ႏို၀င္ဘာ ၁၄ ရက္ ညေန ၄ နာရီ မဲရလဒ္ ထပ္မံေၾကညာ

November 14, 2015

ႏို၀င္ဘာ ၁၄ ရက္ ညေန ၄ နာရီ မဲရလဒ္ ထပ္မံေၾကညာ

၂၀၁၅ အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲမွာ အႏိုင္ရခဲ့ၾကတဲ့ တုိင္းေဒသႀကီး ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ေနရာ ၄ ေနရာနဲ႔  တုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိးစု ၁ ေနရာကုိ ႏုိ၀င္ဘာ ၁၄ ရက္ေန႔ ညေန ၄ နာရီမွာ ဆက္လက္ေၾကညာခဲ့ၿပီး အန္အယ္လ္ဒီကပဲ ရရွိသြားပါတယ္။ တိုင္းေဒသႀကီးနဲ႔ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ ၁။ ကခ်င္ျပည္နယ္ မိုးညႇင္း (၁) ဦးတင္ေအး (အန္အယ္လ္ဒီ) ၂။ ကခ်င္ျပည္နယ္ မိုးညႇင္း (၂) ဦးေက်ာ္ေက်ာ္၀င္း  (အန္အယ္လ္ဒီ) ၃။ တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီး ေရျဖဴ  (၁)  ဦးလွေထြး (အန္အယ္လ္ဒီ) ၄။ တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီး ေရျဖဴ (၂)  ဦးၾကည္စိုး (အန္အယ္လ္ဒီ) တိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးစု ၅။ တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီး၊ ကရင္ ဦးေစာလုကာ (အန္အယ္လ္ဒီ)
7 years Ago
Up