ႏိုင္ငံေတာ္၏အေျခအေန အရပ္ရပ္ကို အတိုင္ပင္ခံ႐ံုး၀န္ႀကီး လႊတ္ေတာ္တြင္ရွင္းလင္း

September 19, 2018

ႏိုင္ငံေတာ္၏အေျခအေန အရပ္ရပ္ကို အတိုင္ပင္ခံ႐ံုး၀န္ႀကီး လႊတ္ေတာ္တြင္ရွင္းလင္း

အစိုးရသစ္လက္ထက္ ၂ ႏွစ္ခြဲကာလအတြင္း ေျမဧက ၆၃,၀၀၀ ေက်ာ္ ျပန္လည္ စြန္႔လႊတ္ၿပီး လယ္ဧက ၂၀,၀၀၀ ခန္႔ကို လယ္သမားေတြထံ လႊဲေျပာင္းေပးခဲ့တယ္လို႔ ႏိုင္ငံေတာ္ အတိုင္ပင္ခံ႐ုံးျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ဦးေက်ာ္တင့္ေဆြ က ေျပာပါတယ္။ စက္တင္ဘာ ၁၉ရက္မနက္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္မွာ ႏိုင္ငံေတာ္ရဲ႕ အေျခအေန အရပ္ရပ္နဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ျပည္ေထာင္စုအစိုးရကိုယ္စား လာေရာက္ရွင္းလင္းတင္ျပရင္း ေျပာဆိုခဲ့တာပါ။ “မိမိတို႔ အစိုးရအေနနဲ႔ သိမ္းဆည္းခံလယ္ေျမမ်ားကို ျပန္လည္ စြန္႔လႊတ္ေပးေနရာမွာ စုစုေပါင္း စြန္႔လႊတ္ေျမ  ၆၃,၄၂၇ ဧက ရွိခဲ့ပါၿပီ။ ေတာင္သူမ်ားလက္၀ယ္သို႔ ၁၃,၉၁၀ ဧကကို လႊဲေျပာင္းေပးအပ္ခဲ့ၿပီး သက္ဆိုင္ရာ၀န္ႀကီးဌာနနဲ႔ တိုင္းေဒသႀကီး ျပည္နယ္မ်ားကို ၅၀ ၀၃၂၆ ဧက လႊဲေျပာင္းေပးအပ္ခဲ့ၿပီး ျဖစ္ပါတယ္။” လယ္ယာက႑အေျခခံၿပီး တိုင္းျပည္စီးပြားေရးကို ျမႇင့္တင္ႏိုင္ဖို႔ အမ်ိဳးသားပို႔ကုန္မဟာ ဗ်ဳဟာခ်မွတ္ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိတယ္လို႔လည္း၀န္ႀကီးက ေျပာခဲ့ပါတယ္။ ျမန္မာ့လယ္ယာက႑မွာ အသားတင္စိုက္ပ်ိဳးထုတ္လုပ္မႈရဲ႕ ၇၅ ရာခိုင္ႏႈန္းကို စက္မႈ ကိရိယာသံုးၿပီး စိုက္ပ်ိဳးထုတ္လုပ္ႏိုင္ေနၿပီလို႔လည္း ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးက ေျပာပါတယ္။ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ဦးေက်ာ္တင့္ေဆြဟာ ႏိုင္ငံေတာ္ရဲ႕ အေျခအေနအရပ္ရပ္နဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ျပည္ေထာင္စုအစိုးရကိုယ္စား ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ထဲ ၁နာရီခန္႔ၾကာ လာေရာက္ရွင္းလင္းတင္ျပခဲ့ရာမွာ အစိုးရသစ္လက္ထက္ က်န္းမာေရး၊ ပညာေရး၊ အမ်ိဳးသား ျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးနဲ႔ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး၊ စိုက္ပ်ိဳးေရး၊လွ်ပ္စစ္မီး ရရွိေရး၊ ေဆာက္လုပ္ေရး၊ စီးပြားေရး စတဲ့ က႑အသီးသီးနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး အက်ယ္တ၀င့္ ရွင္းလင္းေျပာဆိုခဲ့ပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္နဲ႔ ရခိုင္အေရးတို႔ကို အစိုးရအေနနဲ႔ ခက္ခက္ခဲခဲ ကိုင္တြယ္ လုပ္ေဆာင္ေနရပံုေတြကိုလည္း ျပည္ေထာင္စု၀န္ၾကီးက ရွင္းျပခဲ့ပါတယ္။ အစိုးရသစ္ရဲ႕ က်န္ရွိတဲ့ သက္တမ္းကာလ ၂ႏွစ္ခြဲအတြင္းမွာ ႏိုင္ငံတြင္း တရားဥပေဒ စိုးမိုးေရးနဲ႔ ျပည္သူလူထုရဲ႕ လူေနမႈဘ၀ျမင့္မားေရး၊ အမ်ိဳးသားျပန္လည္ သင့္ျမတ္ေရးနဲ႔ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရး ရရွိေရး၊ ဒီမိုကေရစီဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု ေပၚထြန္းလာေရးတို႔ကို ဦးတည္ လုပ္ေဆာင္ အေကာင္အထည္ေဖာ္သြားမယ္လို႔လည္း ၀န္ႀကီးက ေျပာသြားပါတယ္။
3 years Ago
Up