ႏို၀င္ဘာ ၁၄ ရက္ မြန္းတည့္ ၁၂ နာရီ မဲရလဒ္

November 14, 2015

ႏို၀င္ဘာ ၁၄ ရက္ မြန္းတည့္ ၁၂ နာရီ မဲရလဒ္

၂၀၁၅ အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲမွာ အႏိုင္ရခဲ့ၾကတဲ့ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္၊ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္နဲ႔ တုိင္းေဒသႀကီး ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ေနရာ ၁၈ ေနရာကုိ ႏုိ၀င္ဘာ ၁၄ ရက္ေန႔ မြန္းတည့္ ၁၂ နာရီမွာ ဆက္လက္ေၾကညာပါတယ္။ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ၇ ေနရာမွာ အန္အယ္လ္ဒီက ၆ ေနရာ၊ ျပည္ခုိင္ၿဖိဳးက ၁ ေနရာ ရရွိပါတယ္။ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ ၃ ေနရာမွာ အန္အယ္လ္ဒီက ၃ ေနရာလုံးရရွိပါတယ္။ တုိင္းေဒသႀကီးနဲ႔ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ ၈ ေနရာမွာ အန္အယ္လ္ဒီက ၆ ေနရာ၊ ျပည္ခုိင္ၿဖိဳး ၁ ေနရာ၊ ရခုိင္အမ်ဳိးသားပါတီ ၁ ေနရာ ရရွိပါတယ္။ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ၁။ ကခ်င္ျပည္နယ္၊ ျမစ္ႀကီးနား  ဦးအင္ထုံခါးေနာ္ဆန္ (အန္အယ္လ္ဒီ) ၂။  ခ်င္းျပည္နယ္၊ မတူပီ၊ ဦးပါထန္း (အန္အယ္လ္ဒီ) ၃။ တနသၤာရီတုိင္းေဒသႀကီး၊ ကြ်န္းစု၊  ေဒၚတင္တင္ရီ  (အန္အယ္လ္ဒီ) ၄။ တနသၤာရီတုိင္းေဒသႀကီး၊ ဘုတ္ျပင္း၊ ဦးေနလင္းထြန္း (အန္အယ္လ္ဒီ) ၅။ ရခုိင္ျပည္နယ္၊ မာန္ေအာင္၊  ဦးတင္ႏု (ခ) တင္ႏုေအာင္ (အန္အယ္လ္ဒီ) ၆။ ရခုိင္ျပည္နယ္၊ အမ္း၊ ဦးသိန္းေဆြ (ျပည္ခုိင္ၿဖိဳး) ၇။ ရခုိင္ျပည္နယ္၊ ေတာင္ကုတ္၊ ေဒၚနီနီေမျမင့္ (အန္အယ္လ္ဒီ) အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ ၁ ။ ကခ်င္ျပည္နယ္ အမွတ္ (၂) ေဒၚရွီလာနန္ေတာင္ (ခ) အမ္နန္ေတာင္ (အန္အယ္လ္ဒီ) ၂ ။ ခ်င္းျပည္နယ္ အမွတ္ (၁၀) ဦးလားလ္မင္းထန္ (အန္အယ္လ္ဒီ) ၃ ။ တနသၤာရီတုိင္းေဒသႀကီး အမွတ္ (၁၂) ဦးခင္မ်ိဳး၀င္း (အန္အယ္လ္ဒီ) တိုင္းေဒသႀကီး ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ ၁။ ကခ်င္ျပည္နယ္ ျမစ္ႀကီးနား (၁ ) ေဒါက္တာခက္ေအာင္   (အန္အယ္လ္ဒီ) ၂။ ကခ်င္ျပည္နယ္ ျမစ္ႀကီးနား (၂) ဦးေန၀င္း  (အန္အယ္လ္ဒီ) ၃။ ခ်င္းျပည္နယ္ မတူပီ (၁) ဦးဟြန္းခဲန္ (အန္အယ္လ္ဒီ) ၄။ ခ်င္းျပည္နယ္ မတူပီ  (၂)  ဦး၀ီေကာ (အန္အယ္လ္ဒီ) ၅။ ရခုိင္ျပည္နယ္ အမ္း(၁) ဦးေမာင္ေမာင္အုန္း (ျပည္ခိုင္ၿဖိဳး) ၆။ ရခိုင္ျပည္နယ္ အမ္း (၂) ဦးခင္ေမာင္ေဌး (ရခိုင္အမ်ိဳးသားပါတီ) ၇။ ရခုိင္ျပည္နယ္  ေတာင္ကုတ္ ( ၁) ဦး၀င္းျမင့္  (အန္အယ္လ္ဒီ) ၈။ ရခိုင္ျပည္နယ္ ေတာင္ကုတ္ (၂) ဦးမင္းေအာင္ (အန္အယ္လ္ဒီ)
7 years Ago
Up