ႏိုင္ငံ့ ဂ်ီဒီပီ ၇.၆ ရာခုိင္ႏႈန္းတိုးတက္ရန္ ေမွ်ာ္မွန္း၊ ႏိုင္ငံျခားေငြ ပိုမိုရရွိေအာင္ ႀကဳိးပမ္းရန္ သမၼတ တိုက္တြန္း

April 10, 2019

ႏိုင္ငံ့ ဂ်ီဒီပီ ၇.၆ ရာခုိင္ႏႈန္းတိုးတက္ရန္ ေမွ်ာ္မွန္း၊ ႏိုင္ငံျခားေငြ ပိုမိုရရွိေအာင္ ႀကဳိးပမ္းရန္ သမၼတ တိုက္တြန္း

၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘ႑ာေရးႏွစ္မွာ ႏိုင္ငံေတာ္ရဲ႕ စုစုေပါင္း ျပည္တြင္းထုတ္လုပ္မႈႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈတန္ဖိုး (ဂ်ီဒီပီ) တိုးတက္မႈႏႈန္းကို ၇ ဒသမ ၆ ရာခုိင္ႏႈန္း ရရွိေစဖို႔ ေမွ်ာ္မွန္း ထားတယ္လို႔  ဘ႑ာေရးေကာ္မရွင္ ဥကၠ႒ ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတ ဦး၀င္းျမင့္က ေျပာပါတယ္။ ဧၿပီ ၉ ရက္က ေနျပည္ေတာ္မွာ က်င္းပတဲ့ ဘ႑ာေရးေကာ္မရွင္ အစည္းအေ၀းမွာ ေျပာခဲ့တာျဖစ္ၿပီး ႏိုင္ငံျခားေငြသုံးစြဲမႈကို ထိန္းထိန္းသိမ္းသိမ္းေဆာင္႐ြက္ဖို႔နဲ႔ ႏိုင္ငံျခားေငြေတြ ပိုမိုရရွိေအာင္ ႀကဳိးပမ္းၾကဖို႔လည္း သမၼတက တိုက္တြန္းပါတယ္။ “၂၀၁၈-၂၀၁၉ ခု၊ ဘ႑ာေရးႏွစ္ ျဖည့္စြက္ခြင့္ျပဳေငြ ေတာင္းခံမႈမွာ အဓိကအေနနဲ႔ ႏိုင္ငံျခားေငြလဲလွယ္ႏႈန္း ကြာျခားမႈေၾကာင့္ လိုေငြ၊ ေျမယာေလ်ာ္ေၾကး၊ ဝန္ထမ္းမ်ားအတြက္ ထပ္မံလိုအပ္တဲ့ လစာေငြ၊ ခရီးစရိတ္၊ ႏိုင္ငံေတာ္ကိုေပးေဆာင္ဖို႔ ဝင္ေငြခြန္၊ ကုန္သြယ္လုပ္ငန္း ခြန္၊ ႏိုင္ငံေတာ္ ထည့္ဝင္ေငြအတြက္ အသုံးစရိတ္ေတြ ေတာင္းခံၾကတာ ေတြ႔ရပါတယ္၊ ႏိုင္ငံျခား ေငြလဲလွယ္ႏႈန္း ကြာျခားခ်က္အေပၚ ေတာင္းခံရျခင္းဟာ ျပည္ပက ပစၥည္းေတြ ဝယ္ယူတာ၊ ႏိုင္ငံျခားေငြနဲ႔ ေပးေခ်ရတဲ့ အရင္းအတိုး ေပးဆပ္ျခင္း အသုံးစရိတ္တို႔အတြက္ ျဖစ္တာကို ေတြ႔ရွိရပါတယ္၊ ထုိ႔ေၾကာင့္ ႏိုင္ငံျခားသုံးေငြျဖင့္ သုံးစြဲမႈမ်ားကို ထိန္းထိန္းသိမ္းသိမ္းႏွင့္ ေဆာင္႐ြက္ၾကရန္၊ ႏိုင္ငံျခားေငြနဲ႔ ရရွိတဲ့ ဝင္ေငြေတြ ေလ်ာ့နည္းလာတာေၾကာင့္ တတ္ႏိုင္သမွ် ႏိုင္ငံျခားသုံးေငြနဲ႔ သုံးစြဲမယ့္အစား ျပည္တြင္း က်ပ္ေငြနဲ႔ပဲ  သုံးစြဲၾကဖို႔၊ ႏိုင္ငံျခားေငြပိုမိုရရွိလာေရး ႀကိဳးပမ္း ေဆာင္႐ြက္ၾကဖို႔ လိုပါတယ္။” အစည္းအေ၀းမွာ ဘ႑ာေရးေကာ္မရွင္ဒုဥကၠ႒ ဒုသမၼတ ဦးျမင့္ေဆြက ျပည္ေထာင္စု အဆင့္ဌာန၊ အဖြဲ႔အစည္းေတြရဲ႕ ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘ႑ာေရးႏွစ္အတြက္ ျဖည့္စြက္ ခြင့္ျပဳေငြေတာင္းခံခဲ့သလို ဒုသမၼတ ဦးဟင္နရီ ဗန္ထီးယူကလည္း  