ႏိုင္ငံေတာ္ဖြဲ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒဆိုင္ရာခံု႐ုံးဖြဲ႔ရန္ သမၼတေလာင္း လႊတ္ေတာ္တင္

March 24, 2016

ႏိုင္ငံေတာ္ဖြဲ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒဆိုင္ရာခံု႐ုံးဖြဲ႔ရန္ သမၼတေလာင္း လႊတ္ေတာ္တင္

သမၼတအျဖစ္ ေရြးေကာက္ခံထားရသူ ဦးထင္ေက်ာ္က ေပးပို႔တဲ့ ႏိုင္ငံေတာ္ဖြဲ႔စည္းပံု အေျခခံ ဥပေဒဆိုင္ရာ ခံု႐ုံးအဖြဲ႔ဥကၠ႒ အပါအ၀င္ အဖြဲ႔၀င္အမည္စာရင္း ၉ ဦးကုိ ဒီေန႔ ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္မွာ တင္သြင္းလုိက္ပါတယ္။ ဒီဖြဲ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒဆုိင္ရာ ခံု႐ုံးအဖြဲ႔ ဥကၠ႒အျဖစ္ ဦးမ်ဳိးညြန္႔ကုိ ခန္႔အပ္မယ္လုိ႔ သမၼတက ေပးပုိ႔ထားပါတယ္။ ဒီ ၉ ဦးဟာ အစုအဖြဲ႔ ၃ ခုက ၂ ဦးစီတင္ျပထားပါတယ္။ ႏိုင္ငံေတာ္ဖြဲ႔စည္းပံု အေျခခံ ဥပေဒဆိုင္ရာ ခံု႐ုံးအဖြဲ႔၀င္မွာ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ ေရြးခ်ယ္တဲ့ ၃ ဦးကေတာ့ ဦးညီညီ၊ ဦးျမင့္၀င္း၊ ဦးမ်ဳိးျမင့္တို႔ျဖစ္ၾကပါတယ္။ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒က ေရြးခ်ယ္တဲ့ ၃ ဦးကေတာ့ ဦးမ်ဳိးညႊန္႔၊ ဦးခင္ေမာင္ခ်ဳိ၊ ေဒၚခင္ေဌးႂကြယ္တို႔ ျဖစ္ၾကၿပီး အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒က ေရြးခ်ယ္တဲ့ ၃ ဦးကေတာ့ ဦးတြာလ္က်င္ေပါင္၊ ေဒၚလွမ်ဳိးႏြယ္၊ ဦးေက်ာ္ဆန္းတို႔ ျဖစ္ၾကပါတယ္။ ဒီပုဂၢဳိလ္ေတြကို ကန္႔ကြက္မယ္ဆုိရင္လည္း မနက္ျဖန္ အမည္စာရင္းတင္သြင္းၿပီး လာမယ့္ ၂၈ ရက္ေန႔ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ အစည္းအ႐ုံးမွာ ေဆြးေႏြးမွာျဖစ္ပါတယ္။ ၿပီးခဲ့တဲ့ ပထမအႀကိမ္လႊတ္ေတာ္အတြင္း သမၼတက ဖြဲ႔စည္းထားတဲ့ ဖြဲ႔စည္းပံုခံု႐ုံးကို လႊတ္ေတာ္က ျဖဳတ္ခ်ခဲ့ဖူးပါတယ္။
6 years Ago
Up