ၿမိဳ႕နယ္ေဘာလုံးအဖြဲ႔ခ်ဳပ္မ်ား ဖြဲ႔စည္းေရး စီမံခ်က္ ေရးဆြဲအေကာင္အထည္ေဖာ္မည္

January 5, 2018

ၿမိဳ႕နယ္ေဘာလုံးအဖြဲ႔ခ်ဳပ္မ်ား ဖြဲ႔စည္းေရး စီမံခ်က္ ေရးဆြဲအေကာင္အထည္ေဖာ္မည္

ကမာၻ႔ေဘာလံုးအဖြဲ႔ခ်ဳပ္မွာ အဖြဲ႔ဝင္ႏိုင္ငံေပါင္း ၂၁၁ ႏိုင္ငံရွိသလို ျမန္မာႏိုင္ငံေဘာလံုးအဖြဲ႔ခ်ဳပ္မွာလည္း အဖြဲ႔ဝင္ေတြ အဆင့္ဆင့္ ဖြဲ႔စည္းသြားမွာျဖစ္တယ္လုုိ႔ သိရပါတယ္။ ကမာၻ႔ေဘာလံုးအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ရဲ႕ ဖြဲ႔စည္းပံုနဲ႔အညီ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ေရးအတြက္ အဖြဲ႔ဝင္ ၿမိဳ႕နယ္ေဘာလံုးအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ေတြ ဖြဲ႔စည္းေရး စီမံခ်က္ကို ျမန္မာႏိုင္ငံေဘာလံုးအဖြဲ႔ခ်ဳပ္က ေရးဆြဲ အေကာင္အထည္ေဖာ္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရရဲ႕ ခြင့္ျပဳခ်က္နဲ႔ က်န္းမာေရးႏွင့္ အားကစားဝန္ႀကီးဌာန၊ ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီးဌာနတို႔နဲ႔ ပူးေပါင္းၿပီး သက္ဆိုင္ရာ တိုင္းေဒသႀကီးနဲ႔ ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႔ေတြနဲ႔ ပူးတြဲေဆာင္ရြက္သြားမွာပါ။ ၿမိဳ႕နယ္ေဘာလံုးအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ေတြ ဖြဲ႔စည္းေရးအတြက္ ျမန္မာႏိုင္ငံေဘာလံုးအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႔ေတြ အေနနဲ႔ ဇန္နဝါရီ ၅ ရက္ေန႔မွာ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးက တာဝန္ရွိသူေတြနဲ႔ ေတြ႔ဆံုုခဲ့ပါတယ္။ ဇန္နဝါရီ ၈ ရက္ေန႔မွာ ခ်င္းျပည္နယ္နဲ႔ ကရင္ျပည္နယ္၊ ဇန္နဝါရီ ၁၀ ရက္ေန႔မွာ  မြန္ျပည္နယ္၊ ဇန္နဝါရီ ၁၁ ရက္ေန႔မွာ တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီးတို႔ကို  သြားေရာက္ၾကမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ သက္ဆုိင္ရာ တိုင္းေဒသႀကီးနဲ႔ ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႔က တာဝန္ရွိသူေတြနဲ႔ ေဘာလံုးအားကစား ကၽြမ္းက်င္သူေတြ၊ ၿမိဳ႔႕မိၿမိဳ႕ဖေတြနဲ႔ ေတြ႔ဆံုုၿပီး ၿမိဳ႕နယ္ေဘာလံုးအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ေတြ ဖြဲ႔စည္းပံုကို ရွင္းလင္းတင္ျပၾကမွာ ျဖစ္ပါတယ္။
3 years Ago
Up