ၿမိဳ႕ ၆ ၿမိဳ႕ စုိးရိမ္ေရမွတ္အထက္ကုိ ေက်ာ္လြန္ေန

July 29, 2018

ၿမိဳ႕ ၆ ၿမိဳ႕ စုိးရိမ္ေရမွတ္အထက္ကုိ ေက်ာ္လြန္ေန

စုိးရိမ္ေရမွတ္အထက္  ေရာက္ရွိေနတဲ့ ၿမိဳ႕ ၆ ၿမိဳ႕နဲ႔ စုိးရိမ္ေရမွတ္ေရာက္ဖုိ႔ နီးစပ္ေနတဲ့ ၿမိဳ႕ ၆ ၿမိဳ႕တုိ႔ရဲ႕ ျမစ္ေရအေျခေနေတြကို မုိးဇလက ထုတ္ျပန္လုိက္ပါတယ္။ ေတာင္ငူ၊ မေဒါက္၊ ေရႊက်င္၊ ပဲခူး၊ ဘားအံနဲ႔ ဘီးလင္းၿမိဳ႕တုိ႔ရဲ႕ ျမစ္ေရဟာ စုိးရိမ္ေရမွတ္အထက္ ေက်ာ္လြန္ေနပါတယ္။ စစ္ေတာင္းျမစ္ေရဟာ ေတာင္ငူၿမိဳ႕ရဲ႕ စုိးရိမ္ေရမွတ္ ၆၀၀ ကေန ၆၂၆ စင္တီမီတာနဲ႔ မေဒါက္ၿမိဳ႕ရဲ႕ စုိးရိမ္ေရမွတ္ ၁၀၇၀ ကေန ၁၂၈၀ စင္တီမီတာအထိ ေက်ာ္လြန္ေနပါတယ္။ ေရႊက်င္ျမစ္ေရဟာ ေရႊက်င္ၿမိဳ႕ရဲ႕ စုိးရိမ္ေရမွတ္ ၇၀၀ ကေန ၈၄၂ စင္တီမီတာနဲ႔ ပဲခူးျမစ္ေရဟာ ပဲခူးၿမိဳ႕ရဲ႕ စုိးရိမ္ေရမွတ္ ၈၀၀ ကေန ၉၅၀ စင္တီမီတာအထိ ေက်ာ္လြန္ေနပါတယ္။ သံလြင္ျမစ္ေရဟာ ဘားအံၿမိဳ႕ရဲ႕ စုိးရိမ္ေရမွတ္ ၇၅၀ ကေန ၉၃၀ စင္တီမီတာနဲ႔ ဘီးလင္းျမစ္ေရဟာ ဘီးလင္းၿမိဳ႕ရဲ႕ စုိးရိမ္ေရမွတ္ ၁၀၂၂ ကေန ၁၀၉၈ အထိ ေက်ာ္လြန္ေနပါတယ္။ ဟသၤာတ၊ ဇလြန္၊ ငါးသုိင္းေခ်ာင္း၊ သာေပါင္း၊ ပုသိမ္နဲ႔ မအူပင္တုိ႔ရဲ႕ ျမစ္ေရေတြကေတာ့ စုိးရိမ္ေရမွတ္ကုိ ေရာက္ဖို႔ နီးစပ္ေနတယ္လုိ႔ ထုတ္ျပန္ထားပါတယ္။ ျမစ္ကမ္းအနီးနဲ႔ ေျမနိမ့္ပိုင္း ေနထိုင္ၾကသူေတြအေနနဲ႔ ျမစ္ေရႀကီးမႈေဘးအႏၲရာယ္မွ ကင္းလြတ္ရာ ေရွာင္ရွားၾကဖုိ႔လည္း မုိးဇလက သတိေပးထားပါတယ္။
4 years Ago
Up