ႏိုင္ငံတကာဘ႑ာေရးေကာ္ပိုေရးရွင္း

October 24, 2016

ႏိုင္ငံတကာဘ႑ာေရးေကာ္ပိုေရးရွင္း အႀကီးအကဲႏွင့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ေတြ႔ဆံု

ႏုိင္ငံေတာ္၏အတုိင္ပင္ခံပုဂၢဳိလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ဟာ ႏိုင္ငံတကာ ဘ႑ာေရး ေကာ္ပိုေရးရွင္း (IFC) ရဲ႕ အမႈေဆာင္အရာရွိခ်ဳပ္နဲ႔ ဒီကေန႔ မနက္ ေနျပည္ေတာ္မွာ ေတြ႔ဆံုၿပီး ျမန္မာျပည္ရဲ႕ ပုဂၢလိကက႑ ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးကိစၥ ေဆြးေႏြးပါတယ္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အား International Finance Corporation (IFC)ရဲ႕ အမႈေဆာင္အရာရွိခ်ဳပ္ႏွင့္ ကမၻာ့ဘဏ္အုပ္စု၏ ဒုတိယအမႈေဆာင္ဥကၠ႒ျဖစ္သူ Philippe H.Le Houerou နဲ႔ အဖြဲ႔က ႏုိင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးဌာနမွာ လာေရာက္ ေတြ႔ဆုံတာလို႔ ႏိုင္ငံေတာ္ အတိုင္ပင္ခံ႐ံုးက သတင္းထုတ္ပါတယ္။ ေတြ႕ဆုံရာမွာ IFC အဖြဲ႕က ျမန္မာႏုိင္ငံရဲ႕ ပုဂၢလိကက႑ ဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္မႈနဲ႔ စီးပြားေရးက႑ ဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္မႈေတြမွာ အကူအညီေပးေနတဲ့ အေျခအေနနဲ႔ ေပးရန္ရွိတဲ့ကိစၥေတြ၊ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ ဘ႑ာေရးကိစၥရပ္ေတြအပါအဝင္ ျမန္မာႏုိင္ငံနဲ႔ IFC အဖြဲ႔တုိ႔ ဆက္လက္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မယ့္ ကိစၥရပ္ေတြ ေဆြးေႏြးၾကတယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။ IFC အဖြဲ႕ဟာ ကမၻာ့ဘဏ္လုပ္ငန္းအုပ္စုရဲ႕ အဖြဲ႔၀င္ျဖစ္ၿပီး ျမန္မာအပါအဝင္ ဖံြ႔႔ၿဖဳိးဆဲႏုိင္ငံေတြရဲ႕ ပုဂၢလိက က႑ဖြံ႔ၿဖဳိးတိုးတက္ေရးအတြက္ အဓိကလုပ္ေဆာင္ေနတဲ့ ကမၻာ့ဖြံ႔ၿဖဳိးေရးဆိုင္ရာ အႀကီးဆံုးအဖြဲ႕အစည္းျဖစ္ပါတယ္။
6 years Ago
Up