ၿမိဳ႕ျပအုပ္ခ်ဳပ္ေရး

October 6, 2015

ၿမဳိ႕ျပအုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္ ေျပာင္းလဲမည္ဟု သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ ေျပာၾကား

ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ လာမယ့္ ၅ ႏွစ္အတြင္း ၿမိဳ႕နယ္နဲ႔ ၿမိဳ႕ျပအုပ္ခ်ဳပ္ေရးေတြကို အစိုးရအုပ္ခ်ဳပ္မႈ စနစ္ကေန ၿမဳိ႕နယ္ေကာင္စီနဲ႔ ၿမိဳ႕ေကာင္စီေတြ ဖြဲ႔စည္းအုပ္ခ်ဳပ္တဲ့ ျပည္သူ႔အုပ္ခ်ဳပ္မႈ ယႏၲရားပံုစံ အသြင္ေျပာင္းလဲမယ္လို႔ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္က ေျပာၾကားလုိက္ပါတယ္။ ဒီကေန႔ ေအာက္တိုဘာ ၆ ရက္ေန႔ ႏိုင္ငံတ၀န္းကို အစိုးရပိုင္ မီဒီယာေတြကေနတဆင့္ ပံုမွန္ လစဥ္ ေျပာၾကားတဲ့ မိန္႔ခြန္းမွာ ထည့္သြင္းေျပာၾကားသြားတာပါ။ သမၼတဦးသိန္းစိန္က “လာမယ့္ ငါးႏွစ္အတြင္းမွာ ၿမိဳ႕နယ္၊ ၿမိဳ႕ျပအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမ်ားကို အစိုးရ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးကေန ျပည္သူမ်ားက ေရြးခ်ယ္ေပးတဲ့ ျပည္သူ႔ကိုယ္စားလွယ္မ်ား ပါဝင္ဖြဲ႔စည္းတဲ့ Township Council, City Council မ်ားအျဖစ္ ဖြဲ႔စည္းၿပီး ဌာနဆိုင္ရာမ်ားနဲ႔ အုပ္ခ်ဳပ္မႈအစား ျပည္သူ႔အုပ္ခ်ဳပ္မႈ ယႏၲရားအျဖစ္ အသြင္ေျပာင္းလဲ ဖြဲ႔စည္းႏိုင္ေအာင္ ဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒမွာ ျဖည့္စြက္ ျပင္ဆင္သြားဖို႔ ရည္ရြယ္ထားပါတယ္။” လို႔ ေျပာပါတယ္။ ဒါ့ျပင္ ျပည္သူ႔အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ယႏၲရား ျဖစ္မွသာ ျပည္သူေတြရဲ႕ လူမႈစီးပြား လိုအပ္ခ်က္ေတြကို ျဖည့္ဆည္းေပးႏိုင္မွာ ျဖစ္တယ္လို႔လည္း သမၼတက ေျပာသြားပါတယ္။
7 years Ago
Up