ႏိုင္ငံ့ဘ႑ာႏွစ္

December 8, 2016

ႏိုင္ငံ့ဘ႑ာႏွစ္ ျပင္ဆင္သတ္မွတ္ရန္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္တြင္ ေဆြးေႏြး

ေအာက္တိုဘာလမွာ ဘ႑ာႏွစ္ကစၿပီး စက္တင္ဘာလမွာ အဆံုးသတ္တဲ့ ဘ႑ာႏွစ္ ျပင္ဆင္ သတ္မွတ္ရန္ ဒီဇင္ဘာ ၇ ရက္က က်င္းပတဲ့ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္အတြင္း ကိုယ္စားလွယ္တဦးက ေဆြးေႏြးခဲ့ပါတယ္။ ျပည္ေထာင္စု၏ ေနာက္ထပ္ဘ႑ာေငြ ခြဲေဝသုံးစြဲေရးဥပေဒၾကမ္း၏ မူႏွင့္အေျခခံသေဘာအပါအဝင္ ရေငြသုံးေငြမ်ားႏွင့္စပ္လ်ဥ္းၿပီး လႊတ္ေတာ္တြင္း ေဆြးေႏြးခဲ့ရာမွာ မြန္ျပည္နယ္မဲဆႏၵနယ္အမွတ္ (၈) မွ ဦးမ်ိဳးဝင္းက ႏိုင္င႔ံဘ႑ာႏွစ္ သတ္မွတ္ထားမႈကို ျပန္လည္ျပင္ဆင္သတ္မွတ္ဖို႔ ေဆြးေႏြးခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။ “ခု က်ေနာ္တို႔ သံုးေနတဲ့ ဘတ္ဂ်က္ႏွစ္ ပိုင္းျခားပံုဟာ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ အဆင္မေျပဘူးလို႔ပဲ ဆိုခ်င္ပါတယ္။ ခု က်ေနာ္တို႔ သံုးေနတဲ့ ဘက္ဂ်က္ႏွစ္က ၁၉၇၃ ခုႏွစ္ ျမန္မာ့ဆိုရွယ္လစ္လမ္းစဥ္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေတာ့မယ့္အခ်ိန္မွာမွ စတင္ခဲ့တဲ့ ဘတ္ဂ်က္စနစ္ ျဖစ္ပါတယ္။ တကယ္ေတာ့ ၁၉၆၂ ခုႏွစ္ ေတာ္လွန္ေရးေကာင္စီ အာဏာမသိမ္းမီအထိ ႏိုင္ငံရဲ႕ဘတ္ဂ်က္က ေအာက္တိုဘာလ ၁ ရက္မွာ စတင္ၿပီး စက္တင္ဘာလအကုန္မွာ အဆံုးသတ္တာ ေတြ႔ရွိရပါတယ္။ က်ေနာ့္အျမင္ကေတာ့ ျမန္မာႏိုင္ငံနဲ႔ အင္မတန္ ဆီေလ်ာ္တဲ့ ဘတ္ဂ်က္ႏွစ္သတ္မွတ္တဲ့ ပံုစံပါပဲ၊ ဘတ္ဂ်က္ က်ၿပီဆိုတာနဲ႔ ပြင့္လင္းရာသီျဖစ္သည္နဲ႔အညီ လုပ္ငန္းေတြကို ခ်က္ျခင္းလုပ္ႏိုင္ပါတယ္။” လက္ရွိ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ဘ႑ာႏွစ္ဟာ ဧၿပီ ၁ရက္မွာ စတင္ၿပီး မတ္လ ၃၀ ရက္မွာ ကုန္ဆံုးတဲ့ ပံုစံကို က်င့္သံုးေနတာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီပံုစံကို ျမန္မာ၊ အဂၤလန္နဲ႔ အိႏိၵယႏိုင္ငံတို႔က က်င့္သံုးေနတာျဖစ္ၿပီး ေအာက္တိုဘာမွာ ဘ႑ာႏွစ္စ လို႔ စက္တင္ဘာမွာ ကုန္ဆံုးတဲ့ ဘ႑ာႏွစ္ ပံုစံကိုေတာ့ ထိုင္းနဲ႔ အေမရိကန္တို႔က လက္ရွိ က်င့္သံုးေန ၾကပါတယ္။ ဦးမ်ိဳး၀င္းက ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ ရာသီဥတုအေျခအေနအရ ဘ႑ာႏွစ္ကို ေျပာင္းလဲ က်င့္သံုးတာလို႔လည္း လႊတ္ေတာ္ထဲ ေထာက္ျပ ေဆြးေႏြးခဲ့ၿပီး ဘ႑ာႏွစ္ေျပာင္းဖို႔ စီးပြားေရးပညာရွင္ေတြရဲ႕ အကူအညီ ရယူဖို႔လည္း ေဆြးေႏြးခဲ့ပါတယ္။ ျပည္ေထာင္စု၏ ေနာက္ထပ္ဘ႑ာေငြ ခြဲေဝသုံးစြဲေရးဥပေဒၾကမ္းနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားရဲ႕ ေဆြးေႏြးခ်က္နဲ႔ပတ္သက္ၿပီး သက္ဆိုင္ရာ၀န္ႀကီးဌာန တာ၀န္ ရွိသူေတြက ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္မွာ လာေရာက္ ရွင္းလင္းၾကမွာ ျဖစ္ပါတယ္။
6 years Ago
Up