ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ႐ုံး

September 16, 2016

e-Government Master Plan မူၾကမ္းကို ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ႐ုံး တင္ျပထား

အရင္ ဦးသိန္းစိန္အစိုုးရလက္ထက္ကေရးဆြဲခဲ့တဲ့ e-Government Master Plan မူၾကမ္းကို ျပင္ဆင္ျဖည့္စြက္ေရးဆြဲၿပီး ႏိုုင္ငံေတာ္သမၼတထံတင္ျပထားတယ္လိုု႔ ပို႔ေဆာင္ေရးႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန ဒုတိယဝန္ႀကီး ဦးေက်ာ္မ်ိဳးက ေျပာပါတယ္။ ပန္းဘဲတန္း မဲဆႏၵနယ္က ဦးေနဖူးဗေဆြတင္သြင္းထားတဲ့ “ႏိုင္ငံအတြင္းရွိ ျပည္သူမ်ား၊ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ အက်ိဳးပါဝင္ပတ္သက္သူမ်ား အားလံုးသည္ E-Government Website မ်ားႏွင့္ Mobile Application မ်ားမွ တဆင့္ ဌာနဆိုင္ရာဝန္ေဆာင္မႈမ်ားႏွင့္ သတင္း အခ်က္အလက္မ်ားကို ရယူသံုးစြဲႏိုင္ေရးအတြက္ E-Government စနစ္မ်ား ပိုမိုထိေရာက္ ေအာင္ျမင္စြာ အရွိန္အဟုန္ျဖင့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ေပးရန္ ျပည္ေထာင္စုအစုိးရအား တိုက္တြန္းေၾကာင္း” အဆိုကို လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားေဆြးေႏြးအၿပီး အဲ့ဒီဝန္ႀကီးဌာနရဲ႕ သေဘာထားကိုေျပာဆိုုရာမွာ ထည့္သြင္းေျပာဆိုလိုက္တာပါ။ ဒီကေန႔ ေဆြးေႏြးခဲ့တဲ့အဲ့ဒီအဆိုုကို ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္က မွတ္တမ္းတင္ ေစာင့္ၾကည့္မွာလည္း ျဖစ္ပါတယ္။ e-Government လုုပ္ငန္းေတြ ပိုမိုထိေရာင္ေအာင္ျမင္စြာ အရွိန္အဟုုန္နဲ႔ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္မွာ အရင္အစိုးရရဲ႕ ဆက္သြယ္ေရးႏွင့္ သတင္းအခ်က္အလက္နည္းပညာ ဝန္ႀကီး ဌာနက အာရွဖြံ႔ၿဖိဳးေရးဘဏ္(ADB) အကူအညီနဲ႔ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္က စတင္ေရးဆြဲခဲ့ၿပီး ၂၀၁၅ခုုႏွစ္ မတ္လမွာ မူၾကမ္းၿပီးစီးခဲ့တာပါ။ အခုအစိုးရလက္ထက္မွာေတာ့ ေခတ္စနစ္နဲ႔အညီ ကိုက္ညီဖိုု႔အတြက္ ျပည္ပညာရွင္ေတြ၊ ကၽြမ္းက်င္ ပညာရွင္ေတြပူးေပါင္း ျပင္ဆင္ျဖည့္စြက္ေရးဆြဲခဲ့ရာ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ ၾသဂုုတ္လမွာ ၿပီးစီးခဲ့ၿပီး အဲ့ဒီမူၾကမ္းကို စက္တင္ဘာလ ၁ ရက္ေန႔မွာ ႏိုုင္ငံေတာ္သမၼတ႐ုံးကို တင္ျပထားၿပီး ျဖစ္တယ္လို႔ ဒုတိယဝန္ႀကီး ဦးေက်ာ္မ်ိဳးက ေျပာပါတယ္။ လက္ရွိမွာ ေနျပည္ေတာ္အပါအဝင္ ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုုင္းေဒသႀကီးအစိုုးရအဖြဲ႔႐ုံးမ်ားမွာ ဖိုုက္ဘာ ဆက္ေၾကာင့္ခ်ိတ္ဆက္ၿပီး e-Government လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား စတင္က်င့္သံုးေနတယ္လိုု႔လည္း သိရပါတယ္။
6 years Ago
Up