ႀကိဳးၾကာေခါင္းနီငွက္မ်ား

August 9, 2018

မ်ဳိးသုဥ္းေပ်ာက္ကြယ္ေတာ့မည့္ ႀကိဳးၾကာေခါင္းနီငွက္မ်ား မအူပင္ၿမဳိ႕အနီး ေတြ႔ရွိ

ကမာၻမွာ မ်ဳိးသုဥ္းေပ်ာက္ကြယ္ေတာ့မယ့္ အႏၲရာယ္က်ေရာက္ေနတဲ့ ႀကိဳးၾကာေခါင္းနီ ငွက္မ်ဳိးစိတ္ တမ်ဳိးကို ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး  မအူပင္ၿမိဳ႕အနီးမွာ ေတြ႔ရွိခဲ့ပါတယ္။ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္အတြက္ ပထမဦးဆုံး ႀကိဳးၾကာေခါင္းနီ အေကာင္ေပါက္ငယ္ကို ဇူလုိင္လ ၈ ရက္ေန႔က မအူပင္ၿမိဳ႕အနီးမွာ ေတြ႔ရွိ မွတ္တမ္းတင္ခဲ့တယ္လုိ႔ သားငွက္ထိန္းသိမ္းေရးအဖြဲ႔ (ျမန္မာ)က သတင္းထုတ္ျပန္ပါတယ္။ သစ္ေတာဦးစီးဌာန၊ မိန္းမလွကၽြန္းေတာ႐ုိင္းတိရစာၦန္ ေဘးမဲ့ေတာ၊ သားငွက္ ထိန္းသိမ္းေရးအဖြဲ႔ (ျမန္မာႏိုင္ငံအစီအစဥ္) တို႔ ပူးေပါင္းၿပီး ဇီဝမ်ဳိးစုံမ်ဳိးကြဲမ်ား ထိန္းသိမ္းေရး ေဆာင္ရြက္ေနတဲ့ ဧရာဝတီျမစ္ဝကၽြန္းေပၚေဒသထဲက ဝါးခယ္မၿမိဳ႕နယ္၊ မအူပင္ၿမိဳ႕နယ္၊ ပန္းတေနာ္ၿမိဳ႕နယ္နဲ႔ အိမ္မဲၿမိဳ႕နယ္တို႔မွာ ႀကိဳးၾကာေခါင္းနီ သုေတသနလုပ္ငန္းေတြကုိ ေဆာင္ရြက္ေနတာ ျဖစ္ပါတယ္။ ႀကိဳးၾကာေခါင္းနီိေတြဟာ  ျမန္မာႏိုိင္ငံမွာသာမက ကမာၻမွာလည္း မ်ဳိးသုဥ္းဖုိ႔ အႏၲရာယ္ က်ေရာက္ေနတဲ့ မ်ဳိးစိတ္ျဖစ္္ၿပီး ဧရာဝတီျမစ္ဝကၽြန္းေပၚေဒသမွာ အေကာင္ ၂၀၀ မွ ၄၀၀ ၾကား က်န္ရွိတယ္လုိ႔  ခန္႔မွန္းထားပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္  ႀကိဳးၾကာေခါင္းနီ ထိန္းသိမ္းျခင္းနဲ႔ ႀကိဳးၾကာအသိုက္ ေတြ႔ရင္ သတင္းေပးၾကဖို႔၊ ပူးေပါင္းပါဝင္ၾကဖို႔ကုိလည္း သားငွက္ထိန္းသိမ္းေရးအဖြဲ႔ (ျမန္မာ)က ထုတ္ျပန္ထားပါတယ္။ ဓာတ္ပံု-WCS
5 years Ago
Up