ႏို၀င္ဘာ ၁၃ ရက္ေန႔ မြန္းတည့္ ၁၂ နာရီ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ မဲရလဒ္

November 13, 2015

အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ မဲအျပတ္အသတ္ျဖင့္ အစိုးရဖြဲ႔ႏိုင္ၿပီ

၂၀၁၅ အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲမွာ အႏိုင္ရခဲ့ၾကတဲ့  ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ေနရာေတြ အတြက္  အႏိုင္အရႈံးမဲရလဒ္ေတြကို ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္က ႏို၀င္ဘာ ၁၃ ရက္ေန႔ မြန္းတည့္ ၁၂ နာရီမွာ ထပ္မံ ထုတ္ျပန္ေၾကညာပါတယ္။ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ေနရာ  ၂၄ ေနရာကို ထုတ္ျပန္ေၾကညာရာမွာ အန္အယ္လ္ဒီက ၂၁ ေနရာ၊ ရခိုင္အမ်ဳိးသားပါတီက ၃ ေနရာ အႏိုင္ရသြားပါတယ္။ ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္က ေရြးေကာက္ပြဲ ရလဒ္ေတြ ၈၂ ရာခုိင္ႏႈန္းေက်ာ္ ေၾကညာအၿပီးမွာ အမ်ဳိးသား ဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္က ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္မွာ ၂၃၈ ေနရာ၊  အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္မွာ ၁၁၀ ဦး စုစုေပါင္း ၃၄၈ ဦးနဲ႔ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္မွာ အစိုးရဖြဲ႕ဖို႔လိုအပ္တဲ့ ေနရာထက္ေက်ာ္လြန္ သြားၿပီးျဖစ္ပါတယ္။ ၁။ ကရင္ျပည္နယ္၊ ဘားအံ၊ ေဒၚနန္းသန္းသန္းလြင္ (အန္အယ္လ္ဒီ) ၂။ စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး၊ ကန္႔ဘလူ၊ ေဒါက္တာ လႈိင္ျမင့္ဟန္ (အန္အယ္လ္ဒီ) ၃။ စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး၊ ကၽြန္းလွ၊  ဦးထြန္း၀င္း (အန္အယ္လ္ဒီ) ၄။  စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး၊ ဆားလင္းႀကီး၊ ဦး၀င္းသိန္းေဇာ္ (အန္အယ္လ္ဒီ) ၅။  စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး၊ ကသာ၊ ဦးျမင့္ၾကည္ (အန္အယ္လ္ဒီ) ၆။ စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး၊ ထီးခ်ဳိင့္၊ ဦးေမာင္ေမာင္ (အန္အယ္လ္ဒီ) ၇။ စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး၊ ဗန္းေမာက္၊ ဦးေက်ာ္စိုး (အန္အယ္လ္ဒီ) ၈။  စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး၊ ေကာလင္း၊ ဦးမ်ိဳးေဇာ္ေအာင္ (အန္အယ္လ္ဒီ) ၉။  စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး၊ ကေလး၊ ေဒၚေအးေအးမူ (ခ) ရွားမီး (အန္အယ္လ္ဒီ) ၁၀။ စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး၊ ေမာ္လိုက္၊ ေဒၚခ်ိဳခ်ိဳ၀င္း (အန္အယ္လ္ဒီ) ၁၁။  စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး၊ ဟုမၼလင္း၊ ဦးမ်ဳိးညြန္႔  (အန္အယ္လ္ဒီ) ၁၂။  စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး၊ ေလရွီး၊ ဦးေက်ာ္ေဌး (အန္အယ္လ္ဒီ) ၁၃။ တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီး၊ ေရျဖဴ။ ဦးသက္ႏိုင္ဦး (အန္အယ္လ္ဒီ) ၁၄။ တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီး၊ ေကာ့ေသာင္း၊ ဦးခင္ေဇာ္ (အန္အယ္လ္ဒီ) ၁၅။ ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး၊ အုတ္ဖို၊ ဦးေဇာ္မင္း (အန္အယ္လ္ဒီ) ၁၆။ ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး၊ မိုးညိဳ၊ ဦးေက်ာ္မ်ဳိးမင္း (အန္အယ္လ္ဒီ) ၁၇။ ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး၊ ႀကိဳ႕ပင္ေကာက္၊ ဦးေဌးမင္းသိန္း (အန္အယ္လ္ဒီ) ၁၈။ မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီး၊ ခ်မ္းျမသာစည္၊ ေဒါက္တာ စုိင္းလွသိန္း (အန္အယ္လ္ဒီ) ၁၉။ ရခိုင္ျပည္နယ္၊ ေမာင္ေတာ၊ ဦးလွထြန္းေကာ်္ (ရခုိင္အမ်ဳိးသားပါတီ) ၂၀။ ရခိုင္ျပည္နယ္၊ ဘူးသီးေတာင္၊ ဦးေအာင္ေသာင္းေရႊ (ရခုိင္အမ်ဳိးသားပါတီ) ၂၁။ ရခိုင္ျပည္နယ္၊ ရမ္းၿဗဲ၊ ဦးေက်ာ္ေရႊ (ရခုိင္အမ်ဳိးသားပါတီ) ၂၂။ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး၊ ေမွာ္ဘီ၊ ဦးေအာင္၀င္း (အန္အယ္လ္ဒီ) ၂၃။ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး၊ လိႈင္သာယာ၊ ေဒါက္တာသန္းျမင့္ (အန္အယ္လ္ဒီ) ၂၄။ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး၊ ပန္းဘဲတန္း၊ ဦးေနဖူးဗေဆြ (အန္အယ္လ္ဒီ) စုစုေပါင္း ၁၈၀ ဦးသာက်န္သည္
7 years Ago
Up