ႏိုင္ငံျခားသံုးေငြ လက္ခံကိုင္ေဆာင္ခြင့္ လိုင္စင္မ်ား ႐ုပ္သိမ္းေၾကာင္း ေၾကညာ

October 17, 2015

ႏိုင္ငံျခားသံုးေငြ လက္ခံကိုင္ေဆာင္ခြင့္ လိုင္စင္မ်ား ႐ုပ္သိမ္းေၾကာင္း ေၾကညာ

အစိုးရနဲ႔ ပုဂၢလိက လုပ္ငန္းေတြ၊ အဖြဲ႔အစည္းေတြကို ထုတ္ေပးထားတဲ့ ႏိုင္ငံျခားသံုးေငြ လက္ခံကိုင္ေဆာင္ခြင့္ လိုင္္စင္ေတြကို ေအာက္တိုဘာ ၁၉ ရက္ေန႔ကစၿပီး ႐ုပ္သိမ္းတဲ့အေၾကာင္း ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ ဗဟိုဘဏ္၊ ေငြေရးေၾကးေရးၾကပ္မတ္ကြပ္ကဲမႈဌာနက ေအာက္တိုဘာ ၁၃ ရက္ေန႔ ရက္စြဲနဲ႔ ေၾကညာလိုက္ပါတယ္။ ျပည္တြင္းမွာ ကုန္ပစၥည္းနဲ႔ ၀န္ေဆာင္ခေတြကို ႏိုင္ငံျခားေငြနဲ႔ ရယူ ေပးေခ်တာေတြေၾကာင့္ ေဒၚလာလိုအပ္ခ်က္ ျမင့္လာတာ၊ ျပည္တြင္းသံုးက်ပ္ေငြရဲ႕ အခန္းက႑ ေလ်ာ့လာတာေတြဟာ ႏိုင္ငံေေတာ္ရဲ႕ ေငြေရးေၾကးေရး က႑ကိုပါ မတည္မၿငိမ္ျဖစ္ေစႏိုင္တယ္လို႔ အဲဒီေၾကညာခ်က္္မွာ ေဖာ္ျပထားပါတယ္။ အဲဒီအတြက္ ႏိုင္ငံတြင္းမွာ ကုန္ပစၥည္းနဲ႔ ၀န္ေဆာင္ခေတြကို က်ပ္ေငြနဲ႔ပဲ ေဆာင္ရြက္သြားရေတာ့မွာျဖစ္ပါတယ္။ ေငြသားကိုင္တြယ္မႈ ေလ်ာ့က်ေစဖို႔အတြက္ကေတာ့ ျပည္တြင္းသံုး Debit Card, Credit Card, International Payment Card နဲ႔ Online Payment System ေတြကို ပိုမိုသံုးစြဲဖို႔အတြက္လည္း ဗဟိုဘဏ္ ေၾကညာခ်က္က ဆိုပါတယ္။ အဲဒီအတြက္ ႏိုင္ငံျခားသံုးေငြ လက္ခံကိုင္ေဆာင္ခြင့္ လိုင္္စင္ရထားတဲ့ ဟိုတယ္နဲ႔ ခရီးလွည့္လည္ေရးလုပ္ငန္း၊ အေကာက္ခြန္လြတ္ဆိိုင္၊ ေလေၾကာင္းလိုင္း၊ ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္း စတာေတြဟာ ႏို၀င္ဘာ ၃၀ ရက္ေန႔မွာ လိုင္စင္ကို ျပန္အပ္ၾကဖို႔လည္း ေၾကညာခ်က္မွာ ေဖာ္ျပထားပါတယ္။
7 years Ago
Up