ႀကိဳတင္မဲေပးရမည္

June 9, 2018

ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲအတြက္ ေအာက္တိုဘာလဆန္းတြင္ ႀကိဳတင္မဲေပးရမည္

  အေၾကာင္းအမ်ဳိးမ်ဳိးေၾကာင့္ မဲဆႏၵနယ္ျပင္ပမွာ ေရာက္ေနတဲ့ ျပည္တြင္းရွိ မဲဆႏၵရွင္ေတြအေနနဲ႔ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲအတြက္ ႀကဳိတင္မဲေပးႏုိင္ဖို႔ ျပည္ေထာင္စု ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္က အသိေပး ထုတ္ျပန္ထားပါတယ္။ ႀကဳိတင္မဲေပးႏုိင္ဖို႔အတြက္ အရင္ဆံုး သက္ဆုိင္ရာ သင္တန္း၊ ေက်ာင္း၊ ေဆး႐ုံ၊ အခ်ဳပ္ခန္း အႀကီးအကဲေတြဟာ မိမိတို႔ဌာနတည္ရွိရာ သက္ဆုိင္ရာ ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ အဖြဲ႔ခြဲေတြနဲ႔ ဆက္သြယ္ၿပီး ပံုစံ (၁၅) ေတြကို ေတာင္းခံသြားရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ေတာင္းခံၿပီးေနာက္ သင္တန္း၊ ေက်ာင္း၊ ေဆး႐ုံ၊ အခ်ဳပ္ခန္း အႀကီးအကဲေတြဟာ ႀကဳိတင္မဲေပးမယ့္ မဲဆႏၵရွင္ေတြ ျဖည့္သြင္းထားၿပီးျဖစ္တဲ့ ပံုစံ (၁၅) ေတြကို သက္ဆိုင္ရာ ၿမဳိ႕နယ္ေကာ္မရွင္အဖြဲ႔ခြဲေတြထံ ၾသဂုတ္ ၂၄ ရက္အေရာက္ ေပးပို႔ရမွာပါ။ တခါ သက္ဆိုင္ရာ ၿမဳိ႕နယ္ေကာ္မရွင္အဖြဲ႔ခြဲေတြက ႀကဳိတင္မဲလက္မွတ္နဲ႔ စာအိတ္ေတြကို သက္ဆိုင္ရာ သင္တန္း၊ ေက်ာင္း၊ ေဆး႐ုံ၊ အခ်ဳပ္ခန္းေတြကို ေအာက္တိုဘာ ၃ ရက္ေန႔အေရာက္ ျပန္လည္ေပးပို႔ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ႀကိဳတင္ဆႏၵမဲေပးတာကိုေတာ့ သက္ဆိုင္ရာ သင္တန္း၊ ေက်ာင္း၊ ေဆး႐ုံ၊ အခ်ဳပ္ခန္းေတြမွာ ေအာက္တိုဘာ ၅ ရက္ကေန ၁၂ ရက္အတြင္း ေဆာင္ရြက္ရမွာျဖစ္ပါတယ္။ ဆႏၵျပဳၿပီး ႀကဳိတင္ဆႏၵမဲလက္မွတ္ပါ စာအိတ္ေတြကိုေတာ့ သက္ဆိုင္ရာ ၿမိဳ႕နယ္ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ အဖြဲ႔ြဲေတြထံ ႏိုဝင္ဘာ ၃ ရက္ ညေန ၄ နာရီထက္ ေနာက္မက်ဘဲ အေရာက္ေပးပို႔သြားရမယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။ ေဆး႐ုံေတြ၊ ရဲအခ်ဳပ္ခန္းနဲ႔ အက်ဥ္းေထာင္ေတြမွာ ၾသဂုတ္ ၂၄ ရက္ေနာက္ပိုင္း အေၾကာင္းအမ်ဳိးမ်ဳိးေၾကာင့္ ေဆး႐ုံတက္ ကုသေနရသူေတြနဲ႔ အခ်ဳပ္ခံရသူေတြရွိပါက သက္ဆိုင္ရာ ေကာ္မရွင္အဖြဲ႔ခြဲေတြနဲ႔ ဆက္သြယ္ညိႇႏိႈင္း ေဆာင္ရြက္ဖို႔နဲ႔ မဲဆႏၵနယ္ျပင္ပ ေရာက္ေနသူေတြ ဆႏၵမဲေပးပိုင္ခြင့္ မဆံုး႐ႈံးေစေရး ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ၾကဖို႔လည္း ေကာ္မရွင္က တိုက္တြန္းထားပါတယ္။ လႊတ္ေတာ္အသီးသီးမွာ လစ္လပ္ေနတဲ့ မဲဆႏၵနယ္ ၁၃ ေနရာအတြက္ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲကို လာမယ့္ ႏုိဝင္ဘာ ၃ ရက္ေန႔ က်င္းပသြားမွာျဖစ္ၿပီး ျပည္ပေရာက္ မဲဆႏၵရွင္ေတြ ႀကိဳတင္မဲေပးႏုိင္ဖုိ႔လည္း ေကာ္မရွင္က စတင္လုပ္ေဆာင္ေနပါတယ္။
5 years Ago
Up