာခ်က္၊ အဟာရတန္ဖုိးနဲ႔ အလားတူ အဓိပၸာယ္သက္ေရာက္တဲ့ ေဖာ္ျပခ်က္ေတြ ေဖာ္ျပထားျခင္းမရွိတဲ့ ကုန္ပစၥည္းေတြအေနနဲ႔ ျပန္လည္စိစစ္ဖုိ႔နဲ႔ ေဖာ္ျပရမယ့္အခ်က္ေတြကုိ ထည့္သြင္းေဖာ္္ျပေပးဖုိ႔လည္း ႏႈိးေဆာ္ထားပါတယ္။ မိဘျပည္သူေတြအေနနဲ႔လည္း အမိန္႔ေၾကာ္ျငာစာပါ ျပ႒ာန္းခ်က္ေတြနဲ႔အညီ အမွတ္ တံဆိပ္ကပ္ႏွိပ္ထားျခင္းမရွိတဲ့ ႏုိ႔စုိ႔ကေလးႏွင့္ ကေလးငယ္ေတြအတြက္ ေဖာ္စပ္ထုတ္လုပ္ ထားတဲ့ အစားအေသာက္ေတြကုိ ၀ယ္ယူသုံးစြဲျခင္းမျပဳဖုိ႔လည္း သတိေပးထားပါတယ္။ ႏို႔စို႔ကေလးႏွင့္ကေလးငယ္ေတြအတြက္ေဖာ္စပ္ထုတ္လုပ္ထားတဲ့ အစားအေသာက္ မ်ား ေစ်းကြက္တင္ျခင္းဆိုင္ရာအမိန္႔ကို ၂၀၁၄ခုႏွစ္ ဇူလိုင္လ၂၄ရက္မွာ FDAက ထုတ္ျပန္ခဲ့ပါတယ္။ အဆိုပါ အမိန္႔မွာ အသက္ ၆ လမွ ၂ ႏွစ္ အရြယ္ကေလးငယ္ေတြ အသုံးျပဳဖို႔ ထုတ္လုပ္တင္သြင္းျဖန္႔ျဖဴးထားတဲ့ အစားအေသာက္ေတြမွာ  တိက်ေသခ်ာတဲ့ အညႊန္းေတြ ထည့္သြင္းေဖာ္ျပေပးဖုိ႔၊ ႏိုင္ငံျခား အမွတ္တံဆိပ္ေတြျဖစ္ပါက ျမန္မာစာအညႊန္းေတြ ပါ၀င္ထည့္သြင္းေပးဖို႔ စတာေတြ ပါ၀င္ပါတယ္။
3 years Ago
Up