တိုင္းေဒသႀကီး/ ျပည္နယ္ေတြရဲ႕ ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘ႑ာေရးႏွစ္ ျဖည့္စြက္ခြင့္ျပဳေငြ ေတာင္းခံခဲ့ပါတယ္။ ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘ႑ာေရးအတြက္ ျဖည့္စြက္ခြင့္ျပဳေငြေတာင္းခံမႈမွာ သာမန္အသုံးစရိတ္ ေငြက်ပ္ ၉၇၁ ဘီလီယံ၊ ေငြလုံးေငြရင္းအသုံးစရိတ္ ေငြက်ပ္ ၄၆၇ ဘီလီယံ၊ ေႂကြးၿမီအသုံးစရိတ္ ေငြက်ပ္ ၂၁၁ ဘီလီယံ၊ လုပ္ငန္းသုံးရင္းႏွီးေငြက်ပ္ ၇၀၉ ဘီလီယံ၊ ျပည္ေထာင္စုဘ႑ာရန္ပုံေငြ အစီအစဥ္ျပင္ပမွ ေဆာင္႐ြက္ေသာ ဌာန၊ အဖြဲ႕အစည္းေတြရဲ႕ ထပ္မံတိုးျမႇင့္သုံးစြဲေငြ က်ပ္ ၂၇၇ ဘီလီယံ စုစုေပါင္း ျဖည့္စြက္ခြင့္ျပဳေငြ ေတာင္းခံမႈ ေငြက်ပ္ ၂၆၃၅ ဘီလီယံ ျဖစ္တယ္လို႔ သိရပါတယ္။ အဆိုပါ ျဖည့္စြက္ခြင့္ျပဳေငြ က်ပ္၂၆၃၅ ဘီလီယံထဲမွာ  တိုင္းေဒသႀကီး/ ျပည္နယ္ ေတြထံ လိုေငြအတြက္ ထပ္မံေထာက္ပံ့ေငြက်ပ္ ၃၉ ဘီလီယံပါဝင္တယ္လို႔လည္းဆိုပါတယ္။ ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘ႑ာေရးႏွစ္အတြက္ တိုင္းေဒသႀကီး/ ျပည္နယ္ေတြရဲ႕ ျဖည့္စြက္ခြင့္ျပဳေငြေတာင္းခံမႈ ေငြက်ပ္ ၂၂၄ ဒသမ ၆၉၇ ဘီလီယံရွိၿပီး  ျဖည့္စြက္ခြင့္ျပဳေငြကို ခြင့္ျပဳပါက ျဖစ္ေပၚလာမယ့္ တိုင္းေဒသႀကီး/ ျပည္နယ္ေတြရဲ႕ ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘ႑ာေရးႏွစ္ မူလ ခန္႔မွန္းေျခမွာ ေငြက်ပ္ ၁၇၉၃ ဒသမ ၆၄၅ ဘီလီယံျဖစ္တယ္လုိ႔ သိရပါတယ္။ အစိုးရတာ၀န္ရွိသူေတြအေနနဲ႔ မျဖစ္မေန သုံးစြဲဖို႔ လုိအပ္တဲ့ အသုံးစရိတ္ေတြကိုသာ ေတာင္းခံၾကဖို႔၊ ဟန္ျပလုပ္ငန္းေတြအတြက္သုံးစြဲတာမ်ဳိးမျဖစ္ေစဘဲ ျပည္သူေတြအတြက္ အမွန္တကယ္ အက်ိဳးရွိေစမယ့္ လုပ္ငန္းေတြ အတြက္သာသံုးစြဲၾကဖုိ႔၊  အသုံးစရိတ္ေတြကို သုံးစြဲရာမွာလည္း လိုအပ္သည့္ေနရာမွာသာ ဘ႑ာေရး စည္းမ်ဥ္း၊စည္းကမ္းေတြနဲ႔ အညီ စနစ္တက် ထိထိေရာက္ေရာက္ အေလအလြင့္မရွိ သုံးစြဲႏိုင္ေရး အေလးထား ၾကပ္မတ္ေဆာင္႐ြက္ၾကဖို႔လည္း သမၼတက တုိက္တြန္းပါတယ္။ ဒ့ါအျပင္ တည္ေဆာက္ေရးလုပ္ငန္းေတြ၊  ဝယ္ယူေရးလုပ္ငန္းေတြအတြက္ တင္ဒါေခၚယူ တဲ့ လုပ္ငန္းစဥ္ေတြကိုလည္း ဘ႑ာေရးႏွစ္အတြင္း ျမန္ျမန္ဆန္ဆန္ ေဆာင္႐ြက္ၾကဖို႔၊ စီမံကိန္းေတြအတြက္ တင္ဒါလုပ္ထုံး လုပ္နည္းနဲ႔ မညီၫြတ္တဲ့ တင္ဒါ ေခၚယူမႈေတြမလုပ္ၾကဖို႔နဲ႔  တင္ဒါစည္းမ်ဥ္းအတြင္း လက္တလံုးျခား လုပ္တာေတြကို ျပင္းျပင္းထန္ထန္ အေရးယူမယ္ လို႔ိလည္း သမၼတ က သတိေပးေျပာၾကားသြားပါတယ္။
3 years Ago
Up