ႏိုင္ငံေရးပါတီေပါင္း ၁၄ ပါတီကို ေကာ္မရွင္ပယ္ဖ်က္

March 26, 2018

ႏိုင္ငံေရးပါတီေပါင္း ၁၄ ပါတီကို ေကာ္မရွင္ပယ္ဖ်က္

၂၀၁၀ ခုႏွစ္ကေန ၂၀၁၈ ခုႏွစ္အထိ ႏိုင္ငံေရးပါတီေပါင္း ၁၄ ပါတီကို ပယ္ဖ်က္လိုက္တယ္လို႔ ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ စာရင္းေတြအရ သိရပါတယ္။ ပါတီစံုေရြးေကာက္ပြဲ စတင္ခဲ့တဲ့ ၂၀၁၀ ခုႏွစ္မွာ အနည္းဆံုးမဲဆႏၵနယ္ ၃ ခုမွာ ဝင္ေရာက္ မယွဥ္ၿပိဳင္လို႔ ျပည္ေထာင္စုကရင္အမ်ိဳးသားမ်ား အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ပါတီ၊ ျမန္မာ့လူ႔ေဘာင္သစ္ ဒီမိုကရက္တစ္ပါတီ၊ ျမန္မာဒီမိုကေရစီကြန္ဂရက္ပါတီ၊ ၿမိဳတိုင္းရင္းသားပါတီနဲ႔ ေဒသဖြံ႔ၿဖိဳး တိုးတက္ေရး ပါတီ (ျပည္) တို႔ကို ပယ္ဖ်က္ခဲ့ပါတယ္။ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲမွာလည္း ဒီမိုကရက္တစ္ မဟာမိတ္ပါတီနဲ႔ ၈၈ ျပည္သူ႔အင္အားစု ပါတီတို႔ကို အနည္းဆံုးမဲဆႏၵနယ္ ၃ ခုမွာ ဝင္ေရာက္ မယွဥ္ၿပိဳင္လို႔ ပယ္ဖ်က္လိုက္ပါတယ္။ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္မွာေတာ့ ရခိုင္တိုင္းရင္းသားမ်ား တိုးတက္ေရးပါတီနဲ႔ ရခိုင္ဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ပါတီ တို႔ ပူးေပါင္းလိုက္တာေၾကာင့္ အဲဒီပါတီေတြကို ဖ်က္သိမ္းခဲ့ပါတယ္။ ကယားလူမ်ိဳးစု ဒီမိုကေရစီပါတီနဲ႔ လူမ်ိဳးေပါင္းစံု ဒီမိုကေရစီပါတီ (ကယားျပည္နယ္) ၂ ခုလည္း ပူးေပါင္းၿပီး ပါတီသစ္ေထာင္တာေၾကာင့္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္မွာ ဖ်က္သိမ္းခဲ့ပါတယ္။ အဲဒီေနာက္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္မွာေတာ့ ကရင္ျပည္နယ္ ဒီမိုကေရစီနဲ႔ ဖြံံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးပါတီ၊ ကရင္ ဒီမိုကရက္တစ္ပါတီနဲ႔ စည္းလံုးညီၫြတ္ေသာ ကရင္အမ်ိဳးသား ဒီမိုကရက္တစ္ ပါတီေတြ ဟာလည္း ပူးေပါင္းၿပီး ပါတီသစ္ေထာင္ၾကတာေၾကာင့္ ဖ်က္သိမ္းခဲ့တယ္လို႔ ေကာ္မရွင္က ထုတ္ျပန္ထားပါတယ္။ လက္ရွိမွာေတာ့ မွတ္ပံုတင္ထားတဲ့ ႏိုင္ငံေရးပါတီေပါင္း ၉၅ ပါတီရွိေနပါတယ္။
4 years Ago
Up